JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analyst/Web Project Leader
• ดูแลรับผิดชอบและประสานงานติดต่อลูกค้าใน Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ระบบ วางรูปแบบ wireframe UX/UI ของระบบ • มอบหมายงานและบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ควบคุม ติดตามผล ตรวจ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 มิ.ย. 62
2 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบริหารฐานข้อมูล (SM – Admin&ALC) สาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . Java Programmer
- Design, develop and test Java based solutions for web application using standard frameworks such as Struts, Spring, and Hibernate - Implement the product’s life cycle such as designing, development...

บริษัท โมบายแวร์ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
19 มิ.ย. 62
5 . Senior Software Engineer (Senior Web Developer) กรุงเทพฯ
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
6 . Project Sales (งานขายราชการ)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT computer,Storage และ IT Solution ให้แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่างๆ - ออกพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ...

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
7 . Back-end Developerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาระบบหลังบ้านของโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับทั้งฟังก์ชันต่างๆ ภายในระบบและสร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ค...

บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
8 . Product Manager (E-Commerce)Urgently Required !
- Develop and maintain information technology plans which outline project status individual tasks, milestones, completion estimates, and resource allocation - Work with client for develop plan and bu...

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
9 . Senior Software EngineerUrgently Required !
- develop and maintain web applications in TARAD ecosystem - Work as a Full Stack Developer which have to work on both front-end and back-end - Research solution for support business requirement - ...

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
10 . IT Support Manager
Responsibilities: • Managing the remote support of database and system problems. • Coordinating training for new technology users and helping them become familiar with equipment and networks. • ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ IT อาวุโสรับสมัครด่วน !
ดูแลโปรแกรมสำเร็จรูป sage,hardware,software Support

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
12 . Network (ประจำสุขสวัสดิ์ 35 กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- Bachelor Degree or higher in Computer Scienc, Computer Engineering or related field. - At least 5-10 years Experiences in Devlement ERP by Microsoft vb.net,asp,C# ,Crystal Report - Provide Strateg...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . Head of Engineering
- ประสานงานกับผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) - จัดเตรียม จัดทำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และ คู่มือการใช้งานต่างๆ - ออกแบบ ทดสอบ วัดผล ของระบบตาม Spec, Requirement - ดูแล และ support การติดตั้ง...

Easy Net Co.,Ltd.
เงินเดือน 28,000-38,000
19 มิ.ย. 62
14 . โปรแกรมเมอร์ C#.Net + Oracle-BTS หมอชิด (สัญญาจ้าง 1 ปี + ต่อสัญญา)-KG
หญิง หรือ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ C# .NET , VB.NET ความรู้เกี่ยวกับกา...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 -45,000
19 มิ.ย. 62
15 . Senior Programmer Analyst (ประจำสีลม)Urgently Required !
- ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ออกแบบ และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน และจัดทำคู่มือระบบงาน - ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐานขั้นตอนวิ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ IT
- ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร - ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร - จัดทำ Website ของบริษัทฯ - จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ - อื่นๆ...

ZenFacilityService Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
17 . IT Manager / Dynamic Ax Developer & Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
* ตำแหน่ง IT Manager (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) * 1 อัตรา - บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่าย IT - นำเทคโนโลยีด้าน IT มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร - วางแผน และพัฒนาระบบงาน Computer - ควบคุมดูแ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเ...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
19 มิ.ย. 62
19 . Full Stack Developer (NodeJS)
1. รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาเว็บและแอพด้วย PHP / NodeJS 2. ปรับปรุง Source Code ปัจจุบันพัฒนาให้เสถียรยิ่งขึ้น 3. สนับสนุนทีม Operation ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเ...

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
19 มิ.ย. 62
20 . IT Support
- ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ - ดูแลการกำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน IT Workflow รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง - กําหนดคุณสมบัติที่ สำคัญของอุ...

บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด/บริษัท ดิอาร์ติแฟคท์ พอร์สเลนไทล์ จำกัด(สาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ