JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 163 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
2 . ธุรการรับสมัครด่วน !
1.รับวางบิลลูกค้า 2.รับเช็คลูกค้า 3.ตาม Speedy Cash 4.ทำ Acknowledge Receipt of Invoice 5.ตามหนี้ลูกค้า 6.ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตบุญ จำกัด
เงินเดือน 15,000+
25 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- จัดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในระบบบัญชี เช่น ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี รายการขายต่างๆ - ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า การเบิกจ่ายสินค้า และ stock ...

N Soya Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานพระราม 9/อโศก)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบรายรับ-รายจ่าย การออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเสียภาษีประจำเดือนและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีการเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ - ติมตาม ท...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น. ***ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 62
6 . Accountant - Importation
Responsibility - Verify import documents and procedures (shipping supporting documents, Customs clearance) - Reconcile and follow up outstanding balance in detail of accounts ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 62
7 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารยอดขายของบริษัท เช่น ใบสั่งซื้อ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ฯ -ทำสต็อคสินค้า ตรวจสอบ เช็คยอด รับเข้า ส่งออกได้ -ตรวจ/กำหนด จำนวนสินค้าที่จะจัดส่งให้เป็นไปตามที่กำหน...

Passion Ville Makeup Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
8 . บัญชีรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานบัญชี -บันทึกเอกสารรายรับ-จ่าย -ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดเตรียมเอกสารบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทบัญชีในแต่ละเดือน -จัดซื้อสินค้าตัวยา และอุปกรณ์สำนักงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

S45 Clinic
เงินเดือน 15,000-20,000
25 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- พิมพ์งาน ถ่ายเอกสารงาน บัญชี - ช่วยงานเอกสารบัญชีเกี่ยวกับ AR - ปิดงบบัญชีรายเดือน - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส. ตามเวลาที่ตกลง

Ming Muang Property Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000+
25 ส.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน 2.ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3.บันทึกตั้งหนี้การค้า, ลูกหนี้อื่นๆ วางบิล, จ่ายเช็ค, ตัดชำระหนี้ (ตรวจเช็คการรับ เงิน) 4.หักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 ประจำเดือน ...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 62
11 . พนักงานธุรการ การเงิน
- จัดเตรียมเอกสารประจำเดือน - ประสานงานฝ่ายต่างๆในบริษัท - งานด้านจ่าย เช่น ทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ / ตรวจสอบบิล - ทำรายงานภาษีซื้อ - จัดทำบัญชีเงินสดย่อย - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - งานสำนักงานอื่น...

บริษัท เอสเคไอ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท/ เดือน
25 ส.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี
- เอกสาร และงานทั่วไปทางด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sunnyworld Co.,Ltd.
25 ส.ค. 62
13 . ธุรการบัญชี
- จัดทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามการโอนเงินจากลูกค้า ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ และตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน - จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย ทำเช็คสั่งจ่าย ออกหนังสื...

DREAM COME TOUR
เงินเดือน 15,000-20,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
25 ส.ค. 62
14 . ธุรการบัญชี
1.จัดทำบัญชีด้านรับ 2.ตัดรับชำระหนี้ภาษีขาย 3.ออกใบเสร็จ 4.ยันสต๊อกสินค้า 5.ทำใบเบิก ฯลฯ 6.อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด (และกลุ่มบริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมัน/ค่าเสี่อม+โทรศัพท์+คอม+ฯลฯ
25 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- สามารถใช้โปรแกรม express ได้ - ประสานงานบัญชี , การเงิน - ทำงานเอกสารทางบัญชี , ต้นทุน - งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 9.0...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
16 . Accounting Administrator ( 1 year + Toeic 300 up )- MRT ศูนย์วัฒนธรรม - KG
Accounting Administrator:- o Document scanning to Outsource team in India. o Document matching (Voucher, invoice/ supporting documents) in set for manager’s sign off before filing. o Voucher fil...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
24 ส.ค. 62
17 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำใบสำคัญรับ/จ่าย/ออกใบกำกับภาษี/ตามใบหัก ณ ที่จ่ายกับลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
24 ส.ค. 62
18 . ธุรการบัญชี,ประสานงานขาย,จัดซื้อ,สต๊อกรับสมัครด่วน !
- หน้าที่ ประสานงานขาย ดำเนินงานเอกสาร ประสานขายกับฝ่ายขาย - หน้าที่ ธุรการบัญชี (ใช้ระบบEXPRESS) เอกสาร บัญชีขาย-ซื้อ (ภงด.,หักณ.ที่จ่าย,และ เอกสารอื่นๆ) **(แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันส...

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
24 ส.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี​
ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆในแผนกแผนกบัญชี

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 ส.ค. 62
20 . ธุรการบัญชี (ตากสิน 24)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี - ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก

บริษัท โมโตฮอลิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 ส.ค. 62
 พบ 163 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ