JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า warehouse supervisor
1. ควบคุม ดูแล การรับสินค้าเข้า การส่งและจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า การตรวจเช็คสต๊อก 2. การบริหารทีมงาน (ลูกน้อง) 3. การประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในงาน 4. การดำเนินงานตามโยบายองค์กร 5. งา...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
22 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วนงานวางแผนติดตั้งและซ่อม / Planning Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารทีม ประสานงานนัดงานติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และ นัดงานซ่อม 2.บริหารทีม ติดตามงานค้าง ติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และงานซ่อม 3.สรุปรายงานการวางแผนงาน รายงานต่อผู้บริหาร

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
22 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าคลังสินค้า
-กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานคลังสินค้าและจัดส่ง รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้าด้านโปรแกรม B-Plus รวมถึงบริการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีปร...

บริษัท ออเดอร์มี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 พิจารณาจากประสบการณ์
22 เม.ย. 62
6 . หัวหน้าหน่วยควบคุมการจัดส่ง
1.ควบคุมการตรวจรับชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 2.ควบคุมจัดเก็บชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 3.ควบคุมการลงบันทึกการรับชิ้นส่วน/วัตถุดิบ 4.ควบคุมการจัดเตรียมชิ้นส่วน/วัตถุดิบเพื่อส่งมอบ 5.ควบคุมการจัดวางชิ้นส่วน/วัตถุดิบล...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จัดส่ง
งานคลังสินค้าและจัดส่ง

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000+++
22 เม.ย. 62
9 . หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Supervisor (สาขาทุ่งครุ)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000++
22 เม.ย. 62
10 . หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Supervisor (สาขาบางพลัด)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
11 . หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Superviosr (รังสิต)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000++
22 เม.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขากัลปพฤกษ์
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 เม.ย. 62
13 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาประชาอุทิศ
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
14 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
22 เม.ย. 62
15 . SUPERVISOR STORE
ควบคุมดูแลหน่วยงานคลังสินค้าทั้งหมด

บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
22 เม.ย. 62
16 . หัวหน้าสาขา บางบอน/บางพระ/สระบุรี/สมุทรสาคร/กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยวิธีการต่างๆ - คัดแยกสินค้าออกตามภาค-จังหวัดต่างๆ ให้ถูกต้อง - ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ตรงกับที่ลูกค้าจัดส่ง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ปลายทางให้ตรงก...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
17 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 -24,000 บาท
22 เม.ย. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
22 เม.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
• การจัดการคลังสินค้า รับ -เข้า และการส่งมอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • การจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริหารและพัฒนาระบบการจัดการคลังด้วยการควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการรับจ่ายตามล...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พนักงาน และผู้รับเหมาที่หน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดเก็บและตรวจนับสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือ ให้เป็นระเบียบและเพียงพอในการใช้งาน 3. สรุปรายงานสต๊อกอุปกรณ์ไฟฟ้า และเ...

บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์งาน และโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ