JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . FA Prime Financial Advisor นักวางแผนด้านการเงิน
- ให้คำแนะนำด้านการลงทุน หุ้น กองทุนรวม - ให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษี นิติบุคคล ผ่าน KeyMan - ให้คำแนะนำด้านการวางแผนด้านการเงิน - ให้คำแนะนำลูกค้านิติบุคคล เพื่อเตรียมบริษัท เข้าจดในตลาดหลักทรัพย์...

สำนักงานนายแพทย์โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์
เงินเดือน 30,000-100,000
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางวัน เวลา 08.30-17.00 น. * กลางคืน เวลา 16.00-24.00...

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . Investor Relations (Data Analyst)
- Studying, gathering and analyzing the company financial results, strategy, and other related information; preparing fact sheet, material for presentations to the investment community - Building and...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
4 . นักลงทุนสัมพันธ์
1.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี,ฟอร์ม 56-1 เป็นต้น 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น SET, กลต. เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.ติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรม, กฎเก...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . Investment Consultant
- บริการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย - ให้คำปรึกษา และวางแผนระบบการเงิน การลงทุนแบบองค์รวม สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ องค์กร โดยใช้เครื่...

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด IFCG
เงินเดือน Financial Adviser (Prime) 30,000-150,000 บาท, Financial Adviser (Standard) 15,000-25,000บาท
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน
-จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน -จัดทำแผนงาน และและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
- ติดต่อประสานงานกับSEC / SET - ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ - ดูแลกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ - จัดทำและเผยแพร่สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามข้อมูลข่าวสารและกฏระเบียบที่เกี่ย...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
8 . Investment Banking
ให้คำปรึกษาในการทำธุรกรรมทางการเงินประเภท เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำรายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . นักวิเคราะห์การเงิน/ธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 2. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ 3. วิเคราะห์ผลประกอบการประจำเวลา ราย BUSINESS UNIT 4. วิเคราะห์ BUSINESS...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
10 . Investor Relations & Financial Officer - ด่วน!
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังค...

OGAS Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable, depends on experience - (Treat as confidential)
15 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน (Administrative CFO Assistant)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการด้านการลงทุนและด้านต้นทุนของบริษัท ประสานงานกับทีมงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิก แนะนำการลงทุนให้กับสมาชิกเก่าและใหม่

บริษัท อินฟินิท อีเล็คทริค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000
15 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลทางบัญชี การเงิน การผลิต ฯ เพื่อการวิเคราะห์ - จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน และการดำเนินงาน - ประสานดำเนินงานกองทุนสัมพันธ์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!!! 18 กรกฎาคม 2562
• เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • รับ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
12 ก.ค. 62
14 . Business Developmnet Supervisor
ร่วมวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเช่า พื้นที่เช่าให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเช่าพื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ก.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ