JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน/ Financial Officer
1. ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกรายการรับ 2. กำหนดวันจ่ายเช็ค จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาเครดิต 3. จัดทำเอกสารชุดจ่ายและเงินสดย่อย ต...

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
เงินเดือน 18,000.-
19 ก.ค. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
4 . Finance Officer
- กระทบยอดเงินตู้ A Money ให้ตรงกับ Statement Bank - ทำจ่ายเช็ครายสัปดาห์ - โอนเงินผ่านระบบ - ดูแลเอกสาร Payment

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลเรื่องเอกสารรายรับ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน
-ดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัท -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายและการจ่ายออก -สั่งซื้อสินค้า -ทำภาษีหัก ณ. ที่จ่าย -จัดทำเช็คการจ่ายและนำฝากเช็ค -ประสานงานภายในและภายนอก -ดูแล เก็บ เอกสารต่างๆของบริษัท -จัดทำเ...

บริษัท คิง มารีน ฟู้ดส์ จำกัด
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ดูแล และจัดทำเอกสารธุรกรรมทางการเงินต่างประเทศทั้งด้านรับ-จ่าย - ตรวจสอบการจัดทำใบลดหนี้ (C/N), ใบเพิ่มหนี้ (D/N) - ดูแล และติดตาม การรับชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ - ตรวจสอบเอกสาร การจ่า...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
19 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหน...

COCA RESTAURANT GROUP
เงินเดือน 30K-35K
19 ก.ค. 62
11 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาเอ็มโพเรียมรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
• พิมพ์เอกสารส่งออกและจดหมายเวียน ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • จัดระบบเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกในการค้นหา • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบัญชี แผนกช่าง แผนกอาคาร และหัวหน้างาน เพื่...

บริษัท ซาวิลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 16,000
19 ก.ค. 62
15 . พนักงานการเงิน
-ออกใบPO,Inv,ใบกำกับภาษี -คีย์ข้อมูล -ประสานงานทั่วไป -เอกสารเอกสารต่างๆ -งานต่างๆที่ได้มอบหมาย -โอนเงิน,ฝากเช็ค

บริษัท พันวา กรุ๊ป จำกัด
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ACM)
1. รับวางบิล 2. เตรียมชุดจ่ายเพื่อนำมาตัดชำระ (outgoing) ในระบบ AX 3. ทำการออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ติดตามใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 5. ทำการ Stamp paid ชุดจ่ายและส่งให้บัญชี 6. ส่งหนังสือรับรอง...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
รับวางบิล ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
1 อัตรา
ด่วน!!!!
เงินเดือน 10,000-15,000
19 ก.ค. 62
18 . Marketing Officer / Relationship Officer – SME กรุงเทพฯและปริมณฑล
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ [RO] •วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ •รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาด...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
19 . Accounting
1.ตรวจสอบบัญชีการเงินของลูกค้า 2.วิเคราะห์ / คำนวณ / อัพเดท และปรับปรุงฐานข้อมูล 3.จัดทำ Report / ประสานงานต่างๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 60,000
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ