JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำคลังสินค้าไฝ่เงิน ใกล้ๆวัดไผ่เงิน สาทรรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้าประเภทน้ำยาล้างจานให้ได้ตามใบสั่งผลิตที่กำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจนับสินค้าตามรอบที...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ตรวจสอบสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย - จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นหมวดหมู่รับจ่ายสะดวก - การจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารและจ่ายตามข้อกำหนด - ตรวจสอบสินค้าตามแผนง...

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000-15,000
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า/STORE
- ตรวจเช็คการรับ - จ่ายสินค้าแลัวัตถุดิบ - แพ็คสินค้า - ดูแล ทำความสะอาดคลังสินค้า - เช็ค STOCK วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ - เบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต - ส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จให้สำนักงานใหญ่เพื่...

Hybrid Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Store สินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็ครับสินค้าสำเร็จรูปเข้าสโตร์ สำนักงานใหญ่ 2.เบิก-จ่ายสินค้า ตามออเดอร์สั่งซื้อจากฝ่ายขายและการตลาด 3.จัดส่งใบเบิกสินค้าให้ฝ่ายบัญชีเพื่อออกใบแจ้งหนี้ 4.ตรวจเช็คสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือนกับ...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
22 เม.ย. 62
5 . HR Admin Staff - Operations (Lat krabang )
-Manage admintasks & activities in Human Resource and Administration Division. -Following an annual training plan. -Carry out the general management regulation of company,including staff att...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามข้อตกลงบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
6 . พนักงานคลังสินค้า (พระราม 4 กล้วยน้ำไท)
-ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ของบริษัท -รับ จัดเก็บ และ เบิกสินค้า -จัดส่งสินค้าให้กับแผนกขนส่ง -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -สามารถทำงาน 6 วันได้ -สามารถทำงานที่พระราม 4 กล้วยน้ำไทและในอ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 2. รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป 3. งานบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ Inventory control รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานเอกสารและงานจัดซื้อ 2. ทำรายงานสรุป 3. ดูแล ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารพื้นที่ บริหารการจัดเก็บ 4. ติดต่อประสานงาน supplier 5. งานอื่นๆที่ได้รั้บมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
9 . พนักงานคลังสินค้า(ประจำสาขานวมินทร์)
- ตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ผลิต เพื่่อนำเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจนับและควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - เบิก - จ่ายสินค้าตามที่แจ้งเบิก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
10 . พนักงานรายวัน วันละ 300 บาท
ดูแลการเบิกสินค้าจากคลังสินค้าจด/บันทึกการเข้าออกของสตอคสินค้าจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์แพ็คสินค้า

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-รู้เรื่องการตรวจนับ Stock วัสดุและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อรายงานจำนวนที่แท้จริงและ Update ขึ้นระบบให้ตรงกันทั้งในและนอกสโตร์ -ควบคุมกฎระเบียบในการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามระเบี...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.รับและเบิก Sales Order จากฝ่ายขายในระบบ 2.ดูแลและตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องตรงกัน 3.ตรวจสอบยอดสินค้าหลังการแปรรูป ก่อนนำเข้าห้องเย็น 4.ทำรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ 5.ประสานงานกับหน่...

บริษัท ลาปาโลมา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
13 . พนักงานสโตร์ประจำ Site งาน
- ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน - ทำรายงานสรุปปริมาณวัสดุสิ้นเปลือง และทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจเช็ค Stock วัสดุของหน้างานก่อสร้าง - จัดของสโตร์ เบิก-จ่าย ให้เรีย...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
3 ตำแหน่ง
22 เม.ย. 62
14 . Consignment Officer
- ดูแลการรับสินค้า จัดเก็บ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีระเบียบอยู่เสมอ - ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า และยอดสินค้าคงเหลือให้ตรงตามความเป็นจริงตลอดเวลา - ประสานงานทีมงานขนส่ง และควบคุมขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าขน...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000
22 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Store รับสมัครด่วน !
1.จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก 2.สรุปการเข้าออกของสินค้า 3.รับวัตถุดิบ/สินค้า 4.ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า 5.คีย์ข้อมูลการเบิกจ่ายเข้า Computer 6.จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 ขึ้นไป (รวม Service Charge + Incentive)
22 เม.ย. 62
16 . พนักงานคลังสินค้า (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
22 เม.ย. 62
17 . พนักงานคลังสินค้า คลังเซรามิคร่มเกล้า-ลาดกระบังรับสมัครด่วน !
1.ขายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง 2.ดูแลความปลอดภัยของสินค้าไม่ให้ชำรุด สูญหายหรือผิดพลาด เพื่อให้พร้อมต่อการขายตลอดเวลา 3.ดูแลและรับผิดชอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า 4.ดูแลอำนวยความสะดวก และจัดสิน...

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน >12,000 บ./เดือน (มีครองชีพ/เบี้ยขยัน/คอมมิชชั่น/ประกันอุบัติเหตุ/)
22 เม.ย. 62
18 . พนักงานสต็อกสินค้ารับสมัครด่วน !
เตรียมสินค้าในสต็อกและจัดเตรียมให้กับรถส่งสินค้า มีความขยันอดทนต่อการทำงาน

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 9,750+OT
22 เม.ย. 62
19 . Production Supervisor (ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
Responsibilities :: - Contact buyers raw material requirements for production use (Import & Local supply). - Order packaging material for Fruit packing. - Oversee the training of new staff o...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
20 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
22 เม.ย. 62
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ