JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุบกำกับดูแล การรับ-จ่าย - จัดเก็บสินค้าคงคลังฯ และ Spareparts ให้เป็นไปตามกำหนด - ส่งมอบทำลายยาเสียประจำปี

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้า
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวม...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการคลังสินค้า
1. บริหารจัดการสินค้าคลัง สินค้าสำเร็จรูป สินค้าประกอบ สินค้าคงคลัง และ วัตถุดิบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจ...

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
25 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . DC Manager / Directorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร 2. กำหนดนโยบายบริหารงานและตรวจสอบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 3. ประสานงานฝ่ายขาย, ฝ่ายวางผลิตวางแผนเพื่อบริหารคลังสินค้าให...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ