JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
22 พ.ค. 62
2 . ACCOUNT ANT
1.Ability to analyze finance each projects 2.Which one should change strategy Which one should continue in another area 3.Can get to pitch in house job with me and can help me to make a decisio...

บริษัท เบรเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ /บัญชี
1. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของบริษัท 2. งานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลงานธุรการของบริษัท 4. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ของบริษัท 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
1)ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ 2)ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3)ทำเอกสารรับ-จ่าย เพื่อส่งสำนักงานบัญชี 4)ทำรายงานภาษี ภงด 1/3/53/54ภพ.30/36 เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชียื่นภาษี 5)ท...

BEAUTY AND HEALTH JAPAN Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 พ.ค. 62
5 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
21 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยบัญชี
- จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเพื่อให้การบันทึกบัญชีต้นทุนมีความถูกต้องและทันเวลา - บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในโปรแกรมบัญชี Express - รับเอกสารการวางบิล - รวบรวมและจัดเก็บเอกส...

บริษัท วี อาร์ พลาสติก จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถ และประสบการณ์
21 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานด้านรายจ่าย: จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน, ตรวจสอบการสอบยันยอด - งานด้านรายรับ: ตรวจสอบบิลส่งสินค้า, จัดทำใบวางบิลลูกหนี้ - งานด้านภาษี: รายงานภาษี, จัดทำแบบยื่นชำระภาษี

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
9 . ธุรการ-บัญชี วัสดุก่อสร้าง
1.ทำงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ ทุกๆขั้นตอน 2.หมั่นติดตาม รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่คร่าวๆดังนี้ 2.1 ใช...

บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-ธุรการบัญชี
1. ประสานงาน และตรวจสอบรายละเอียดสมุดและเอกสารด้านบัญชี 2. บันทึกรายรับ - รายจ่าย 3. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
21 พ.ค. 62
11 . ธุรการบัญชี/แอดมินรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสารจากทีมงาน นัดหมายสำนักงานบัญชีมารับเอกสาร 2.จัดเรียงเอกสารทางบัญชี บันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.จัดทำ ควบคุมและตรวจสอบเอกสารใบวางบิล ใบกำกับภาษี เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับคู่ค้าแ...

บริษัท ธัมดี ไดนิ่ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท )รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำบางนา
- ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน - เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
14 . พนักงานคีย์ข้อมูล สัญญาจ้าง 6 เดือน, พนักงานประจำรับสมัครด่วน !
สัญญาจ้าง 6 เดือน - คีย์ข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ - งานอื่นๆที่เกีี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน
21 พ.ค. 62
15 . ธุรการบัญชี
- ลงข้อมูลซื้อสินค้า - บัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ช.ชินวิวัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้า
- บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ - จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละเดือนประจำเดือนหรือปฏิบัติงาน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม...

Light at Work
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
21 พ.ค. 62
17 . ธุรการบัญชี
1.ติดตาม PO จากฝ่ายขายเพื่อจัดทำรายการส่งสินค้าแต่ละวันส่งให้คลังสินค้าและแผนกขนส่ง 2.จัดทำเอกสารติดตามงานโปรเจค เช็คสินค้าในสต็อกเพื่อวางแผนงานจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนดของแต่ละงาน 3.เปิดใบกำกับภ...

Light at Work
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
21 พ.ค. 62
18 . ธุรการบัญชี
- เข้าโรงงานเพื่อเก็บข้อมูลทำรายงานสรุปส่งผู้บริหาร - สามารถทำงานภาคสนามทนต่ออากาศร้อนภายในโรงงานได้ - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการ ชำระ บัญชี ของลูกค้าซื้อแบบเครดิต - คลังสินค้า key สินค้าเข้า Stock - ออกใบกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ลูกค้า - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ออกเอกสาร ต่างๆ ให้แก้ ลูกค้าเช่นใบรับมั...

บริษัท มิวสิก คอนเซพท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
21 พ.ค. 62
20 . พนักงานธุรการบัญชี
- ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายรายเดือน และเงินสดย่อย - คีย์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี EXPRESS - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ