JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analyst / SAรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ software ได้หลากหลายในรูปแบบ N-Tier และแบบอื่นๆ - ออกแบบ API, class diagram สำหรับการทำงานของ aoftware เพื่อให้ module software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เขี...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
2 . Senior Business Analyst / Senior BAรับสมัครด่วน !
เป็นผู้ที่จะเนรมิต software ให้เกิดขึ้นจากอากาศ ที่ลูกค้าอยากจะได้สิ่งต่าง ๆ นา ๆ ให้เป็นรูปร่าง software ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้าน business ของลูกค้าได้ เพื่อให้ software สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
3 . System Analyst (E-Passport) ประจำสีลม
• Responsible for gathering and analysis requirement • Designed and Analysis process of project responsibility. • Create Document to support project (High Level Design specification, Detail Design s...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 มิ.ย. 62
4 . Business Analyst
- Knowledge in basic syntax of MS SQL - Knowledge in Analyst and Testing - Be Patient, carefully in detail and can do attitude. - High Responsibility, can manage you own schedule. - Be able to Wo...

C.S.I. Group /C-Click Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000-55,000
27 มิ.ย. 62
5 . System AnalystUrgently Required !
- Responsible for gathering and analysis requirement. - Control application development to SDLC - Designed and Analysis process of project responsibility - Create Document to support project (High ...

C.S.I. Group /C-Click Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . System Analyst (Software Business)
• ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SRS (Software Requirement Specification), Screen Mock Up ฯลฯ • ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับกับความต้องการระบบ ของลูกค้า และจัดทำ...

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
27 มิ.ย. 62
7 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
27 มิ.ย. 62
8 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT
→ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง → ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา • เนื่องจาก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ
→ ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process) → ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน, ข้อมูลทางเลือกในการลงทุน แ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . System Analyst (SA) Project Manager (ด่วน!!)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application 2. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement 3.จัดทำ...

Thailand YellowPages
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
12 . Social Media Data Analysis Officer รับสมัครด่วน !
• ศึกษาและเข้าใจโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า • ใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดงานวิเคราะห์ได้ • ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างราย...

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
13 . Configuration and Deploy Management
- Coordinate relevant stakeholder on meeting to explore/assess impact regarding IT System establish (New or Change) as authorized to logging change record, and up-to-date progress and status. - Work ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analystรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและวางระบบงานจากผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ของบจก.วิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า 2.วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 3. จัดทำเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
27 มิ.ย. 62
16 . System Analyst
- ออกแบบพัฒนา product ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และการปฏิบัติการ - ทำ User Interview เพื่อเก็บและรวบรวม requirement - จัดทำ User Stroy - Grooming Requirement กับทีมพัฒนา - ตั้งสมมติฐาน จากปัญหาในการ...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
17 . System Engineer (IT Solution provider) 〔T01159〕
- Provides high-level technical expertise in support of pre-sales activities. - Lead project design, reviews, risk analysis and implementation phases. - Provides post-implementation technical suppor...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Depend on experience
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
19 . System Analyst (Java)BTS,MRTรับสมัครด่วน !
• System Design, Database Design, Architecture Design in Java Platform Project • Write system specification and lead programmers • Provide application’s consult service, development technique, troub...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
27 มิ.ย. 62
20 . System Analyst (.NET)BTS,MRTรับสมัครด่วน !
- System Design, Database design, Architecture Design in Microsoft Platform Project - Write system specification and give command to programmers - Provide application’s consult service, development ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
27 มิ.ย. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ