JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
23 พ.ค. 62
2 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
5 . พนักงานอาวุโสการเงิน (Senior Finance Officer)
-จัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของบริษัท -บริหารสัญญาเงินกู้ให้มีการปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆในสัญญา (เช่น จ่ายคืนเงินกู้ เเละเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ) -จัดทำรายงานประจำเ...

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำเเหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและติดตามการเก็บเงิน - ดูแลเบิกจ่ายนเงินสดย่อย - สรุปเอกสารจ่ายตามการรับวางบิล - ดูแลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
23 พ.ค. 62
8 . พนักงานการเงิน (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาวิภาวดี
• ดูแลด้านการเงิน-บัญชี • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • โทรติดตามหนี้ • สรุปยอดโทร • ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รับ-จ่าย 2.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.งานด้านภาษี จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
10 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
23 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ออกหลักฐานใบรับฝากเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและเซ็นกำกับเรียบร้อยแล้ว 2. แยกสำเนาใบรับฝากเงิน สำเนาใบ PAY IN ของธนาคาร 3. ทำ PAY IN เงินสด เพื่อเตรียมนำเงินฝากธนาคารทุกวัน 4. ทำ PAY IN เช็ค เพื่อเตร...

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.คีย์ข้อมูลรายงานประจำวันลง Excel 2.บันทึกบัญชีรายได้(ลูกหนี้) 3.สรุปใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท พี.เอส.เอ๊าท์ดอร์ โพรดัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงิน (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1.บันทึกข้อมูล Credit Rating 2.Monitor วงเงินลูกค้า/ หลักประกัน และทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3.วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมข้อมูลในการประชุม 4.ประสานงานกับบริษัทประกันภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท/เดือน
23 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำธุรกรรมการเงินต่างประเทศ (การเบิก L/C, T/R, ทำ FX) และรายงานต่างๆ 2. จัดทำรายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร 3. จัดทำ CASH FLOW 4. ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
- รับผิดชอบงานระบบงานรับชำระหนี้และตัดชำระหนี้ ตรวจสอบยอดเงินโอน

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ตัดชำระหนี้ 2. ยื่น ภ.ง.ด.54 3. วางบิล

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินรับ รับสมัครด่วน
- เปิดใบวางบิล จัดเตรียมบิล และจัดงานให้ฝ่ายจัดส่งและช่างบริการ - ดูแลเรื่องการยกเลิกบิล ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ และบิลที่จะทำลาย เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลการวางบิล การรับเช็คของลูกหนี้ และกา...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 62
18 . พนักงานแนะนำบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีฯ สาขาศูนย์การค้า THE ICONSIAM รายได้ดี!!!
- นำเสนอขายบัตรเครดิตให้กับลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามเอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต - ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับทุกปัญหาที่พบ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานห้าง เพื่อกระต...

Krungsri Consumer
เงินเดือน 13,000-15,000บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission
23 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
- จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) - ดูแลเอกสารสำคัญทางการเงิน อาทิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ายและเช็คค้างจ่ายและสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 พ.ค. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ