JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานการเงิน
ด้านการจ่ายเงิน รวบรวมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดส่งเอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่น ๆ จัดส่งเอกสารใบโอนเงินทาง E-mail ออกใบเสร็จรับเ...

บริษัท บาก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบันทึกข้อมูลรหัสลูกหนี้ผู่เช่ารายใหม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายระบุราคามาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดให้ถูกต้อง 2. ตรวจรับเงินและตราสารแทนเงิน จากยอดขายและรายได้อื่นๆ นำเงินฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ 3. ตร...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ/ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
7 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.วางแผนการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆของทุกบริษัท 2.บันทึกค่าใช้จ่ายลงโปรแกรม Mac 5 3.จัดเตรียมเช็คส่งผู้บริหารลงนาม 4.ตรวจสอบ STATEMENT ของทุกธนาคาร 5.จัดเตรียมเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี และโอนเ...

บริษัท ดีแฮ็พเพนนิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบเงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย และตรวจสอบใบขออนุม้ติ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมด - ควบคุม - ดูแลและตรวจเช็ครายการด้านเงินฝาก/เงินถอน ทุกรายการในแต่ละวัน - ควบคุมการทำงานด้านการเงินของบร...

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
24 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงิน
- จัดเก็บและแยกบิล บันทึกรายงานการเก็บเงินประจำ - จัดพิมพ์เอกสารควบคุมการเก็บเงินก่อนออกจากบริษัท - จัดเก็บใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนสั่งออร์เดอร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัง...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานด้านการเงินทั้งหมด เช่น การทำเช็ค , เงินเข้า - เงินออกของบริษัททั้งหมด - งานด้านภาษี กฎหมาย บัญชีการเงิน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
13 . พนักงานการเงิน
งานด้านลูกหนี้ -วิเคาะห์เครดิตของลูกค้า เพื่อพิจารณาวงเงินเครดิตให้ลูกค้า -ติดตามใบกำกับภาษีที่ส่งของแล้วกลับคืน -รับผิดชอบงานวางบิล -ติดตามหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงิน งานการรับเงิน -บันทึกรายการรับ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน
งานหลัก - บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน-จ่ายเงิน , รับวางบิล-จ่ายเช็ค , รักษาวงเงินสดย่อย , ออกใบหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย งานที่ทำ 1.ด้านการเงิน 1.1 จัดเก็บเอกสารเจ้าหนี้ เรียงตามเจ้าหนี้ เพื่อรอ...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
16 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
24 มิ.ย. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูเเลทางด้านการเงิน (ฝั่งจ่าย) -ทำเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย ใบสำคัญรับ-จ่าย ทำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ -รับ Check วางบิล -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาในการปฏิบัติงาน 8:00น.- 17:00 น....

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประจำสำนักงานใหญ่ : รามคำแหง
1.ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 2.บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3.ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ 4.รับเอกสารการวางบิล 5.ทำรายการสรุปการเบิกเงิน

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ