JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงิน
- จัดเก็บและแยกบิล บันทึกรายงานการเก็บเงินประจำ - จัดพิมพ์เอกสารควบคุมการเก็บเงินก่อนออกจากบริษัท - จัดเก็บใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนสั่งออร์เดอร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัง...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
26 มิ.ย. 62
4 . แคชเชียร์ (กัมพูชา)
-Petty cash -Income ลงรายวัน ,ใบสรุปยอดขายรายวัน -ทำเอกสารค่าคอมทั้งหมดส่งทางไทย ทุกวันที่1

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
26 มิ.ย. 62
5 . แคชเชียร์ (ทองหล่อ)
- ทำหน้าทะเบียนของลูกค้า - ดูแลสต้อกของสาขา - สรุปยอดขายในแต่ละวันเพื่อส่งฝ่ายบัญชี - ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา ทำงาน 6 วัน

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000
26 มิ.ย. 62
6 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง)
- จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - รับวางบิล- จ่ายเช็ค - บันทึกข้อมูลลงใน SAP - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายการเดินทาง)
1.ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2.ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3.สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวัน 2. จัดทำรายงานการเงินประจำวันเพื่อกระทบยอดธนาคาร 3. ตรวจเช็คและติดตามหนี้ค้างชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จัดทำ Ca...

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน Negotiate
24 มิ.ย. 62
10 . การตลาดการเงิน รับสมัครด่วน !
-รับโทรศัพท์ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าทั้งทางอินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดส่งสินค้าทางปณ.ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบการชำระเงิน ออกบิล สรุปการขาย -ประสานกับแผนกจัดส่งสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำและตอบปัญหาแก่ล...

บริษัท อะเมซิ่งเกรซ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิ
21 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ การรับเงิน นำเงินสดและเช็คเข้าธนาคาร เช็คยอดเงินโอนเข้าต่างๆ - ทำเช็คจ่าย ทำ Cash Flow - จัดทำสรุปยอดเคลื่อนไหวการเงินทางธนาคารได้ถูกต้องและทันเวลา - อื่นๆ ตามที่มอบหมาย

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
20 มิ.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ