JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support รับสมัครด่วน !
• แก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware และSoftware เบื้องต้นให้กับ User • ดูแลและแก้ไขระบบโทรศัพท์ (PABX, IP Phone) • ดูแลและแก้ไขระบบ CCTV • งานอื่นๆที่ได้รับหมาย • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8....

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน ง/ด 13,000 – 18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
2 . Helpdesk Support Onsite ที่อาคารวิริยะถาวร MRT สุทธิสาร (บริษัทในเครือ)
Onsite ที่บริษัทลูกค้า ประจำที่อาคารวิริยะถาวร (MRT สุทธิสาร) 1. Stand by ที่ Site ของลูกค้าเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับ Computer PC / Notebook, Printer, LAN 2. สนับสนุนการทำงานด้านระบบสา...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
3 . Technical Support (บริษัทในเครือ)
1. Installing managing and Maintaining Software / Hardware 2. Knowledge in MS. Window Server ; DNS, AD, DHCP 3. Experience Software Desktop Management (SCCM, Bigfix, KACE) etc. 4. Communicate with ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
4 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
5 . Implementer
- Implementing and support, hardware and software of the project. - Coordinate with other team to implement project. - Give consultation to customer about problem and support both of hardware and so...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
เงินเดือน Negotiate
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมระบบเครือข่าย และงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ประสาน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนกลาง)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
27 มิ.ย. 62
8 . Field Engineer / Onsite Servicesรับสมัครด่วน !
- ออกบริการงานนอกสถานที่ (On site) ให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานลูกค้าเพื่อเข้าไปดำเนินการงาน On Site ให้ได้รับความพึงพอใจที่สุด - ประสานกับผู้ว่าจ้าง ถ้าลูกค้าเกิดปัญหาเพิ่มเติมหรือว่...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์
27 มิ.ย. 62
9 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware , Software และ Network ของบริษัท - ดูแล PC และ Notebook ของบริษัท - ดูแลให้ User สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่น - ดูแล แก้ไข ปัญหา Software ต่างๆ - ตร...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
10 . Technical Support (Helpdesk)รับสมัครด่วน !
- Second tier from call center. Analyze,identify mPAY problem&incident and resolve technical & business problem. - Manage support issues of complex and technical nature with varying degrees of priori...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
11 . IT SupportUrgently Required !
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของบริษัทฯ 2.ดูแลระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 3.ดูแลระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ ...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มิ.ย. 62
12 . IT helpdeskรับสมัครด่วน !
- รับแจ้งปัญหาผ่านทาง Line Application, โทรศัพท์, E-mail - ให้คำปรึกษา Service Desk ในการรับแจ้งให้คำปรึกษาระบบ E-Smart ของฝ่าย IT - ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านระบบ IT, Network แล...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
13 . Technical Support Analyst (IT Helpdesk)
Responsibilities: - Provide day-to-day technical support to users in IT troubleshooting and computer issues resolution - Provide support in IT hardware / software installation, administration and ma...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
27 มิ.ย. 62
14 . Field Service Technican (BKK)
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อม,การเปลี่ยนอะไหล่ และอื่นๆ จากลูกค้า โดยออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกบริษัท (Out Service) อุปกรณ์ Bar Code ทั้งมหด - รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า เพื่อแจ้งไปยัง...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
15 . Officer, IT Developer & System Engineer
•Support & Resolve user issues – basic trouble -shooting and escalation where needed in IT. •Analyzing user requirements to inform application design. •Deploy with new PCs and Troubleshoot basic inf...

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
16 . IT Supportor
ช่วยเหลือ สนับสนุน และ แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับ User / Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Softwere ได้ - ต...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
27 มิ.ย. 62
17 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - IT (Application Support)
→ สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย → รับผิดชอบในการระบุความต้องการ/จำเป็นทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน Business ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
19 . Technical Specialist
ภาพรวมของงาน หลังจากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคือผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ได้มากที่สุด วันของคุณใน Apple Store เต็มไปด้วยงานสนับสนุนและบริการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าค...

Apple Inc.
27 มิ.ย. 62
20 . IT Support / Sr.Network Support (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- Hardware ,CCTV , Server , Infra System and Network - จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ประสานงานให้บริก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000 หรือตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ