JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ