JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 15,000 บาท
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
- จ้ดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่จัดเก็บ - เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามใบ order - ตรวจนับสินค้าตามเอกสารรับเข้า - ควบคุมดูแลสต็อคสินค้า - บริหารจัดการด้านสต้อคสินค้า และพื้นที่

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อย...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ-จ่ายสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เคลื่อนย้าย, จัดเก็บ - ทำเอกสารเบิกจ่าย - จัดพื้นที่เก็บสินค้า - จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ 2. จ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับเหมา 3. จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ 4. แจ้งความต้องการซื้อหรือหามาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งาน 5. จัดทำเอกสารงานสต๊อก 6. งานอื่นๆตามได้รั...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับเข้าวาล์วอุตสาหกรรม 2. ตรวจเช็คสภาพและการใช้งานของวาล์ว 3. เบิก-จ่ายวาล์ว 4. เช็คสต๊อกวาล์วประจำเดือน/ปี 5. ซ่อมแซมวาล์ว

บริษัท โหย่ง เฉียง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อนำส่งในแต่ละวัน - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง แยกตามหมวดหมู่ของสินค้า - รับสินค้าเข้า - รับคืนสินค้า - เช็คสต๊อกประจำเดือน, ประจำปี - ควบคุมสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆ ที...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์
- ตรวจเช็คจำนวนสินค้า และ บันทึกสรุปยอดสินค้า ทั้งขาเข้า-ออก - จัดเตรียมสินค้าตามลำดับ วันและเวลา ตามหมายกำหนดการส่งมอบสินค้า - ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 13,000 บาท / เดือน
24 ส.ค. 62
10 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
11 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
24 ส.ค. 62
12 . พนักงานแพ็คสินค้า ปฏิบัติงานทีถนนเพชรบุรี (ใกล้ท่าเรืือชิดลม)
1.แพ็คสินค้า, นับสต็อค, จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.จัดส่งสินค้าตามจุดที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.จัดทำข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
24 ส.ค. 62
13 . พนักงานเช็คเกอร์ (ถ.หทัยราษฏร์)
- ตรวจเช็คสินค้าตามขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบสต็อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมาสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บจก.คิงบา...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับ แผนกวางแผน
1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า – ออก 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพทำงานตามระบบที่บริษัทวางไว้อ...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 16,000 บาท
24 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รถโฟล์คลิฟท์ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตรวจเช็คสินค้า และ รับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าเข้าที่จัดวาง รับเข้า Stock ในระบบ มีการวางแผนสต๊อกสินค้าให้มีคุณภาพ ตวรจสอบอุณภูมิห้องเย็นก่อนนำเข้า ตรวจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (ประจำที่ กทม.)
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้า - จัดส่งสินค้าถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว - ตรวจสอบเอกสารการจัดส่งให้มีความถูกต้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้ารับสมัครด่วน !
1.แยกสินค้าเข้าสายการเดินรถ พร้อมทั้งจดบันทึกในรายงาน 2.ตรวจเช็คสินค้าเพื่อกระจายตามศูนย์บริการ 3.โหลดสินค้าขึ้นรถ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนพระราม 3 ซอย 37 ใกล้แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ รถโดยสารที่ผ่าน...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
24 ส.ค. 62
18 . พนักงานขับรถ/พนักงานคลังสินค้า
ตรวจนับสินค้าก่อนและหลังส่งสินค้า ขนย้ายรับส่งสินค้า

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/จัดส่ง
1. ตรวจรับ-จ่ายสินค้าด้วยระบบ First in - First out 2. ดูแลควบคุมสต็อกสินค้า / กำหนดจุดต่ำสุด-สูงสุด 3. ออก PR และ จัดส่งสินค้าตามใบงาน 4. จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 5. วางแผนการจัดส่งพร้อมจ่ายงา...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
24 ส.ค. 62
20 . คลังสินค้า สต้อก แพคของจัดส่ง
- พนักงานแพคสินค้าตาม order - จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถรับส่งไปยังคลัง - ตามจำนวนและขนาดที่ระบุ เช็คจำนวนสินค้า น้ำหนักให้ครบ นำสินค้าใส่กล่อง ใส่ซอง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสินค้า - ติดรถไปยัง...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 9,300-12,000
24 ส.ค. 62
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ