JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 536 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- งานด้าน AR - งานเอกสารบัญชี

บริษัท จัดหางาน เดดิค่า จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
3 . Accounting officer/พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - จัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร

อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 14,500
27 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี (AR)
- จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้การค้า - จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี - การออกใบกำกับภาษีขาย - บันทึกรับชำระเงินจากการขายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชี
1.ดูแล ควบคุม บันทึกบัญชีด้าน รับ-จ่าย ทั้งหมดของบริษัทฯ 2.ดูแลเรื่องการนำส่งภาษีทุกประเภทต่อกรมสรรพากร 3. ตรวจสอบ และ ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้วางบิล 4. ควบคุม ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเ...

บริษัท แฟบริค ซิสเท็มส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ลงบัญชีด้านเจ้าหนี้ - ออกใบกำกับภาษี - ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - กระทบยอดบัยชีธนาคาร

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 20,000 (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
9 . บัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ...

บริษัท ฟลายโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
27 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีในเอกสาร - จัดทำเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี(NAB)
เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ → บันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามกำหนด → จัดทำงบการเงินและ Package ทางบัญชี → ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี → จัดส่งรายงานทา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (NAB)Urgently Required !
- ตรวจสอบเอกสาร จากการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับวางบิล เข้าระบบ SAP - จัดทำรายงานด้านเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด - จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปเพื่อเสนออนุมัติ - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
14 . จนท.บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติต่าง ๆตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สุขาภิบาล1 นวมินทร์ หลายอัตรา ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเอกสารทางงานบัญชีทั้งระบบ - จัดทำใบเสนอราคาและจัดสรรงานให้เจ้าหน้าที่ - ประมวลผลและตรวจสอบรายละเอียดของใบเสนอราคา - ตรวจสอบใบเสนอราคาเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ - ออกใบเสนอราคาตามใบแจ้งห...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี ทำงานที่ CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา อาจณรงค์ (ด่วน!!)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีของร้านอาหาร - ดูแลระบบงานเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆตามมอบหมาย - มีลูกน้องและมีหัวหน้างาน บริษัทประกอบกิจการ : ร้านอาหาร วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 ...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.โปรแกรม Express 2.การทำภาษี 3.ทำบัญชีลูกหนี้่-เจ้าหนี้และสินค้าคงเหลือ 4.ปิดงบ 5.ยื่นภาษีและประกันสังคมทาง Internet ทำงานวันจันทร์-วันศุุกร์ และวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี/Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- งานทางด้านบัญชี, Finance, Invoicing - Tax reporting and payments - Bank reconciliation - International customers, financial reporting - Payroll

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำข้อมูลเพื่อการปิดงบให้ทันตามกำหนด 2.จัดทำข้อมูลเพื่อการ Present พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ 3.จัดทำรายได้ตามการผลิต พร้อมวิเคราะห์ความผิดปกติ 4.ตรวจสอบ Aging Job และรายงานผลทุกเดือน 5.Update std....

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
1.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีเจ้าหนี้ (AP) -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมบันทึกตั้งเบิกเจ้าหนี้ -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย – เบิกเงินสดย่อย -จัดทำรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ประจำเดือน 2.ตรวจสอบเอกสารด้านบั...

บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซิเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
 พบ 536 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ