JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62
2 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 พ.ค. 62
4 . พนักงานการเงิน (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาวิภาวดี
• ดูแลด้านการเงิน-บัญชี • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • โทรติดตามหนี้ • สรุปยอดโทร • ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
25 พ.ค. 62
5 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ เพอร์ฟอร์แม็น พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายการเดินทาง)
1.ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2.ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3.สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
- จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) - ดูแลเอกสารสำคัญทางการเงิน อาทิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ายและเช็คค้างจ่ายและสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบการเงิน (ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ) - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย - จัดทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกลงระบบบัญชี - ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, วางบิล, รับเช็ค, จ่ายเช็ค - ตรวจภาษีต่างๆ ตรวจส...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
14 . พนักงานธุรการการเงิน
- จัดทำและเปิดบิลส่งสินค้า - แจ้งยอดและติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายเกี่ยวข้องภายใน - สรุปรายงาน และประมวลผลการทำงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.เอ็ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . Senior AR and Credit Control
- Measure department performance with appropriate metrics - Maintain the corporate finance & credit control policies, procedures and system - Daily cash flow and forecast cash flow positions and ava...

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบการเงินประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหน...

COCA RESTAURANT GROUP
เงินเดือน 30K-35K
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รับ-จ่าย 2.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.งานด้านภาษี จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ออกหลักฐานใบรับฝากเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและเซ็นกำกับเรียบร้อยแล้ว 2. แยกสำเนาใบรับฝากเงิน สำเนาใบ PAY IN ของธนาคาร 3. ทำ PAY IN เงินสด เพื่อเตรียมนำเงินฝากธนาคารทุกวัน 4. ทำ PAY IN เช็ค เพื่อเตร...

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนทำเช็ค 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเช็ค ,ออกเช็ค 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและฝ่ายต่างๆ วางแผนการจ่ายเงิน 4.การหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ดูแลเรื่องการจ่ายทั้งหมด 6. ท...

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000
24 พ.ค. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ