JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า (Customer Service)
1. จัดทำเอกสารใบขนฯนำเข้าทางเรือพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ และให้บริการลูกค้าในการนำเข้า 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าบริการลูกค้า+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
24 ก.ค. 62
2 . พนักงานตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. ตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และที่เกี่ยว...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ
24 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย ล่าม เสมียน พูดภาษาจีน รับสมัครด่วน !
1. Post products online 2. Deal with the inquiry from oversea 3. Make inquiry to oversea 4. other office work 1. โพสต์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 2. จัดการกับการสอบถามจากต่างประเทศ 3. สอบถามรายละเอียดเพิ...

Kayo Shoji (Thailand) Co.,LTD
เงินเดือน 18,000-20,000
24 ก.ค. 62
4 . Sales Support (Bangchak HQ)
-Ensures necessary information is communicated to customers and all customer’s inquiries are handled in a timely and proactive manner for export process -Support for related Customer service and admi...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
24 ก.ค. 62
5 . Support Officer (ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ)
1.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า/CS เพื่อดำเนินการขอ/ต่ออายุใบอนุญาต 2.จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาต/ใบผ่านด่าน 3.ติดตามและรายงานสถานะของใบอนุญาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4.ควบคุมวันห...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
6 . Logistics Coordinator Officer (Import)
1. ติดต่อประสานงานการนำเข้าสินค้ากับ Supplier หรือ Shipper ต่างประเทศ 2. ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ติดตามและรายงานสถานะการนำเข้าสินค้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4. ประสานงานกับ...

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000.-
24 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่นำเข้าสินค้า
1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องก่อนการนำเข้า 2. ติดตามและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรนำเข้า 3. ตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากร 4. ตรวจสอ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
8 . Sales Executive (Freight Forwarder)
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมและพัฒนาหาลูกค้ารายใหม่ (มีคอมมิชชั่นตามยอดขายที่กำหนด) - ให้คำปรึกษาและนำเสนอบริการให้กับลูกค้า - ติดตามผลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องให้กับลู...

V-Friend Logistics Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
9 . Export Supervisor and Ship agency
1.Coordinating with customer, sales persons, factory and freight forwarder for arranging export shipments. 2.Making export plan and send to all related parties to prepare the shipment. 3.Reducing an...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
24 ก.ค. 62
10 . Chartering Assistant
1. ปฏิบัติการเช่าเรือ, ติดตามการเคลื่อนที่ของเรือ และสามารถรับรองดำเนินงานได้อย่างราบรื่น 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นกลุ่มบริษัทเรือทีดี เกิดประโยชน์กับบริษัทสูงที่สุด 3. ดำเนินการจัดทำเส้นทางการเดิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
เงินเดือน 20,000-35,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
24 ก.ค. 62
11 . Supervisor, Customs Clearance-Operation
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของ Officer, Customer Clearance – Operation (Inspection) - กำหนดการปฏิบัติงานด้านการตรวจปล่อยสินค้า ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายและการเบิก - จ่ายเงินสำรองในการทำงานและสรุปค่าใช้จ...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
12 . Officer Operation, Service Center (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร)รับสมัครด่วน !
1. To insert freight charges on system (GPM web link) 2. To create job files and input shipment details on ABS system 3. To create invoice for DG shipment on ABS system 4. To update Tracking & Trac...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
13 . Sales Support ( English Resume only)
1.Support of sales force in daily work 2. Contact business by telephone to introduce company products and services 3. Schedule appointments for sales team to meet prospective customers 4. Gather i...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารต่างประเทศ (Staff3)
1) ดูแลงานเอกสาร Export USA 2) ตรวจสอบใบร่างอินวอยช์ กับออเดอร์ชีพ เพื่อตรวจสอบชื่อสินค้า และราคาให้ถูกต้อง 3) ติดตาม L/C จากธนาคาร และแจ้ง Messenger ให้ไปกับ L/C จากธนาคาร 4) ตรวจสอบใบส่งผลิตภัณฑ์...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
15 . Import officer , Shipping (ภาษาจีน2,ภาษาอังกฤษ2)
1. จัดทำและตรวจสอบ เอกสารนำเข้า 2. ติดต่อประสานงานกับสายเรือ และ ธนาคาร 3. ดูแลสต๊อคสินค้านำเข้าให้มีเพียงพอและทันต่อความต้องการ 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตที่ต่างประเทศ

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
16 . จัดซื้อต่างประเทศ
1.สอบราคาสินค้าต่างประเทศ 2.ประสานงานนำเข้า (Frieght / Shipping) 3.จัดซื้อ 5.งานเอกสารสำนักงานทั่วไป 6.เขียนเมล์โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ จัดทำ OC. PO , Inquiry

บริษัท ไอ-บอร์น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
24 ก.ค. 62
17 . Sales CoordinatorUrgently Required !
• Communicate with suppliers for purchasing requirements • Support Sales team to make Quotation for Customers and Purchase Order for Suppliers • Gather related documents. • Translate English-Thai t...

บริษัท อังกอร์ เคมีคอล จำกัด
24 ก.ค. 62
18 . Oversea Coordinator
- Generate business and promote company services to the market. - Expand market segment and promote new services. - Resolve complaint and maintain good image of company. - Compete with the competit...

KTC GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.
24 ก.ค. 62
19 . CS Import-Shipping
Sea Import: •รับ Pre-alert จาก Overseas หรือ เซลล์ทางเมลล์ •ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและติดต่อประสานงานไปยังลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าและประมาณการที่เรือจะเข้าเบื้องต้น •คีย์ใบขน •ติดต่อประสานงานร...

KTC GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.
24 ก.ค. 62
20 . Export Merchandiserรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับต่างประเทศ - วางแผนการตลาด, รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต - สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ