JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 182 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1. งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 2. จัดทำเอกสารเข้าระบบ 3. จัดเตรียมบิลของงานจัดส่ง พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 4. ประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
24 ก.ค. 62
3 . ธุรการบัญชี
1. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS 2. เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow 3. จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-จัดการงานด้านบัญชีทั่วไป -ประสานงานภายในออฟฟิต -จัดการด้านเอกสารและการออกบิล -ประสานงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
5 . Accounting Administrator ( 1 year + Toeic 300 up )- MRT ศูนย์วัฒนธรรม - KG
Accounting Administrator:- o Document scanning to Outsource team in India. o Document matching (Voucher, invoice/ supporting documents) in set for manager’s sign off before filing. o Voucher fil...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ , ธุรการการเงิน
1. ประสานงาน และตรวจสอบรายละเอียดสมุดและเอกสารด้านบัญชี 2. บันทึกรายรับ - รายจ่าย 3. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
24 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบและยืนยันยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับนายหน้าและลูกค้าเพื่อการติดตามและทวงถามรายการค้างชำระ 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการวางบิล...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ์N/A
24 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าทีธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
-ปฎิบัติงานตามเอกสารทางบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ธนาคม แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่รายงาน
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลใบเสร็จยอดซื้อ-ขายเพื่อบันทึก - เช็คยอดสต๊อกคงเหลือประจำวัน - จัดทำรายงาน BOT รวมทั้งรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย ส่งปปง. - คีย์ข้อมูลซื้อ-ขาย ระหว่างกันและจัดเก็บเอกสา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
24 ก.ค. 62
10 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
1.ลงบัญชีด้านรับ-จ่าย และสามารถวิเคราะห์รายการได้ 2.จัดทำและยื่นภาษีประจำเดือน เช้น ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 3.การลงบัญชีด้านสินทรัพย์ การคำนวณสินทรัพย์ การออกรายงาน และการลงบัญชีด้านสินทรัพย์ และสามาร...

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
11 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - ถ่ายเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 200 บาท / วัน
24 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารด้านบัญชีของทางบริษัทฯ - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 ก.ค. 62
13 . ACCOUNTING
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เก...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
24 ก.ค. 62

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
15 . สมุห์บัญชี
ดำเนินงานการบัญชีของบริษัทและงานด้านภาษีปิดงบประมาณปี และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
24 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
24 ก.ค. 62
18 . นักศึกษาฝึกงานธุรการบัญชี / พนักงานธุรการบัญชี(สัญญาจ้าง 2 เดือน) กรุงเทพ
รับผิดชอบงานด้านเอกสารด้านบัญชี จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูล

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (สาธุประดิษฐ์)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน - ติดต่อประสานงานรับเรื่องลูกค้าในอาคาร - ดูแลจัดหา Supplier เพื่อมาดูแลระบบต่างๆในอาคาร - งานเอกสาร การจัดเก็บค่าบริการต่างๆจากลูกค้าอาคาร -งานควบคุมการทำงาน แม่บ้านและ รปภ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000+
24 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
1.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน 2.ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3.บันทึกตั้งหนี้การค้า, ลูกหนี้อื่นๆ วางบิล, จ่ายเช็ค, ตัดชำระหนี้ (ตรวจเช็คการรับ เงิน) 4.หักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 ประจำเดือน ...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
 พบ 182 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ