JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี
-บันทึกใบสำคัญขาย ใบสำคัญรับ จัดทำเอกสาร โอนถ่ายข้อมูลตามระบบบัญชีต่าง ๆ - ตรวจสอบบัญชีในชื่อบัญชีต่าง ๆ หลังจากคีย์เอกสารและป้อนข้อมูลจากระบบ - ตรวจสอบ บันทึกรายรับ-รายจ่าย - จัดทำภาษี ตาม ภงด.3 ,...

บริษัท โกลเด้นกรูมมิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (สาธุประดิษฐ์)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน - ติดต่อประสานงานรับเรื่องลูกค้าในอาคาร - ดูแลจัดหา Supplier เพื่อมาดูแลระบบต่างๆในอาคาร - งานเอกสาร การจัดเก็บค่าบริการต่างๆจากลูกค้าอาคาร -งานควบคุมการทำงาน แม่บ้านและ รปภ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000+
17 มิ.ย. 62
3 . ธุรการบัญชี
ออกใบกำกับภาษีบันทึกลูกหนี้การค้าและตามการจ่ายเงินกับลูกหนี้ บันทึกเจ้าหนี้การค้าบันทึกการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายและบันทึกรายการตัดยอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่า...

บริษัท มัม ซเฟียร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ - ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี /ใบแจ้งหนี้ วางบิล - ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - บันทึกรายการรายรับ-รายจ่าย - เช็คสต็อก - งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

Cotiz Healthcare
1-2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000
17 มิ.ย. 62

บริษัท ผลิดา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
12 มิ.ย. 62
8 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารยอดขายของบริษัท เช่น ใบสั่งซื้อ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ฯ -ทำสต็อคสินค้า ตรวจสอบ เช็คยอด รับเข้า ส่งออกได้ -ตรวจ/กำหนด จำนวนสินค้าที่จะจัดส่งให้เป็นไปตามที่กำหน...

Passion Ville Makeup Co., Ltd.
11 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกบัญชี/ขาย)
ออกบิลออเดอร์ ประสานงานกับเซลล์ รับโทรศัพท์ลูกค้า ปิดการขายทางโทรศัพท์ได้ เขียนบันทึกสมุดรายงานยอดขาย ใช้โปรแกรม Express

บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ