เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . MIS Support (ปฏิบัติงานที่ อาคาร บางนา ทาวเวอร์)
1. Prepare and reconcile collection incentive report to ensure are accuracy before incentives payout 2. Develop and improve MIS report preparation process to meet collection requirements 3. Desi...

Krungsri Consumer
17 ส.ค. 61
2 . IT Helpdesk Support รับสมัครด่วน !
-Provide Technic and operational support to users to meet their expectations. -Response to users concerns via telephone and e-mail. -Monitor and perform data backup and network connection. -Control...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 61
3 . IT Technician (ช่าง Service onsite)
- ติดตั้งอุปกรณ์ชุด POS (Point of Sales) ให้กับลูกค้า ตามสาขาของร้าน Retail ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - แก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์ชุด POS (Point of Sales) ให้กับลูกค้า ตามสาขาของร้าน Retail ในเขตกรุง...

บริษัท พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ส.ค. 61
4 . Technical Support / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ติดต่อ ประสานงาน และบริการลูกค้า ก่อน และหลังการขาย - Support ลูกค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีเงินเดือน PayDay - ติดตั้งและ Support โปรแกรมบน Web (IIS)

TeleAccess Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
17 ส.ค. 61
5 . Technical Support
Installation : Notebook, PC, Server, POS, Finger scan etc.

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
17 ส.ค. 61
6 . IT Support / HelpdeskUrgently Required !
1. ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และ อุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไข หรือปรับ แก้ไขให้ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้ กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรื...

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
7 . IT Technician Support (Myanmese National)
• Set up workstations with computers and necessary peripheral devices (routers, printers etc.) • Check computer hardware (HDD, mouses, keyboards etc.) to ensure functionality • Install and configure...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 61
8 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง Software Program, กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์, สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ - ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค - ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Software และ Hardware ทั้งใ...

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
17 ส.ค. 61
9 . Technical Support (กล้องวงจรปิด CCTV)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบสินค้าตัวใหม่ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของสินค้าในกลุ่มกล้องวงจรปิด รวมถึงการเทรนนิ่งพนักงานให้เข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานของสินค้า - การให้คำแนะนำรวมทั้งการแก้ไขปัญหา...

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
17 ส.ค. 61
10 . IT Help desk/Support ประจำแถววิภาวดี/สุวรรณภูมิ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาใช้งาน เช่น MS-Office, Adobe Acrobat, In-House Software เป็นต้น - ดำเนินการวิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 18,000-20,000
17 ส.ค. 61
11 . IT Support
•ติดตั้งดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระบบ Windows และ Firewall •ดูและระบบ POS Selling System (Point Of Sale) •ดูแลระบบ Thunderbird Mail Server •Helpdesk Support สามารถดูแลตลอดจนแก้ไขป...

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ส.ค. 61
12 . Help Desk / IT Support
ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ด้าน IT และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

บริษัท โกลบอล เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
13 . Application Support
Handle application support for assigned module/system Execute unit test and integration testing and fix bug Effectively coordinate with vendor and other team on assigned project/SIR Effectively com...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ส.ค. 61
14 . Sr.Application Support
- Handle application support for assigned module/system - Execute unit test and integration testing and fix bug - Effectively coordinate with vendor and other team on assigned project/SIR - Effecti...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 45,000
17 ส.ค. 61
15 . พนักงาน Helpdesk
รับแจ้งเหตุเสีย ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการใช้งานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้า , ประสานงานกับ Technique เพื่อตอบสนองข้อมูลลูกค้า , บันทึกข้อมูลเข้าระบบงานตรวจแก้เหตุขัดข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบคว...

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 61
16 . นักคอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ / วิเคราะห์และออกแบบระบบ / สนับสนุนข้อมูล / ประสานงาน

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
17 . Service Operation Officer / Helpdesk
• ให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับผู้ใช้งานระบบ ERP และ Application ต่างๆ ทางโทรศัพท์และผ่านระบบ Remote Control • บันทึกข้อมูลปัญหาการใช้งาน ทำการติดตามและประสานงานไปยังทีมพัฒนาระบบ /...

Areeya Property Public Co., Ltd.
17 ส.ค. 61
18 . SOC Security Analyst
• Analyze, escalate, and assist in remediation of critical information security incidents • Improve and challenge existing processes and procedures in a very agile and fast moving information securit...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 61
19 . Maintenance WIN System Officer
ลักษณะงาน • เขียน Script เพื่อจัดสรร แยกแยะ และตรวจสอบข้อมูล (Extract Data) ที่ดึงออกมาจากระบบ WIN เพื่อจัดส่ง หรือจัดทำ Reports ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ • ให้คำปรึกษาแก่ Users ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 61
20 . Technical Support / Quality Assurance
- ทำงานร่วมกับทีมในการประเมินเนื้องาน วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและตั้งระยะเวลาการแก้ไข - ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนา Product เพื่อทำ Test Plan - สามารถทำ Test Script สำหรับ Application Testing, Web Te...

Living Mobile Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน > 15,000
17 ส.ค. 61
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ