JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา ประจำศูนย์บริการบัตรเครดิต Siam Takashimaya @Icon Siam รายได้ดี!!
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต Krungsri -Siam Takashimaya ให้กับลูกค้า - ดูแลเป้าหมาย / ยอดขายสาขา และบริหารพนักงานขายภายในสาขา - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางห้างและพนักงานห้าง เพื่อกระตุ้นยอดกา...

Krungsri Consumer
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น +ค่าเงินช่วยเหลือ
24 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกการเงิน/ผู้จัดการแผนกการเงิน
ด้านการเงินรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
4 . Finance Manager ( Funding , Cash management )
-Manage fund source and cash flow forecasts to minimize interest costs - Manage relationship with banks to ensure access to credit facilities and risk protection - Benchmark bank performance...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 ก.ค. 62
5 . Collection Supervisor - Assistant Manager
- Plan and implement collection system and strategy to achieve the company goal. - Manage notify customers of delinquent accounts by mail, telephone, or personal visits in order to solicit payment. ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
24 ก.ค. 62
6 . Business Analyst (Deposit Branch)
1.Strategise , Design and deliver multi-pronged efficiency process 2.Analysis Operation data to insights that drive Operation needs 3.Testing and recommending of ways to improve Operation performanc...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย) ประจำสำนักงานใหญ่
- นำเสนอสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงิน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย - วิเคราะห์ความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น เเละทำเคสเพื่อส่งทีมวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติ - รักษาและขยายฐานลูกค้า - สร้างความสั...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 - 35,000
24 ก.ค. 62

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 45,000 - 70,000
24 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่
1.ดูแลงานการตลาดสินเชื่อบ้านแลกเงิน ร่วมกับผู้จัดการสาขา เช่น ออกบูธ เดินตลาด แจกโบว์ชัวร์ ฯ Cross-Selling เงินฝาก,ประกันชีวิต 2.วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เช่น รายได้ อาชีพ หลักประกัน อื่นๆ 3.ปร...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Responsible for financial and accounting function such as authorization, and control of all transaction and handle day to day operation. Responsible for cash flow management and credit management. M...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
- กำกับดูแล วิเคราะห์ วางแผนงานของแผนก - บริหารทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน - ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - ควบคุมการจัดทำงบประมานของ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
24 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและอนุมัติการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 2. ตรวจสอบรายการทางการเงินและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดให้ถูกต้อง 3. Reconcile Bank Statemen...

บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า R&D)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบลูกหนี้การค้า/การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี้ 2. พิจารณาอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า 3. ตรวจและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ประจำศูนย์กระจายสินค้า (R&D) 4. กำกับ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม และกำกับดูแล งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน ภาษีอากร การพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่ดีกว่า ให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อ...

บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . Asst. Finance Manager
- ตรวจสอบเอกสารการรับและจ่ายเงินสด และจัดสรรเช็คเข้าธนาคาร - ควบคุมรายรับ และรายจ่ายเงินสดประจำวัน - ควบคุมดูแล บัญชีลูกหนี้ - สรุปยอดรายรับและรายจ่าย - ตรวจสอบยอดบัญชีเงินสด และบัญชีธนาคาร - คว...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
*กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบครบวงจร *นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 60,000 - 100,000
23 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. กำหนดนโยบายทางบัญชี-การเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์สถานะทางการเงิน (Cash Flow) 4. ติดตามและต...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
23 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าส่วนงานงบประมาณ
•สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน •จัดทำข้อมูลรายงานการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน •รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับ การติดตามลูกหนี้รับชำระตามครบกำหนด นำเช็คและเงินสดเข้าบัญชีทุกวัน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และการจ่ายเช็ค รอบการจ่ายเช็คของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสารรับว...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
23 ก.ค. 62
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ