JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก (ประจำสำนักงานบางบอน)
บริหารและจัดการปฏิบัติงานของฝ่ายนำเข้าและส่งออก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีม ประสานงานกับหน่วยงานนำเข้าและส่งออก - วางแผนการจัดส่งในการขนส่งทางอากาศและทางเรือและพิธีการศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
15 ก.พ. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลลูกค้าขาออก (Assistant Manager - CS Export)รับสมัครด่วน !
- To have capability to coordinate the team under Manager instruction. - Control our staff to yearly target. - Coordinate with Sub-Contractor for rate & request and SOP setting. - Corporate with Sa...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
15 ก.พ. 62
3 . INTERNATIONAL MARKETING SECTION HEADรับสมัครด่วน !
• Being responsible of all aspects of international marketing & sales • Initiating marketing activities to drive revenue and increase market share • Coordinating with local ad and research agency ...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
4 . Export Manager
1.รับผิดชอบ ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์สินค้า 2.หาช่องทางโอกาสใหม่ ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 3.ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
15 ก.พ. 62
5 . Supply Chain Management Officer (Logistic) (20 - 35K) Base in On Nut
Duty of Production Parts Kit Management 1. Responsibilities the project from import and control parts in warehouse, check the production process and export by on time delivery 2. To determine Parts ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
15 ก.พ. 62
6 . ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77
1. ดูแลการแจ้งพิกัดและตรวจสอบพิกัดให้กับฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ก.พ. 62
7 . Internal Audit
1. ควบคุบดูแล บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน 2. ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กรตามแผนธุรกิจ 3. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
15 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานการนำเข้า-ส่งออก
1. ดูแลด้านการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของบริษัทฯ 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับ Shipping และ Forwarder 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร 4. ประสาน...

RICH SPORT PUBLIC CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
9 . Business Development Executive
1. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกำหนดกลยุทธ์ในการขายและดูแลลูกค้าหลักของบริษัทฯพร้อมแผนงานที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่สุด 2. สรุปผลงานที่ปฏิบัติ...

Best Global Logistic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
10 . Import & Export ManagerUrgently Required !
Will be the head of the AES Import & Export Department. Applicant will be in charge of Logistics, Import-Export and Transportation management, to provide business support to the internal and external ...

AES Group Ltd.
เงินเดือน N/A
14 ก.พ. 62
11 . International Business Development Managerรับสมัครด่วน !
-เพิ่มยอดขายให้กับแผนกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศคู่ค้า เพือเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท -ดูแลรับผิดชอบงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามแผน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด -กำกับดูแล ใ...

CTI Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
14 ก.พ. 62
12 . Senior Overseas Manager / Director
Job Description: - Manages and supervises all overseas-related functions ranging from sourcing, shipping, chartering and exporting of Palm Kernel Shells in Thailand, Indonesia and Malaysia - Sourcin...

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
14 ก.พ. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ก.พ. 62
14 . Support Sales Manager/ Assistant Manager
1.Manage sales support team effectively 2.Monitor and control all commercial document process and timeline for domestic and export businesses 3.Ensure completeness of customer orders 4.Collaborat...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
13 ก.พ. 62
15 . Export Manager
- Managing customer ocean freight full container load and LCL bookings with freight forwarders and carriers. - Being responsible for purchase orders, stock and logistics functions, including plannin...

Desiamcuisine (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 30,000 THB
13 ก.พ. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า(บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น EXCEL ฯลฯ สำหรับรวบรวบข้อมูล สถิติงานคลังสินค้า และมีความรู้เรื่อง BAR CODE • สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ (FIFO) • ควบคุม ตรวจสอบ ...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 62
17 . Business Development Officer ( Backup Office สื่อสารจีนได้ )
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดแผนงานและเป้าหมายของตนเอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายและแผนงานรวมของบริษัท 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง 3. ร่วมวางแผนการพัฒ...

WICE Logistics Public Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายเอกสารส่งออกต่างประเทศ
1. ดูแลด้านการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของบริษัทฯ 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับ Shipping และ Forwarder 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร 4. ประสาน...

KSJT SERVICE CO.,LTD
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000
11 ก.พ. 62
19 . Customs Clearance Manager Urgently Required !
1. Handle and management the overall shipping operations. 2. Supervise and monitor shipping employees team. 3. Ensure quality training and support is provided to ensure all staff are able to identif...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
11 ก.พ. 62
20 . Import ManagerUrgently Required !
1. Handle and management the overall import operations. 2. Supervise and monitor import team. 3. Coordinate with Custom team. 4. Plan the most appropriate shipment routes in term of air freight, se...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
11 ก.พ. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ