JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. บริหารจัดการสินค้าคลัง สินค้าสำเร็จรูป สินค้าประกอบ สินค้าคงคลัง และ วัตถุดิบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจ...

Keak Toys (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1. กำหนด วางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายคลังสินค้าให้สอดคล้องกับ แผนงานของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดการปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า 3.วางแผน ควบคุมกระบวนการทำงานของฝ่าย...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล **บริษัทมีศูนย์กระจายน้ำดื่มสปริงเคิล 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลมีรถจัดส่งน้ำดื่ม 300 คัน **บริษัทจะเปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้คือท...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 -24,000 บาท
23 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 28,000 -32,000 บาท
23 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
23 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานในการกระจายและรับสินค้า รวมทั้งระบบเอกสารของศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลและติดตามส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าสาขา บางบอน/สระบุรี/ภูเก็ต/เเจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยวิธีการต่างๆ - คัดแยกสินค้าออกตามภาค-จังหวัดต่างๆ ให้ถูกต้อง - ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ตรงกับที่ลูกค้าจัดส่ง - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ปลายทางให้ตรงก...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
8 . Logistics Manager / Directorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร 2. กำหนดนโยบายบริหารงานและตรวจสอบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 3. ประสานงานฝ่ายขาย, ฝ่ายวางผลิตวางแผนเพื่อบริหารคลังสินค้าให...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
- ช่วยบริหารระบบงานซุปเปอร์มาเก็ต / บริหารยอดขาย - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
23 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขากัลปพฤกษ์
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
23 พ.ค. 62
11 . Supervisor Co pack - Operations (Ladkrabang)
Supervisor Operations - Co packing -ดูแลควบคุมสายการผลิตการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการและทำ ได้ตามเป้าหมายและปฎิบัติตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP -ประสานงานกับ Planner เพื่อให้แผนการผลิตส...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
23 พ.ค. 62
12 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
23 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำเอกสาร ตามงาน ปวะสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000
23 พ.ค. 62
14 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้า รายได้รวม20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย5)รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
23 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
16 . หัวหน้างานคลังสินค้า
ดูแลบริหารระบบงานคลังสินค้าทั้งระบบ

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
17 . Inventory Manager Urgently Required !
Responsibilities Devise ways to optimize inventory control procedures Inspect the levels of business supplies and raw material to identify shortages Ensure product stock is adequate for all distrib...

บริษัท เรฟ อีดิชั่น ( สปอร์ต รีโวลูชั่น จำกัด )
เงินเดือน negotiable
23 พ.ค. 62
18 . Distribution Center Supervisor
- Manage daily activities of distribution center - Supervise, control and improve the daily operation of distributing & dispatching the goods from Distribution Center to customers. - Monitor inven...

บริษัท จัดหางาน ไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 Depend on Experience
23 พ.ค. 62
19 . Fresh Food Specialist Warehouse ประจำ Tops Online Rama3
หน้าที่ 1.บริหารจัดการสินค้ากลุ่มอาหารสดใน Tops Online -Inventory -สินค้า Cr. / Consigne 2.วิเคราห์สินค้าเพื่อวางแผนใจส่วนการสั่ง การจัดเก็บ 3.ดูแลสินค้าหมดอายุ 4.บริหารจัดการ Stock สินค้า ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
23 พ.ค. 62
20 . หัวหน้า / เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
1.วางแผนการส่งสินค้า จัดรถส่งสินค้า จัดทำบิล ร้านค้า กทม/ สื่อทีวี 2.ประสานงานภายในและภายนอก 3.ดูแลบัตร จดสถิติการใช้น้ำมันรถ 16 คัน 4.ทำReport การเดินรถและการใช้น้ำมัน

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
23 พ.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ