JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล KPI&Performance
จัดทำข้อมูล corporate performance KPI หรืองบประมาณ โดยการประสานงานติดตามข้อมูลแต่ละหน่วยงาน ลงบันทึกได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการรายงานการวิเคราะห์แปลผลเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1 จัดทำเช็คสั่งจ่าย supplier อื่นๆ 2 ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อย 3 บันทึกรายละเอียดของเงินรับ 4 จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร 5 ติดต่อสอบถามการชำระหนี้ 6 งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
27 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน(AR)ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน - LC,TR,PN (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
6 . Finance Support ย่าน MRT พระราม 9 **ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่**
- ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการเงินของแผนก - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ, ตรวจสอบเอกสารการเงิน - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (9.00 - 18.00 น.) - ทำงานประจำอาคารภคินท์ (MRT พ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 (ตามประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน(ปฎิบัติงานตึก UOB แจ้งวัฒนะทำงาน จ-ศ.)
-จัดทำเอกสารทั่วไปและเอกสารทางการเงิน -นำเสนองานในที่ประชุม บันทึกการประชุม และสรุปวาระการประชุม -สืบค้นข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
8 . Relationship Officer – SME / Marketing Officer กรุงเทพฯและปริมณฑล
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ [RO] •วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ •รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาด...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายการเดินทาง)
1.ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2.ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3.สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
27 มิ.ย. 62

Golden Land Property Development Public Limited Company
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและติดตามการเก็บเงิน - ดูแลเบิกจ่ายนเงินสดย่อย - สรุปเอกสารจ่ายตามการรับวางบิล - ดูแลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
27 มิ.ย. 62
13 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงิน
- จัดเก็บและแยกบิล บันทึกรายงานการเก็บเงินประจำ - จัดพิมพ์เอกสารควบคุมการเก็บเงินก่อนออกจากบริษัท - จัดเก็บใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนสั่งออร์เดอร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัง...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
- ถือวงเงินสด/นำเช็คที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ผู้รับเหมา,เจ้าหนี้การค้า,ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อลงงานให้แมสเซนเจอร์ นำเข้าบัญชี แต่ละสถาบันการเงิน - เคลียร์เอกสารทดลองจ่าย ตามแผนที่แผนกบัญชีต...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
17 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบันทึกข้อมูลรหัสลูกหนี้ผู่เช่ารายใหม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายระบุราคามาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดให้ถูกต้อง 2. ตรวจรับเงินและตราสารแทนเงิน จากยอดขายและรายได้อื่นๆ นำเงินฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ 3. ตร...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ/ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ธนิยะ)
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน (AR) ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน -LC,TR,PN

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-20,000
27 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ