JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและวางแผนภาษีนิติบุคคล
- ให้คำแนะนำด้านการลงทุน หุ้น กองทุนรวม - ให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษี นิติบุคคล ผ่าน KeyMan - ให้คำแนะนำด้านการวางแผนด้านการเงิน - ให้คำแนะนำลูกค้านิติบุคคล เพื่อเตรียมบริษัท เข้าจดในตลาดหลักทรัพย์...

สำนักงานนายแพทย์โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์
เงินเดือน 30,000-100,000
24 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเงิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . Investor Relations (Data Analyst)
- Studying, gathering and analyzing the company financial results, strategy, and other related information; preparing fact sheet, material for presentations to the investment community - Building and...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
4 . Group Financial Analyst Executive
1. วางแผน ด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านการเงินของบริษัทย่อย 3. รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัทย่อย 4. จัดทำรายงานงบการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อกรรมการการเง...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . Corporate Finance Officer (Funding)รับสมัครด่วน !
Funding - จัดทำข้อมูล ประสานงานกับสถาบันการเงิน ผู้ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อ Compliance - ควบคุม ดูแล ให้บริษัท ปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขสัญญาการเงิน เสนอแนะ ...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน CFO Location : ห้วยขวาง
- วิเคราะห์งบการเงิน+บริหารการเงิน+วางแผนกระแสเงินสดขององค์กร - วิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กร เสนอแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนิน - บริหารกำกับดูแลกิจการ + บริหารการจัดการภาษี - บริหารความเสี่ยง +...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 100,000 - 150,000 Baht
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน
-จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน -จัดทำแผนงาน และและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
8 . Business Developmnet Supervisor
ร่วมวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเช่า พื้นที่เช่าให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเช่าพื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางวัน เวลา 08.30-17.00 น. * กลางคืน เวลา 16.00-24.00...

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
10 . ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด)
• ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารสินทรัพย์ลูกค้า • สร้างรายได้ จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และห...

บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!!! 27 มิถุนายน 2562
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน • เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
12 . Investor Relations & Financial Officer - ด่วน!
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังค...

OGAS Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable, depends on experience - (Treat as confidential)
19 มิ.ย. 62
13 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
18 มิ.ย. 62
14 . นักวิเคราะห์การเงิน/ธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 2. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ 3. วิเคราะห์ผลประกอบการประจำเวลา ราย BUSINESS UNIT 4. วิเคราะห์ BUSINESS...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ