JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานโลจิสติกส์
- นำเสนอริเริ่มโครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานโลจิสติกส์ - วิเคราะห์ และสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมือการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ริเริ่มในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อยกระดับประสิท...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ TBL
- Extract and drive actionable insights based on analyses of available datasets - Apply data mining and statistical techniques to (BIG data) datasets to solve business problems - Conduct end-to-end ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
3 . พนักงานจัดเรียงสินค้า Merchandise
-ส่งสินค้าเข้าระบบตามร้านต่างๆ -ทำการเติมสินค้า จัดเรียงสินค้า เปลี่ยนป้ายโปรโมชั่น และทำความสะอาดตู้สินค้า ตามห้างร้านต่างๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑล -ตรวจเช็คสต็อคสินค้าที่เหลือหน้าร้าน

บริษัท โปรเวิร์ค เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
23 ส.ค. 62
4 . MARKETING SERVICES
• Handle with document job • Co-ordinate with carrier/co-loaders, customers to move cargo as planned • Book the vessel with carriers and inform vessel detail to related department • Co-ordinate wit...

COMPREHENSIVE CARGO MANAGEMENT LTD.
เงินเดือน Depend on experience
21 ส.ค. 62
5 . Billing & General admin officer (Logistics)
• Checking billing documents from concern parties i.e. customs brokerage team/agency, transportation, etc and separate Tax receipt document. • Input billing data of Air, Sea, Truck Shipment, Upcountr...

Schenker (Thai) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
6 . Admin Logistics
-Support supply chain - ประสานงานระหว่างคลัง - นำเข้า/ส่งออกสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง - ตัดยอด Stock

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 20,000 - 25,000
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์และจัดซื้อ
1. รับผิดชอบดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน 2. ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 3. ตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 4. ควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ และดูแลซ่อมบำรุงรักษา 5...

บริษัท ซีพีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . Zone Leader
- วางแผนและควบคุมการจัดส่งรถสินค้าของงานให้เป็นไปตามเวลา และรายละเอียดที่กำหนดของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขับรถในการขนส่งรถสินค้า - เก็บข้อมูลการขนส่ง และรวบรวมใบส่งมอบสินค้าของบร...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . พนักงานซื้อสินค้า (สามารถยกสินค้าน้ำหนักมากได้)
- ซื้อสินค้าตามรายการสั่งซื้อ - ประสานงานกับลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ และคนขับกรณีต่างๆ - สำรวจความเรียบร้อย และเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - เลือกประจำ...

SENDIT (THAILAND) CO.,LTD.
หลายอัตตรา
เงินเดือน มีโอกาสได้มากกว่า 13,000/เดือน + เบี้ยขยัน
19 ส.ค. 62
10 . พนักงาน (ขนส่ง-คลังสินค้า)
- ตรวจสอบรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง - การจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูป - การว่างซ้อนสินค้า ตามป้ายบ่งชี้ - ทำความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ

บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
17 ส.ค. 62
11 . พนักงานยกของ & ติดรถส่งของ
แพคของ ติดรถส่งของ

บริษัท เอเคเค ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 10,000-11,000
16 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ