JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ, บัญชี, การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. ประสานงานภายในภายนอก 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . ธุรการบัญชี
- เปิดบิลขายสินค้า - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และนำส่งสรรพากร - ทำใบสำคัญรับ - จ่าย - สอบถามวางบิล - รับเช็ค - บันทึกสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - งานที่ได้ร...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
3 . บัญชี
- มอบงานรับเช็ควางบิลให้แมสเซ็นเจอร์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท - จัดเตรียมเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน วันจันทร์ ถึง เสาร์ 8:00-17:00น.

บริษัท เหล็กลีลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 ก.ค. 62
5 . พนักงานธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1. งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 2. จัดทำเอกสารเข้าระบบ 3. จัดเตรียมบิลของงานจัดส่ง พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 4. ประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-จัดการงานด้านบัญชีทั่วไป -ประสานงานภายในออฟฟิต -จัดการด้านเอกสารและการออกบิล -ประสานงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบ...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการบันทึกรับสินค้า, ใบกำกับภาษี และตัดPO 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ AP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. รวบรวมต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ กระทบยอดภาษีซื้อกับระบบบัญชีเพื่อจัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร 4. ...

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานด้านรายจ่าย: จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน, ตรวจสอบการสอบยันยอด - งานด้านรายรับ: ตรวจสอบบิลส่งสินค้า, จัดทำใบวางบิลลูกหนี้ - งานด้านภาษี: รายงานภาษี, จัดทำแบบยื่นชำระภาษี

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
20 ก.ค. 62
13 . นักศึกษาฝึกงานธุรการบัญชี / พนักงานธุรการบัญชี(สัญญาจ้าง 2 เดือน)
รับผิดชอบงานด้านเอกสารด้านบัญชี จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูล

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารด้านบัญชีของทางบริษัทฯ - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
15 . สมุห์บัญชี
ดำเนินงานการบัญชีของบริษัทและงานด้านภาษีปิดงบประมาณปี และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ก.ค. 62
16 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
1.Check vendor submission document 2.Review previous vendor’s information 3.Filing all document for vendor 4.Co-operate with operation team to contract with Vendor 5.Do GSI approval for new Vendor...

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
17 . ธุรการบัญชี
1. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS 2. เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow 3. จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . Accounting Administrator ธุรการบัญชี
- จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี - บันทึกการโอนเงิน ตรวจเช็ค และติดตามลูกหนี้ - จัดทำรายงานภาษีและยื่นภาษีประจำเดือน

Ashira Service Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 17,000
19 ก.ค. 62
19 . พนักงานธุรการบัญชี
- วางบิล, รับเช็ค - ตามเอกสารงานบัญชี - ติดต่อประสานงานกับบริษัทบัญชี - ออกใบหักภาษี

บริษัท เอ ลอยัลตี้ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 14,000 - 16,000 บาท ) ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 16,000
19 ก.ค. 62
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ