เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมตามความต้องการขององค์การ -จัดทำเอกสารการ Data Flow -จัดเก็บ Source Code -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ส.ค. 61
2 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 ส.ค. 61
3 . Interface Programmer
- Collect and clarify user requirements and documents - Project configuration & documentation - Develop software and Conduct system testing - Analyze and design database, software module and user...

บริษัท ไอดิโอ เทค จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 25,000-33,000 +ค่าเดินทาง+ล่วงเวลา (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา)
20 ส.ค. 61
4 . Programmer / โปรแกรมเมอร์
- Database system program developing and managing - Company's software developing and maintenance - Checking and update of company's computer database. - Daily, weekly and monthly back up file. - ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์(ประเทศไทย)จำกัด
20 ส.ค. 61
5 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
20 ส.ค. 61
6 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
20 ส.ค. 61
7 . Web Application Developer (Web Programmer)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการพัฒนา Web Application ASP.NET ด้วยภาษา C# ในระยะเวลาที่กำหนด -ดูแลและรักษาระบบ Web Application ที่พัฒนาแล้ว - อบรมและตอบข้อสงสัยของผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
8 . Frontend Programmerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการเขียน Web App ฝั่ง frontend หรือ user interface ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และชอบ research หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนางาน...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ส.ค. 61
9 . .NET Developer, C#รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC - ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ - แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ส.ค. 61
10 . PHP Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม PHP ทั้งส่วน Front-end, Back-end, Web Service ในรูปแบบ RESTful

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ส.ค. 61
11 . Full-Stack Developerรับสมัครด่วน !
Responsibilities : - พัฒนา Software Solutions ตามความต้องการของลูกค้า ที่แตกต่างกันออกไป - สามารถทำงานได้ครบทุกขั้นตอนของ Software Development Life Cycle - สามารถรับผิดชอบพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนเสร...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ส.ค. 61
12 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
ดูแลและพัฒนา Program, Application, Mobile Application และ Website ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็คต่าง ๆ ของบริษัท ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.30 น. **

บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 35,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์ในการทำงาน)
20 ส.ค. 61
13 . Online Marketing (PC, Server, Storage, Network, UPS, Solution)รับสมัครด่วน !
• รักงานขาย ชอบคุย ชอบอธิบาย ปิดการขาย • หมั่นอัพเดทสินค้า เทคโนโลยี หาความรู้ทางด้านสินค้า • ต้องการมีรายได้แบบไม่จำกัด ผลตอบแทนตามความสามารถ และ ความขยัน • รับยอดขาย และ บรรลุเป้าหมายตามกำหนด • ...

Reunion Solution Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน Salary + Commision + Incentive ต่างๆ
20 ส.ค. 61
14 . Programmer
- พัฒนาซอร์ฟแวร์ตามความต้องการ - สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 ถึง 18,000 บาท
20 ส.ค. 61
15 . True Money - Open House for Java AND QA สัมภาษณ์งานได้ทันที
True Money Open House Our program recruits the IT talents who are interested to be a part of True Money Wallet and build an extraordinary career path in the multinational and fast-growing company. ...

Ascend Group Co., Ltd.
20 ส.ค. 61
16 . PHP Developer
Job Descriptions - Designing and develop web application by using PHP - Working as Front End and Back End web developer - Developing Web Service API

Ascend Group Co., Ltd.
20 ส.ค. 61
17 . Programmerรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และบริษัทในเครือ - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
18 . iOS Developer / Mobile Application Programmer รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน พัฒนา Application iOS บน Smart Phone / Tablet ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้ และสร้างความนิยมได้ (ให้อิสระทางความคิด Create App ที่ชอบ App ที่ใช่) หน้าที่หลัก 1. เขียน Application ...

Thailand YellowPages
เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท / เดือน
20 ส.ค. 61
19 . Release Management (สัญญาจ้าง)
- ดำเนินการ และรับผิดชอบโครงการ Data Migration ในหน้าที่ต่างๆ - พัฒนาโปรแกรมและชุดคำสั่ง ในการตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ - พัฒนาโปรแกรมและชุดคำสั่ง ในการสนับสนุนบนระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 ส.ค. 61
20 . Web Developer
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification 3. ออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล 4. เขียนและพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีมาตรฐาน และถูกต้องตาม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
 พบ 289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ