JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 551 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีลงระบบ 2.ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.กระทบยอดstatementรายรับ-รายจ่าย,กระทบยอดGL 4.ทำสรุป ภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ทำสรุป ภ.ง.ด 3,53

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ-วางบิล 2. ทำเช็คเจ้าหนี้ จ่ายเช็คเจ้าหนี้ 3. นำเช็คและเงินสด PAY เข้า BANK ในแต่ละวัน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000-16,000
15 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Check a document, Notes Payable , Petty Cash , Advance - Payment/Clearing Account - AP Report

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี / Accounting Officer
1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวันรับ-จ่ายและทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรมบัญชี Express 2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน 3. ตรวจสอบและติดตามเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินของหน้าร้านในสาขา - ติดตามผลการรับเงิน - ทำรายงานการรับเงินของหน้าร้านในสาขา

บริษัท ยัสปาล จำกัด
15 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
15 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ( บัญชีทรัพย์สิน )
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา 2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และเสร็จทันตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบค...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
15 ก.ค. 62
9 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
15 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
15 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
15 ก.ค. 62
13 . Senior Finance/ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานการเงินรับ - จ่าย 2. จัดทำข้อมูลและเอกสารทางบัญชี 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิล และใบกำกับภาษี 2. ติดตาม ทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. จัดทำและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. คำนวณและจัดทำเงินเดือน พร้อมนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 5. จัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบเสียภาษีต่า...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ธุรกิจ Serviced Apartment)
•ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของอาคารชุด •จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย •จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ***ตำแหน่งและเงินเดือน ...

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด
15 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
15 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
20 . Accounting Officer
- จัดทำใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Vat - ตามเงินและบันทึกการรับเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 ก.ค. 62
 พบ 551 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ