JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 532 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- บันทึกตัดบัตรเครคิตในระบบบัญชี - ตัดเช็คจ่ายในระบบบัญชี - ทำทะเบียนเช็คจ่าย/เตรียมเอกสารเช็คส่งสาขา/ฝากเช็คธนาคาร - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/เตรียมเอกสารใบภาษีที่สำนักงานใหญ่เพื่อส่งสาขา ปิดภา...

Seenspace Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESS - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 - จัดเตรียมเอกสารวางบิล,เอกสารภาษี...

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ก.ค. 62
24 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี, จัดทำภาษี, ปิดงบ, ทำรายละเอียดบัญชี และ สิ้นปีมีฝึกทำงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท ไผ่ฟ้าการบัญชี จำกัด
พนักงานบัญชี
เงินเดือน 10,000-15,000
21 ก.ค. 62
25 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส - ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
26 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมงานด้านให้บริการรับทำบัญชี - ตรวจแบบภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาทีมงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
21 ก.ค. 62
27 . พนักงานบัญชี
- ให้บริการด้านรับทำบัญชี - ยื่นภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
21 ก.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินมัดจำต่างๆ 2. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตัดชำระหนี้ รับชำระหนี้ ในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลุกค้า พร้อมออกใบแจ้งหนี...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 19,000
21 ก.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ-วางบิล 2. ทำเช็คเจ้าหนี้ จ่ายเช็คเจ้าหนี้ 3. นำเช็คและเงินสด PAY เข้า BANK ในแต่ละวัน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000-18,000
21 ก.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
31 . หัวหน้างานบัญชีทั่วไป
1.Account Receivable (AR) - Print Invoice (Checking) + Notes Receivable - AR Clearing - AR Report 2.Account Payable (AP) - Check a document + Notes Payable , Petty Cash , Advance ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Check a document, Notes Payable , Petty Cash , Advance - Payment/Clearing Account - AP Report

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
33 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีลงระบบ 2.ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.กระทบยอดstatementรายรับ-รายจ่าย,กระทบยอดGL 4.ทำสรุป ภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ทำสรุป ภ.ง.ด 3,53

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
34 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
20 ก.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
20 ก.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่บัญชีขาย / เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ก.ค. 62
38 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัท

บริษัท กรุงเทพวรเพ็ญ จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 ก.ค. 62
39 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- การจัดทำระบบบัญชีและเขียนสัญญาซื้อขายรถยนต์ ครอบคลุม ให้งานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - วิเคราะห์งบ จัดทำรายงานประกอบงบ - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงาน สรุปข้อมูลที่เก...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A ตามตกลง
20 ก.ค. 62
40 . พนักงานบัญชี
งานบัญชีทั่วไป

บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
 พบ 532 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ