JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานการจัดเงินและบริหารเงินของบริษัท ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ - จัดทำการประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำ Daily ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Financial Officerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกรายการรับและรายการนำฝากธนาคาร 2. กำหนดวันจ่ายเช็ค จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาเครดิต จัดทำประมาณการกระแ...

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-28,000
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน ยินดีรับเด็กจบใหม่ (ติดBTSนานา)รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลงบการเงิน/ดูแลสภาพการเงินภายในองค์กร สามารถใช้ Excel ได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เข้างาน 8.30 - 17.30 สวัสดิการ • โบนัส • ประกันสุขภาพ...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1อัตตรา ด่วน!
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลเอกสารด้านการเงิน - ออกเช็ค-จ่ายเช็ค - ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอกองค์กร. - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงอน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท/เดือน
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ติดต่อทำธุรกรรมกับทางธนาคาร - บันทึกรายการโอนเงินต่างๆ - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - ออกใบกำกับภาษี - ดำเนินการส่ง email ให้กับลูกค้า - ตรวจสอบรอบและแนบหลักฐานการจ่ายเงิน -...

Konvy International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
8 . Supervisor, Plant Controlling (5 months contract)
Reporting to Plant Controlling Manager Supporting 4 plant and cost controllers in analytic tasks. Validation of data including STD-cost, cost elements and operational data Ending production orders ...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร ใบวางบิล/รับเช็ค - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . พนักงานการเงินอาวุโส
- ดูแลควบคุมการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - ดูแลควมคุมการออกใบวางบิล/รับเช็ค - จัดทำรายงานให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนก

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ 2.ตรวจสอบและบันทึกเอกสารการรับวางบิลร้านค้า 3.ตรวจสอบและบันทึกเอกสารการจ่าย,ค่าใช้จ่าย,ร้านค้า 4.จัดทำเช้คสั่งจ่าย,จ่ายเช็คและบันทึกเช็คจ่าย 5.ทำประมาณการรับ...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46 เพศชายเท่านั้น)
- ดูแลเอกสารทางด้านการเงิน - ดูแลการเงินและแคชเชียร์ - ตรวจงานสาขาและงานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 16,000
23 เม.ย. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามวุฒิ
23 เม.ย. 62
15 . พนักงานการเงิน
- รับ/ส่ง เอกสารโรงงาน หรือ บุคคล/หน่วยงานอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับชำระเงินลูกค้า - ทำเอกสารสำหรับจ่ายด่วน/พิมพ์เช็ค - บันทึกรับชำระเงินในรายงานรับชำระ/ขาย - บันทึกเลขที่บิลที่ได้พิมพ์แล...

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx+เบี้ยขยัน (1,500 บาท/เดือน)+โบนัส+ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี+ประกันสังคม
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินก...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
17 . Quality Assurance Supervisor
- ทำการ monitor และ ประเมินสายของพนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ - รับเรื่องประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของการลงผลประเมินของพนักงนติดตามหนี้สินที่ QA เป็นผู้ประเมิน - ควบคุ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
23 เม.ย. 62
19 . **ด่วน** รับสมัคร Finance Officer ศูนย์ตรวจสอบเอกสารวีซ่า BTS นานา รายได้ 15-18K
- จัดทำ report รายงานด้านการเงิน เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี - รับผิดชอบดูแลส่วน payment check และค่าใช้จ่ายทั่วไปในบริษัท - ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่ายกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายธุรการ - จัดท...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ