JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 553 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารทางด้านรับ และเอกสารด้านจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำ งบก...

บริษัท ฟาติน แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีลงระบบ 2.ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.กระทบยอดstatementรายรับ-รายจ่าย,กระทบยอดGL 4.ทำสรุป ภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ทำสรุป ภ.ง.ด 3,53

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ปิดบัญชี ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี & สต็อก​ - Accounting & Stock Associateรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่ในการทำบัญชีประจำบริษัท ทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้อง - ทำงบบัญชีทั้งหมด - ทำสต็อกและระบบงานต่างๆ - อื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วอชิงตัน พารากอน จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
9 . ธุรการบัญชี Part time (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับAuditor รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Formula จัดทำ,ติดตามและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขายให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษีรายเดื...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1) ดูแล ควบคุม บันทึกบัญชี ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, เงินสดในมือ, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายต่างๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้และอื่น ๆ 2) บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมรา...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
13 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
18 ก.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิล และใบกำกับภาษี 2. ติดตาม ทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. จัดทำและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. คำนวณและจัดทำเงินเดือน พร้อมนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 5. จัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบเสียภาษีต่า...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
18 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
18 ก.ค. 62
19 . Accountant Bangkok (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
• Accounting by function cycle - Prepare AR aging report. Issue invoices to customers. • Compliance - Review accounting transactions to ensure correctness and compliance with Cargill Policies and Ta...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
18 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี (กรุงเทพฯ)
1. ตรวจสอบเอกสาร ก่อนลงบัญชี 2. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express 3. ทำ payment Voucher รวมถึงทำเช็คจ่าย ก่อนส่งเสนอเซ็นอนุมัติ 4. ทำ Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน และส่งให้ผู้บริหารในแต่ละวัน 5. ท...

บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 553 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ