JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
พัฒนาระบบงาน

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
2 . Programmer รับสมัครด่วน !
1.Responsible in the system study, analysis and design the legacy / manual systems into the computer-based Information Systems. 2.Responsible in the develop software or coding of the company Informat...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
20 มิ.ย. 62
3 . Programmerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบที่องค์กรมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน 2. วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาระบบ 3. พัฒนาระบบเดิมที่มีอยู่ให้มีความเสถียรและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น 4. บริหารงาน Project ที่ได้รับมอบหมายให้บ...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
1. เขียนโปรแกรม VB + SQL.NET 2. ทำข้อมูลใน MACRO ของ Excel ตามที่ Uaser ต้องการ

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
5 . Programmer (สำนักงานสาธุประดิษฐ์)Urgently Required !
ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรม - รับทราบความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และกำหนดการเขียนโปรแกรม - เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียน - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบียนโปรแ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
6 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบการออกแบบฐานข้อมูล ,พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
19 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ