JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
• ดูแล Server Database, Backup data • ดูแลติดตั้ง Network, ระบบ LAN, Window Server • ดูแล Hardware, Software และอุปกรณ์พ่วงต่อทุกชนิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ดูแล แก้ไข และปรับปรุงเว็บไซต์บริษัท แล...

บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT Support
- ดูแลตรวจสอบ PC , Laptop แต่ละแผนก รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เช่น Printer , Projector - ติดตั้ง Hardware , Software , Email Address และดำเนินการตามแผน Preventive Maintain ขององค์กร - ติดตั้ง ตรวจส...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ก.ย. 62
3 . System Engineer Urgently Required !
•Provide on-site IT support and maintenance services to customer. •Develop & provide consultation to customer on the design, setup, and implementation of the IT infrastructure. •Introduce new tech...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด
19 ก.ย. 62
4 . Network Engineer
•มีทักษะแก้ไขปัญหาทางด้าน Network เบื้องต้น •มีพื้นฐาน Network เบื้องต้นเป็นต้น เช่น การทำงานของ Router / Switch เป็นต้น •สนับสนุนการดำเนินการ Operation support •สำรวจความต้องการและวิเคราะห์ระบบจ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)
1.พัฒนากระบวนการ มาตรฐาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยง และ แผนงานในการพัฒนากระ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธินรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
19 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 16,000
19 ก.ย. 62
8 . IT Support
- ดูแลผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยรับแจ้งปัญหาและความเ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(SHE.)
หน่วยงาน สำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง(on request) - ปรับปรุงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ก.ย. 62
10 . System Support
1. รับโทรศัพท์และอีเมลจากลูกค้า 2. สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน ให้ผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรสามารถใช้งานระบบที่ดูแลได้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที...

Ascend Group Co., Ltd.
19 ก.ย. 62
11 . AIS Fibre Contact Center (Technical Skil Thai, Engl) สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันทีUrgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000++
19 ก.ย. 62
12 . IT Monitoring Officer / NOC
Job Summary: The IT Monitoring Officer will be responsible for monitoring of company IT systems under a 24/7 Network Operation Center (NOC) environment. Position holder is required to perform initia...

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ย. 62
13 . System Administrator
- Base system (GTC) Installation - Support Application suport (Gtrane, Evans, Tiffa, ASIA etc.) - Support Application development (Web, ASPX, JAVA, SQL) - PC, Printer, other hardware Support Asset ...

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
14 . System Administrator (Location: BTS ช่องนนทรี)
-ให้บริการและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านไอที -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไอทีแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและลงบันทึกในระบบ Helpdesk เพื่อจัดeทำรายงาน Helpdesk Report -ดูแลระบบ Server ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
19 ก.ย. 62
15 . IT Support (ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี)
- จัดเตรียม คอมพิวเตอร์ , E-mail Account และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่ในวันเริ่มงาน - ให้บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านไอที - ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบไอทีแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งดำเนิน...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
16 . Helpdesk Administrator / IT Support (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- ดูแล และบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับส่วนวางแผนและควบคุมเทคโนโลยีสานสนเทศในการดูแลความปลอดภัย และการเข้าถึงฐานข้อมูล ของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจข้อมูลสารสนเท...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
17 . System Administrator (พระนคร)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน Engineer เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Server , Network ให้กับลูกค้า • สนับสนุนการดำเนินการ Op...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
19 ก.ย. 62
18 . IT Support
- ติดตั้ง ดูแล รักษา ให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุง Hardware / Software - ดูแลระบบ Network การเชื่อมต่อภายในบริษัทฯ - ดูแลระบบทรัพย์สินเกี่ยวกับ IT และจัดทำรายงานประจำเดือน - ตรวจเช็คการสำรองข้อมูลของข้อม...

Siamese Asset Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
19 ก.ย. 62
20 . IT Support
1. ควบคุมดูแลด้าน Hardware, Software, Network ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ 1.1 Hardware มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามแผนประจำปี 1.2 แนะนำ User ในการใช้งานและก...

บริษัท เบบี้ กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000.-
19 ก.ย. 62
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ