JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
หน้าที่หลักๆ เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้า...

บริษัท 50 อาร์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ธุรการบัญชี (ทีมธุรกิจรับรองระบบ) (SGS-HR)
-จัดทำเช็ค -จัดทำใบสำคัญการจ่ายเงิน -จัดทำเบิกค่าใช้จ่าย -จัดการไฟล์ข้อมูลลูกค้า

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกรายการบัญชี - ทำงบกระแสเงินสด ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคลเอ็นจิเนียริ่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000
24 มิ.ย. 62
4 . ธุรการบัญชี (พระราม9 หรือ นวมินทร์ 77) รับสมัครด่วน !
1. ออกบิลขายรายวัน พร้อมเก็บเอกสารภาษีขาย วางบิล รับเช็ค 2. คีย์ข้อมุลค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือนของบริษัท 3. จัดทำเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 4. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3.จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00น.

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี/การเงิน
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับห้างได้ตามเงื่อนไข,บันทึกบัญชี,สรุปลูกหนี้คงเหลือ,รายงานต่างๆ,ติดตามเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
7 . ACCOUNTING & ADMIN
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
24 มิ.ย. 62
8 . ธุรการบัญชี ประจำตึก Interlink บางนา
- ดูเเลจัดทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 12,000
24 มิ.ย. 62
9 . Accountant (บัญชีภายใน) รับสมัครด่วน !
1.จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี และงานด้านบัญชีภายใน 2.จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำรายงานภาษี เช่น ภพ.30 ภงด.3,53 และอื่นๆ 4.ประสานงานกับพนักงานภายในและภายนอกหน่วยง...

Alberry Asia Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท **เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี**
24 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยบัญชี
- เปิดแจ้งหนี้ วางบิล - ทวงถามค่าบริการ ตามยอดใบวางบิล - ติดต่อรับเช็ค เก็บค่าบริการจากลูกค้า - บันทึกรายการเก็บค่าบริการ หรือรายรับ - งานเอกสารอื่นๆ - งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า สวัสดิการ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินกง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,000
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- ทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่ายของบริษัท - เขียนเช็ค-จ่ายเช็ค - สรุปรายการค่าใช้จ่ายประจำเดือน วันทำงาน จันทร์-เสาร์

M.T.CON GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . ธุรการบัญชี
-จัดทำเอกสารของบริษัท -จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินรายได้ แยกรายลูกค้า -งานตรวจจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -รวบรวมเอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชี และเก็บข้อมูล บันทึกใ...

Carnival Supply Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- เอกสารงานบัญชีทั่วไป - จัดเก็บเอกสารและบิลต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี - สั่งซื้อสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - มีค่าอาหารรายวัน

บริษัท ๕๙ บิลเลี่ยน จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-จัดการงานด้านบัญชีทั่วไป -ประสานงานภายในออฟฟิต -จัดการด้านเอกสารและการออกบิล -ประสานงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำภาษีขาย ตรวจสอบรายการเดินบัญชี - รับวางบิล จ่ายเช็คให้กับซัพพลายเออร์ - เบิก จ่าย เงินสดบ่อย - คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิตซู ออโต้ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. บันทึกเอกสารทั่วไปเกี่ยวข้องกับงานด้านจ่าย รวมทั้งใบสำคัญตั้งหนี้ พร้อมใบสำคัญจ่ายประจำทุกเดือนเข้าระบบ 2. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใขเสนอซื้อ 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 -15,000 บาท
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท ) ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท )รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
19 . สมุห์บัญชี
ดำเนินงานการบัญชีของบริษัทและงานด้านภาษีปิดงบประมาณปี และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
24 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ