JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนการเงิน
1.ติดตามสถานการณ์ค่าเงิน วิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) 2.วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน การลงทุน รวมถึงการจัดหาเงินทุน 3.ศึกษา จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรับ-...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าแคชเชียร์ - ประจำศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- จัดทำตารางการทำงาน, OT ของแคชเชียร์ และเอกสารอื่นๆในหน่วยงาน - จัดเตรียมเงินทอน ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี vat Refund เป็นต้น - นำเงินฝากแบงค์ แลกเงินเพื่อให้พอใช้ในแต่ละวัน - เวลาปฏิบัติงาน : ทำงา...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
3 . Asst. Finance Manager
- ตรวจสอบเอกสารการรับและจ่ายเงินสด และจัดสรรเช็คเข้าธนาคาร - ควบคุมรายรับ และรายจ่ายเงินสดประจำวัน - ควบคุมดูแล บัญชีลูกหนี้ - สรุปยอดรายรับและรายจ่าย - ตรวจสอบยอดบัญชีเงินสด และบัญชีธนาคาร - คว...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกการเงิน
-ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ -เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน -จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow) -ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ -จัดทำรายงานกร...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
16 ก.ย. 62
5 . Branch Manager
• Develop and execute business plan and strategy in line with achieving the branch contribution to profitability and growth • Proactive lead and manage the sales force in achieving the desired sales...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
6 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางแผนบริหารบริหารด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง 2.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 3.ออกใบแจ้งหนี้ ใบตรวจรับมอบงาน ใบรับเงินให้กับทางลูกค้า 4.ติดตามทวงถามค่างวดงานกับลูกค้า 5.ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของบริ...

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
7 . Financial Manager
- liaising with managerial staff and other colleagues. - carrying out financial modeling and risk assessments. - managing financial systems/models. - controlling and monitoring income, cash flow, a...

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ก.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
- กำกับดูแล วิเคราะห์ วางแผนงานของแผนก - บริหารทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน - ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - ควบคุมการจัดทำงบประมานของ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
16 ก.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ
•บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท •พัฒนาระบบสินเชื่อการจัดการลูกหนี้ทั้งระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สินเชื่อ การโทรศัพท์ติดตามหนี้ การจัดการหนี้สูญ การปรับปรุง...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกการเงิน/ผู้จัดการแผนกการเงิน
ด้านการเงินรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
11 . หัวหน้าส่วนงานงบประมาณ
•สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน •จัดทำข้อมูลรายงานการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน •รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ย. 62
12 . Financial Manager
Oversee, review, and adhere to the budgets for each business department •Develop and ensure that the internal control process from financial are in place to support the business •Analysis and fo...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
14 . ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director)รับสมัครด่วน !
1.บริหารระบบการเงินทั้งระบบ 2.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 3.ประสานงานและหาแหล่งเงินทุน(ธนาคาร, สถาบันการเงิน)ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ 4.หาเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ได้โอกาสในก...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
15 . หัวหน้าการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการับเงินค่าสินค้าและบริการ จากแคชเชียร์ 2. ตรวจสอบเอกสาร และรายงายค่าใช้จ่าย 3. ตรวจสอบการจ่ายเงิน Suppliers ตามงวดการชำระ 4. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ซึ่งเป็นรายได้จากการขายทุกช่องทาง 5. ...

บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
16 ก.ย. 62
16 . ผู้จัดการนิติกรรมสัญญาและจำนองรับสมัครด่วน !
1.วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรรมสัญญา SME/นิติกรรมจำนอง/งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา /จำนอง ทุกประเภท 2.การควบคุม บริหารจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
17 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย) ประจำสำนักงานใหญ่
- นำเสนอสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงิน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย - วิเคราะห์ความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น เเละทำเคสเพื่อส่งทีมวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติ - รักษาและขยายฐานลูกค้า - สร้างความสั...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 - 35,000
16 ก.ย. 62

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 45,000 - 70,000
16 ก.ย. 62
19 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่
1.ดูแลงานการตลาดสินเชื่อบ้านแลกเงิน ร่วมกับผู้จัดการสาขา เช่น ออกบูธ เดินตลาด แจกโบว์ชัวร์ ฯ Cross-Selling เงินฝาก,ประกันชีวิต 2.วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เช่น รายได้ อาชีพ หลักประกัน อื่นๆ 3.ปร...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า R&D)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบลูกหนี้การค้า/การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี้ 2. พิจารณาอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า 3. ตรวจและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ประจำศูนย์กระจายสินค้า (R&D) 4. กำกับ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
13 ก.ย. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ