JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - ทำเช็คจ่าย Supplier ตามรอบจ่ายเช็คของบริษัท, รับวางบิล Supplier - ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30 - ยื่น ภงด.1, 3, 53 - งานอื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . Senior Accountantรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก 1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวด 3. ดูแลการจัดทำและตรวจสอบการทำ...

บริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.30 น.- 19.30 น.(รวมเวลาพัก1ชม.) หยุดวันนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์ -คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อ...

บริษัท เวล อินดิเพนเดนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย และงานบัญชีต่างๆ - จัดทำระบบสต๊อคสินค้า/ คำนวณต้นทุนสินค้า - จัดทำภาษีต่าง ๆ / หัก ณ ที่จ่าย - งานติดต่อประสานงาน

N&K Health Care Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านบัญชีสต๊อกของบริษัท 2.ประสานงานติดต่อหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 3.ติดตามเอกสารต่างๆ 4.สรุปรายงาน 5.ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี 6.สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้ 7.อื่นๆตา...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-ดูแลรวบรวมเอกสาร ทำรายการรายรับรายจ่ายทางบัญชี -ทำเอกสารบัญชีต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ต่างๆ เอกสารประกันสังคม -ดูแลบันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วนถูกต้อง -สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดื...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานฝ่ายบัญชีและประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ออกใบลดหนี้ 3. ประกบเอกสารลูกหนี้บริษัท(ใบกำกับภาษี) 4. ใช้ word,Excel คล่อง

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
13,500-16,000 /เดือน (รวมOT)
19 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี
-จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด 1,3,50,51,53 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ (AP, AR, GL) -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำบัญชีปิดงบ

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงาน ปรับปรุงรายการ กระทบยอด และสามารถปิดบัญชี/จัดทำงบการเงินได้ -ดำเนินการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบ -วางบิล/คีย์บิลต่างๆและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป -งานอื่นๆที...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
งานที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชีการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
19 มิ.ย. 62
11 . Senior Executive Officer รับสมัครด่วน !
1.ระบบเงินสดย่อย 2.ระบบธนาคาร 3.ระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 4.การบัญชีและภาษีเกี่ยวกับรายการปรับปรุงต่างๆ 5.การจัดทำและการนำส่งรายงานต่างๆให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 6.การปฏิบัิติงานด้านอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการตั้งหนี้ 2. ทำรายงานภาษีซื้อ 3. เก็บรวบรวมเอกสารใบขนสินค้า 4. ภาษีขาย

บริษัท เอส เมดิคอล แคร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สำนักงานรัชดา)
- ดูแลงานด้นทุนบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เอกสารเงินสด เงินตราต่างประเทศ - รายงานการขายประเทศพม่า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี
งานทางด้านบัญชี

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
15 . Revenue and Reporting supervisor
- บันทึกบัญชี รายได้ฝากขาย และตัดรายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ตามงวดบัญชี - จัดทำ รายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหาย และรายได้รับล่วงหน้า ประกอบงบการเงิน - จัดทำงบ กระทบยอด ที่เกี่ยวข้อง กับ รายได้ ...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
16 . พนักงานบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. ทำรายการเบิกเงินสดย่อย (PETTY CASH) แต่ละวันเพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน 3. ทำการ...

บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL
- ปรับปรุงรายการบัญชี (JV) - บันทึกรายการตั้งหนี้ (AP) - บันทึกต้นทุนสินค้านำเข้า - สรุปยอด AP จ่ายต่างประเทศ - เคลียร์เงินทดรองจ่ายสวัสดิการ - เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน - งานอื่นที่ได้รับมอ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน 30,000+ค่าคอมมิชชั่น (พิเศษ)
18 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. กระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบการลงบันทึกบัญชี รับ-จ่าย 3. งานอื่น ๆ ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 THB
18 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Staff )
- ดูแล ควบคุมระบบงานบัญชี - ติดต่อกับราชการ,IEAT - ติดต่อกับ Bank,Supplier - บันทึกข้อมูลรายเดือน (จ่าย รับ ซื้อ ขาย) และทำเอกสารA/R,A/P - จัดการดูแลและควบคุมทรัพย์สินบริษัท - จัดการดูแลและควบค...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
17 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารในการบัญทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป - นำส่ง ภงด., ภพ.30

บริษัท เซอลินดา (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ