JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี -รับวางบิล จ่ายเช็ค -เบิกเงินสดเพื่อทำจ่ายให้กับทีม -เครียเงินทดลองส่วนออฟฟิศและทั่วไป -ประสานงานกับ Messenger

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
22 . พนักงานการเงิน/บัญชี
ธุรกิจดำเนินกิจการประเภทอพาร์ทเม้นท์ ให้บริการด้านลานจอด ร้านค้า -ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานข้อมูลในงานที่รับผิดชอบ -จัดเก็บเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปฐวีเทอร์มินัล จำกัด
24 พ.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลู...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลเรื่องเอกสารรายรับ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
24 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินรับ รับสมัครด่วน
- เปิดใบวางบิล จัดเตรียมบิล และจัดงานให้ฝ่ายจัดส่งและช่างบริการ - ดูแลเรื่องการยกเลิกบิล ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ และบิลที่จะทำลาย เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลการวางบิล การรับเช็คของลูกหนี้ และกา...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.คีย์ข้อมูลรายงานประจำวันลง Excel 2.บันทึกบัญชีรายได้(ลูกหนี้) 3.สรุปใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท พี.เอส.เอ๊าท์ดอร์ โพรดัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Bill Controller
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จากลูกค้า. ประสานงานกับทีมขายในการตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงิน. บันทึกรายได้และตรวจสอบความถูกต้องกับทีมขาย.

Bangkok Post Public Company Limited
24 พ.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (ประจำลาดพร้าว 71)รับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล 2.จ่ายเช็ค, โอนเงิน, จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค 3.ติดตามใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี 4.บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีในระบบ 5.ตัดชำระค่าใช้จ่ายในระบบ Mac-5 และจัดทำใบสำคัญจ่าย 6.จัดท...

Aroma Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
29 . Executive, Financial (พนักงานฝ่ายการเงิน)
• ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีระหว่างรายการภายในของบริษัทและรายงานจากธนาคารทั้งรายวันและรายเดือน • คีย์ข้อมูลลงในระบบให้ทันตามกำหนดเวลา • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล • สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

2C2P (Thailand) Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส การเงิน
1. ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า 2. ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน 3. จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน (พนักงานประจำ - สำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - วางบิลร้านค้าเช่า / ติดตามหนี้ / ออกใบเสร็จ - เบิก - จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 09.00-18.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ) - ตำแหน่งนี้เป็น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 12,500 บาท/ เดือน + ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท/ เดือน
24 พ.ค. 62
32 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
24 พ.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจา...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
24 พ.ค. 62
34 . พนักงานแนะนำบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีฯ สาขาศูนย์การค้า THE ICONSIAM รายได้ดี!!!
- นำเสนอขายบัตรเครดิตให้กับลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามเอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต - ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับทุกปัญหาที่พบ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานห้าง เพื่อกระต...

Krungsri Consumer
เงินเดือน 13,000-15,000บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission
24 พ.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ตัดชำระหนี้ 2. ยื่น ภ.ง.ด.54 3. วางบิล

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารด้านจ่ายเช็ค 2.จ่ายเบิกเงินสดย่อย 3.เคลียร์เงินทดรองจ่าย

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป
24 พ.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 2. ออกใบแจ้งหนี้ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง 3. จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier อื่น ๆ และเช็ควิทย...

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำทะเบียนเช็ค และรายงานสถานะเช็คจ่าย เบิก – จ่ายเงินสดย่อย 2.จัดทำใบหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดเตรียมเช็ค ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการเบิก จ่าย 4.จัดเตรียมเอกสารในการติดต่...

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินก...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
40 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
24 พ.ค. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ