JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
-ทำสรุปรายงานบัญชีในแต่ละเดือนและนำส่งสำนักงานบัญชี -ลงสมุดบันทึกรายวัน รับ-จ่าย นำส่งสำนักงานบัญชี -ทำภาษี ภ.ง.ด.3,53,30 และประกันสังคม

Nachman Corporation Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท
24 ส.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บเอกสารและบิลต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ดูแลควบคุมการทำบัญชีทั่วไปของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น

MAO MAO GROUP CO., LTD.
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุนและตรวจสอบความถูกต้อง 2.ตรวจสอบระบบ Stok วัตถุดิบ,อะไหล่ 3.จัดทำต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน 4.ควบคุมและตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง 5.จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนและรา...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
7 . Accountant (พนักงานบัญชี)
1. จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชี อาทิ : ใบสำคัญจ่าย , ใบหัก ณ ที่จ่าย , ใบสั่งซื้อ , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน , ใบลดหนี้ และเอกสารการชำระเงิน เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชีให้เรียบร้อยและถูกต้อง 2.จัดทำร...

MAC MODERN DISTRIBUTION CO., LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าบัญชี-การเงิน (เจ้าหน้าที่,อาวุโส) /Accounting&Finance(Officer,Senior)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน 3.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subs...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาท
24 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (A/P)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านจ่าย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
เงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
24 ส.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)รับสมัครด่วน !
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
14 . Officer - Analysis
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำและส่งรายงานสรุปสินค้าฝากขาย 2. ดูแลและจัดทำเอกสารวางบิล, ออกใบกำกับ, เอกสารใบเสร็จ ตามเอกสารสรุปยอดขาย 3. ส่งสินค้าลูกค้าแล้วนำสต็อกมาใส่ในกระทบยอดเคลื่อนไหวสินค้า 4. คีย์เอกสารและตรวจบิลย...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลและออกเอกสารต่างๆทางบัญชี 2.ดูแลจัดทำการยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ได้แก่ ภงด.3 , 53 และ ภพ.30 3.สรุปยอดจ่ายชำระหนี้ในแต่ละงวด 4.ดูแลจัดเก็บและคัดแยกเอกสารทางบัญชีให้เป็นระบบ 5.รับผิดชอบงานอื่น...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 ส.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BA, ธุรการคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ใช้หลักการบัญชีในการทำงาน - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชีได้เอง - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
เงินเดือน จบใหม่ 16,000++
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
24 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62

Asia Medical Assistant (Thailand ) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-35,000
24 ส.ค. 62
 พบ 494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ