JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 530 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant - Senior Accountant
รับผิดชอบการจัดทำบันทึกบัญชี ตรวจสอบ กระทบยอดใบสำคัญซื้อ/จ่าย บันทึกสินค้าเข้า การชำระหนี้ ออกเช็ค จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรวมถึงการปิดงบบัญชี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Yip In Tsoi & Co.,Ltd.
17 ก.ค. 62
2 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลรวบรวมเอกสารฯ ทำรายการรายรับรายจ่ายทางบัญชีฯ -ติดตามประสานงานการชำระเงิน -จัดทำเอกสารใบวางบิล -ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบทางบัญชีได้ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000
16 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีและจัดซื้อ
- ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัททั้งหมด - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรณ์เกี่ยวกับเอกสารค่าใช้จ่าย - จัดเก็บเอกสารบริษัทต่างๆให้เรียบร้อย​และค้นหาได้ง่าย - ตรวจสอบStockสินค้าภายในบริษัท ...

Guru Gyuu Yakiniku
เงินเดือน 17,000
16 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Check a document, Notes Payable , Petty Cash , Advance - Payment/Clearing Account - AP Report

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
8 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
16 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
16 . Senior AccountantUrgently Required !
- จัดทำและตรวจสอบการทำบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนขาย และต้นทุนการผลิต - จั...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
16 ก.ค. 62
18 . จนท.แผนกบัญชี (โรงงานขวดบรรจุ)
-ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารและบันทึกบัญชี -บันทึกรายการทรัพย์สินเข้าในระบบAX,บันทึกรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน,จัดทำใบกำกับภาษีขายในกรณีมีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินบริษัท -บันทึกราย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
16 ก.ค. 62
19 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารทางบัญชี (เจ้าหนี้) -จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
16 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ - ดูแลลงข้อมูล Balance Sheet ของทางบริษัทฯ, สรุปงบบัญชีรายเดือนและรายปี - ติดต่อและประยุกต์ใช้ระบบบัญชีสำหรับภายในบริษัทฯ - ติดตามประสา...

ต้นอะไหล่ยนต์
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.ค. 62
 พบ 530 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ