JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
1. ติดตั้ง กล้องวงจรปิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. ตรวจสอบและแก้ไข Program เชื่อมโยง Database 3. ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ บริการหลังการขาย 4. ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
25 พ.ค. 62
2 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง Software Program, กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์, สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ - ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค - ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Software และ Hardware ทั้งใ...

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
25 พ.ค. 62
3 . IT Helpdesk
1. รับสายลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาเบิ้องต้นด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. วิเคราะห์ รวบรวม บันทึกข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำรายงาน 3. ส่งต่อปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม พร้อมปิดงานให้ลูกค้า

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
4 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้งอุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ICT) - รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ไซต์ลูกค้าให้พร้อมใช้งาน - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในเรื่องเกี่ยวกับงานติดตั้...

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (PenNueng Holding Co., Ltd.)
24 พ.ค. 62
5 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . IT Support (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
• ดูแล ตรวจสอบแก้ไขปัญหา และซ่อมบำรุง ระบบ Hardware, Software, Network, OS, Server, VMware, Network, Internet, E-Mail, Security Firewall, Server, CCTV, PBX, Wireless และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภาย...

บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - IT (Application Support)
→ สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย → รับผิดชอบในการระบุความต้องการ/จำเป็นทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน Business ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
8 . Helpdesk / IT Support รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งโปรแกรม Computer แก้ไข Hardware, อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเครื่อง PC 2. มีความรู้เบื้องต้นด้านเน็ตเวิร์ค LAN, WIFI, Internet 3. ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ User ใช้งาน Office Application ทั่วไป 4. จั...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
9 . Technical Specialist
ภาพรวมของงาน หลังจากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคือผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ได้มากที่สุด วันของคุณใน Apple Store เต็มไปด้วยงานสนับสนุนและบริการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าค...

Apple Inc.
24 พ.ค. 62
10 . IT Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบ Network, LAN -Support IT ให้กับฝ่ายต่างๆ -แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ -ดูแลระบบ IT ด้าน Software และ Hardware ให้กับ User เช่น (RightFax System ,CTI System , AutoCall System , Voice...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
11 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 พ.ค. 62
12 . Technical Support (IT Support)
- เรียนรู้ การติดตั้งระบบงาน ระบบร้านอาหาร(ญี่ปุ่น) - เรียนรู้ การติดตั้งระบบงานเครือข่ายภายในร้าน - on site ให้บริการลูกค้า ติดตั้ง/ดูแล ระบบร้านอาหาร(ญี่ปุ่น)

JSS Software Service (Thai) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiate (or Depending on experience)
24 พ.ค. 62
13 . IT Helpdesk (Avaya System)
– ให้คำปรึกษา Service Desk ในการรับแจ้งให้คำปรึกษาระบบ Avaya ของ Call Center - แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน Hardware (สำนักงานใหญ่และสาขา) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ให้คำปรึกษา ตรวจ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
14 . IT Support รับสมัครด่วน !
1) ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่พนักงาน ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ 2) ควบคุมขั้นตอนการติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่รับมอบหมาย ...

EVEANDBOY
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ IT Support On Site (มีใบขับขี่) โซนกรุงเทพและปริมณฑล ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท + Intensive
24 พ.ค. 62
16 . Technical Support Analyst (IT Helpdesk)
Responsibilities: - Provide day-to-day technical support to users in IT troubleshooting and computer issues resolution - Provide support in IT hardware / software installation, administration and ma...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
17 . IT Support/ Help desk
1.รับ,ตอบ,มอบหมาย,แบ่งงาน ที่ผ่านทางช่องทาง Help desk 2.ออกแบบ,ติดตั้ง,บำรุงรักษา ระบบ,PC,Network 3.สรุป รายงานผล ข้อมูลใน Help desk Log และนำมาวิเคราะห์ จัดทำ Action Plan 4.Support การติดตั้ง,เปลี...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 ++
24 พ.ค. 62
18 . IT Support
- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแล ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าช่างติดตั้ง CCTV LAN Telephoneรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ CCTV เดินสาย LAN - วางแผนการติดตั้ง - ทำระบบ Finger Scan ระบบไฟฟ้า - มีความรู้ด้าน PC Support - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป สามารถต่อรองได้
24 พ.ค. 62
20 . IT Support (Finger scan,ประตูไม้กั้น)
- ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้งาน สินค้าFinger scan,ประตูอัตโนมัติ และประตูไม้กั้น ภายใต้แบรนด์ ZKTEO ให้กับลูกค้า - ออกหน้างานในการซักพอตลูกค้า(เป็นบางครั้ง) และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ