JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ (Surprise Check)
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาตามรอบที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดที่มอบหมายให้ 2. สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานพัฒ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
2 . Management and financial reports Division Manager
Job description - preparing reports, budgets, commentaries and financial statements - undertaking financial administration - liaising with managerial staff and other colleagues - supervising a tea...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
22 มี.ค. 62
3 . Internal Audit
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน: • ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี • ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)/ Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 25,000 - 40,000
22 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
1.ดูแลบัญชีลูกค้าเพื่อลด NPL 2.นำเสนอเงื่อนไข วิธีการแก้ปัญหา เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าชำระหนี้ 3.วิเคราะห์ พิจาณา ข้อเท็จจริง ปัญหาของลูกค้า ที่ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายผ่อนชำระร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
5 . งานนิติกรรมสัญญาธุรกิจขนาดใหญ่ (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- จัดทำสัญญาวงเงิน, สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาวงเงิน / สัญญาหลักประกัน - ตรวจสอบเอกสารนิติกรรมหลักประกันสินเชื่อ Syndicated Loan - จัดทำสัญญาหลักประกัน โดยบั...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 62
6 . งานบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- บันทึกและตรวจทานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ - บันทึกและตรวจทานการตั้ง/เพิ่ม/ลดวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ - บันทึกและตรวจทานข้อมูลหลักประกันประเภทต่างๆ - ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 62
7 . งานเบิกใช้สินเชื่อไม่หมุนเวียน (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- ดำเนินการพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืม - ดำเนินการพร้อมกำกับดูและเกี่ยวกับธุรกรรมการเบิกใช้วงเงินกู้ทั่วไปและวงเงินให้กู้ร่วม (Syndicated Loan) - กำกับดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 62
8 . Finance Assistant
1.To support the Head of Finance, in the smooth running of the Head Office functions including -Assistance with analysis reports and minute of meeting. -Assistance in prepare ad-hoc reports and minu...

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด
20 มี.ค. 62
9 . Receptionist for a Trade Finance firm
Responsibilites and duties include:- 1. Diary management and management of meeting rooms 2. Possibly handling event coordination, both internally and externally 3. Handling queries and complaints...

Relius International Co., Ltd
เงินเดือน 25,000 - 30,000
18 มี.ค. 62
10 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต / นนทบุรี / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า / สุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
17 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ