JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารด้านจ่ายเช็ค 2.จ่ายเบิกเงินสดย่อย 3.เคลียร์เงินทดรองจ่าย 4.อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิล ตั้งหนี้ จ่ายเช็ค ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา - ออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.00 น.

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1 จัดทำเช็คสั่งจ่าย supplier อื่นๆ 2 ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อย 3 บันทึกรายละเอียดของเงินรับ 4 จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร 5 ติดต่อสอบถามการชำระหนี้ 6 งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงิน (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1.บันทึกข้อมูล Credit Rating 2.Monitor วงเงินลูกค้า/ หลักประกัน และทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3.วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมข้อมูลในการประชุม 4.ประสานงานกับบริษัทประกันภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
8 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำเอกสารชุดรับวางบิลลูกค้าเเละติดตามถามเช็คเมื่อครบกำหนดชำระเงิน - จัดทำเช็คสั่งจ่ายหรือการจ่ายเงินเข้าระบบให้กับร้านค้า - จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์ เเละประจำเดือน - จัดทำส...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบเงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย และตรวจสอบใบขออนุม้ติ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมด - ควบคุม - ดูแลและตรวจเช็ครายการด้านเงินฝาก/เงินถอน ทุกรายการในแต่ละวัน - ควบคุมการทำงานด้านการเงินของบร...

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (ประจำลาดพร้าว 71)รับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล 2.จ่ายเช็ค, โอนเงิน, จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค 3.ติดตามใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี 4.บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีในระบบ 5.ตัดชำระค่าใช้จ่ายในระบบ Mac-5 และจัดทำใบสำคัญจ่าย 6.จัดท...

Aroma Group
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและติดตามการเก็บเงิน - ดูแลเบิกจ่ายนเงินสดย่อย - สรุปเอกสารจ่ายตามการรับวางบิล - ดูแลกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อธนาคาร - บันทึกรายรับ-จ่าย - ติดต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้า และฝ่ายต่างๆ เพื่อรับเช็ค

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาลาดพร้าว 112
1.ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร Payment Voucher ก่อนการทำจ่ายเงิน 2.จัดทำเช็คแยกตามสขาและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินตรวจสอบ และนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อส่งนามในเช็ค 3.จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
1. รับชำระเงินสด 1.1. ตรวจสอบเงินสดขายเข้าบัญชีธนาคาร 1.2. ตรวจการบันทึกเงินสดขายจากการเงิน-หน้า 1.3. กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 1.4. สรุปเงินสดคงค้างและติดตาม 2. รับชำระบัตรเครดิต...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินก...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
18 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ การเงินในประเทศรับสมัครด่วน !
- งานด้านการเงินและตรวจสอบเอกสารงานด้านการเงินในประเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงิน
- จัดเก็บและแยกบิล บันทึกรายงานการเก็บเงินประจำ - จัดพิมพ์เอกสารควบคุมการเก็บเงินก่อนออกจากบริษัท - จัดเก็บใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนสั่งออร์เดอร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัง...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
26 มิ.ย. 62
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ