JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 540 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีขาย / เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สำนักงานรัชดา)
- ดูแลงานด้นทุนบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เอกสารเงินสด เงินตราต่างประเทศ - รายงานการขายประเทศพม่า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานงานบัญชี Accounting Staff
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำร...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ - ดูแลลงข้อมูล Balance Sheet ของทางบริษัทฯ, สรุปงบบัญชีรายเดือนและรายปี - ติดต่อและประยุกต์ใช้ระบบบัญชีสำหรับภายในบริษัทฯ - ติดตามประสา...

ต้นอะไหล่ยนต์
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
** บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R ** บันทึกรับสินค้าเข้าระบบ ** บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย ** กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยว...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
บัญชีรับ-จ่าย ,ทั่วไป, ภาษีอากร

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการเบิก จ่าย เงินสดย่อยของบริษัทฯ - รวบรวม บันทึก รายรับ รายจ่าย เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี - จัดทำเช็คค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ประสานงานส่งข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชี เพื่อความถูกต้...

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่...

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
27 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี (NHK)รับสมัครด่วน !
-งานบัญชีทั่วไป -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจเอกสารตั้งเบิก -วางบิล -ออกใบแจ้งหนี้ -ประสานงานกับโครงการภายในบริษัท -ติดต่อรับเช็ค ประสานงานภายนอกบริษัท -งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

China Railway Construction (Southeast Asia) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
12 . พนักงานฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
27 มิ.ย. 62
13 . ดูแลงานโปรแกรมบัญชี 2 ตำแหน่ง / IT Support 2 ตำแหน่ง
- สอนการใช้งานให้กับลูกค้า - ตอบคำถาม/แก้ปัญหาการใช้งาน - Support การใช้งาน ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิ/ ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท G/L (สำนักงานใหญ่ อโศก)
1. ดูแล Asset Module ในส่วนของบัญชี (คำนวนค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในระบบ) 2. ดูแล Inventory Module ในส่วนของบัญชี รวมถึงสิ้นค้าคงเหลือที่มีการควมคุมนอกระบบ 3. จัดทำ Bank Reconciliation ...

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร 2.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน,บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัททั้งหมด 3.จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำข...

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
27 มิ.ย. 62
16 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้จากโปรแกรมบัญชี 2. จัดทำรายการบัญชี บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย บัญชีแยกประเภท 3. ดูแล/จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย 4. บัญทึกข้อ...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.วิเคราะห์รายการค้า เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2.จัดทำสต๊อกคงเหลือ สินค้า และวัตถุดิบ 3.บันทึกรายการบัญชี (ซื้อ-ขาย/รับ-จ่าย) 4.ปิดงบการเงิน 5.ดูแลควบคุมภายในของระบบ บัญชี-การเงิน

บริษัท เบ็นเทค เคมีคัล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี Stock
1.ตรวจสอบและบันทึกต้นทุนมาตรฐาน 2.ตรวจสอบการบันทึกเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ที่ฝ่ายคลังสินค้าเป็นผู้บันทึก 3.ตรวจสอบในโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบระหว่างสาขา 4.วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน (สำน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
27 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
จัดทำ บันทึกบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี ( นิติบุคคล )
- รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคคล และเข้าร่วมประชุมกรรมการและประชุมใหญ่ ของนิติบุคคลอาคารชุด - ตรวจเช็คและติดตามหนี้ค้างชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ Cashflow ของนิติบุค...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 540 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ