JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Shipping & Document Managerรับสมัครด่วน !
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับการออกเอกสาร From D , ใบกำกับสินค้า , ใบขนสินค้าขาออก

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง(F&B)
• บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบ • บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • บร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
18 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุบกำกับดูแล การรับ-จ่าย - จัดเก็บสินค้าคงคลังฯ และ Spareparts ให้เป็นไปตามกำหนด - ส่งมอบทำลายยาเสียประจำปี

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าคลังสินค้า
-กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานคลังสินค้าและจัดส่ง รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้าด้านโปรแกรม B-Plus รวมถึงบริการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีปร...

บริษัท ออเดอร์มี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
18 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (สาขาบางพลี)
- บริหารจัดการการเบิกจ่ายในศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการ Tracking ข้อมูล - บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก จัดเส้นทางการเดินรถ และจัดตารางการทำงาน - บริหารค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าระหว่างสาขา แล...

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกขนส่ง รับสมัครด่วน !
- ควบคุมต้นทุนการขนส่ง เช่น เชื้อเพลิง ค่าเที่ยวคนรถ เป็นต้น - วางแผนการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
18 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 มิ.ย. 62
11 . Warehouse Manager
- ดูแลงานภายในคลังสินค้าทั้งหมด

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำซ.พุทธบูชา 39)
1. วางแผนและพัฒนาระบบคลังสินค้า 2. ควบคุมจัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ 3. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้า 4. อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 5. ควบคุมดูแลการการรับ-จ่ายสินค้า และต...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
13 . Goods Receiving Supervisor ประจำ Tops Online
- การตรวจสอบสินค้าจาก DC ให้ถูกต้อง 100% - จัดทำเอกสารในการตรวจนับสินค้าให้กับผู้จัดการสาขาให้ถูกต้องทันตามเวลา - ดูแลพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000
18 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
- ดูบริหารจัดการภายในคลังสินค้า - เช็คและตรวจสอบ stock สินค้าภายในคลัง - บริหารแผนงานจัดส่งสินค้า - บริหารทีมงานในการคลังสินค้าและจัดส่ง - พัฒนาองค์กร

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท
18 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
18 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำสาขา นวมินทร์)
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

Central Home Group
18 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกขนส่ง/คลัง (Logistics&Warehouse Manager)
1. ตรวจสอบสินค้าตามหมวดหมู่ check stock งานตามระบบรายสัปดาห์ 2. ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า เช็คความถูกต้อง ทำงานตามระบบ ERP 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าจัดส่งสินค้า
1.วางแผนการส่งสินค้า จัดรถส่งสินค้า จัดทำบิล ร้านค้า กทม/ สื่อทีวี 2.ประสานงานภายในและภายนอก 3.ดูแลบัตร จดสถิติการใช้น้ำมันรถ 16 คัน 4.ทำ Report การเดินรถและการใช้น้ำมัน 5.รู้เส้นทางในกรุงเทพ

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
18 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา
วางแผนและบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าของสินค้าและพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภา...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
18 มิ.ย. 62
20 . Warehouse Supervisor (Saraburi, Pakchong)รับสมัครด่วน !
-Managing physical stock of raw material and finish good in warehouses -Ensuring warehouses are kept to a high standard -Ensuring all stock in warehouses remain in good condition -Reporting daily...

Uawithya Machinery Co.,Ltd.
18 มิ.ย. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ