JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ (ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2- 3 อาทิตย์โดยประมาณ) - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
21 ส.ค. 62
2 . Audit Assistant
• Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. • Survey the activities and audit work assignments in order to consider the nature of ope...

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
3 . Senior Internal Control SupervisorUrgently Required !
- วางแผนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละกิจกรรม - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีตาม Risk based audit - วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม พร้อมพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงได้ - จัดทำรายงานผ...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
4 . Senior Internal Audit
- Responsible for auditing business operation process, the compliance with internal and external regulatory to be efficiency and effectiveness and the integrity of reporting including the safeguarding...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
-ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชีเจ เอ็น เอ็น จำกัด
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย การยื่นแบบ ภพ.30, ภงด.1, ภงด. 3, ภงด.53 2.ตรวจสอบการจัดทำบัญชีขั้นต้น ปิดงบทดลอง 3.สรุปรายงาน cash flow ประจำเดือน ประจำไตรมาส 4.ตรวจสอบการทำจ่ายค่าคอมมิชช...

บริษัท เอ็น.แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
8 . Internal Audit Supervisor/Officer
- รับผิดชอบการวางแผนตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ - จัดทำแผนงานก...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . Assistant Auditor (ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ)
เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และรายงานให้กับ Audit in charge จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ แจ้งประเด็นในการตรวจสอบและการบัญชีตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโสรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและข้อบกพร่อง รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับแผนกต่างๆ ในบริษัท - กำหนดวิธีการตรวจสอบ เลือ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-35,000
21 ส.ค. 62
12 . Internal Control Leader
1. Responsible for reviewing and providing guidance of Accounting dept. and Finance dept. procedure in compliance with applicable laws, corporate regulations (Compliance), corporate policies, along w...

EASY BUY CO.,LTD.
21 ส.ค. 62
13 . Account &Finance Mgr.(อสังหาริมทรัพท์)/เพศหญิง อายุ 35ปีขึ้นไป/BTS ชิดลม/50-60K(
Business :พัฒนาอสังหาริมทรัพท์ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ BUDGET PLAN และควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบการรับชำระจากลูกค้า และติดตามการรับชำระให้ตรงกำหนดเวลา - ตรวจส...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000-60,000
21 ส.ค. 62
14 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
21 ส.ค. 62
15 . Internal Audit@Central Ladprao | Eastville | Pattaya | Salaya
- วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการนับสต็อกประจำปีหรือนับตามรอบ - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง - ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น...

Central Group Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 3.ยื่นแบบ ภงด.3,53 51,50,30 4.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี 5 จัดทำรายงานและวิเคราะห์งานด้านบัญชี ...

บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-26,000
21 ส.ค. 62
17 . ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1.ปฏิบัติการตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลการประเมินผลข้อมูล 2.จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนวทางในการปฏิบัติ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ
21 ส.ค. 62
19 . สมุห์บัญชี
- การบริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน

บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด
เงินเดือน 22,000-28,000
21 ส.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
21 ส.ค. 62
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ