JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้
- จัดเตรียมเอกสารการแจ้งหนี้ของบริษัทที่จะไปวางบิล และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ตั้งหนี้ในบัญชีหนี้ของหน่วยงาน - ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเกับจากบริษัท ติดตามทวงหนี้ เมื่อครบระยะเวลาเครดิต - ตรวจ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
22 ก.ค. 62
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR)
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า 2.ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 3. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม 4. สามารถขับรถ เพื่อจัดเก็บหนี้ตา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 ก.ค. 62
3 . Litigation officer (OA management)/เจ้าหน้าที่ควบคุมสำนักงานเร่งรัดหนี้สินภายนอก
- ควบคุมดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายและเป้าหมายของส่วนงาน - ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยควบคุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกลยุทธ์ของส่วนงาน - สอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
4 . Collection Officer (เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน)วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
- ให้คำแนะนำกับลูกค้าและทวงถามยอดหนี้ค้างชำระภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าและความคืบหน้าในการติดตามทวงถามยอดหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี (Litigation Officer)
- ติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามหนี้สินที่มีสถานะค้างชำระภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบของบริษัท - ปฏิบัติตามนโยบายการโทรติดต่อลูกค้า ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่หน่วยงานกำหนด - ให้บริการลูกค้าที่แจ้งความประสงค์แก้ไ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 11,000- 20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่าคอมมิชชั่น
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาThe Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 บาท+ คอมมิชชั่น (รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป)
22 ก.ค. 62
8 . Collection Manager
- บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำ Report ,Presentation ,Productivity performance ของทีม - จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานข...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 +ค่าคอมมิชชั่น
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำ รามอินทรา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000+Commission
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพ ธนบุรี
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000+Commission
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - รจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินแผนก Legal ประจำสนญ.และต่างจังหวัด เงินเดือน 20,000 บาท
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
22 ก.ค. 62
14 . Collection Supervisor
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย - สรุปรายงานต่อผู้บริหาร ป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
15 . Financial Advisor ด้านงานบริหารสินทรัพย์
- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ - ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า - ออกพบลูกค้านอกสถานที่

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- โทรติดตามกลุ่มลูกค้าค้างชำระ และหาทางติดต่อลูกค้าทางช่องทางต่างๆ - ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ - เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ และพิจารณาส่วนลดค่าปรับให้แก่ลูกหนี้ - บันทึกกา...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำอินทามระ41 สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด - บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด - เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (สัมภาษณ์ทราบผลทันที )
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) เวลา 8.30-17.30 น.

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (ปรับฐานเงินเดือนตามผลงาน) + โอที + Incentive
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Credit Controller)
Essential Job Functions: • ติดตามค่าเบี้ยจากโบรกเกอร์, ตัวแทน, และลูกค้าทั่วไป • ตัดชำระค่าเบี้ยในระบบหลังจากได้รับการชำระเงินโดยโบรกเกอร์, ตัวแทน, และลูกค้าทั่วไป • บันทึกการปรับปรุงบัญชีลงในระบบ...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on experience
22 ก.ค. 62
20 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL) - วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - จั...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ