JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี - การออกใบกำกับภาษีขาย - บันทึกรับชำระเงินจากการขายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . พนักงานบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
1) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ด้านรับ , รายจ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี 2) จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , 53 เพื่อนำส่งสรรพากร 3) จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย และตรวจสอบใบกำกับภาษี...

S.E. SYNERGIST (THAILAND) CO.,LTD.
24 ก.ค. 62
3 . พนักงานฝ่ายบัญชี และประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ออกใบลดหนี้ 3. ประกบเอกสารลูกหนี้บริษัท(ใบกำกับภาษี) 4. ใช้ word,Excel คล่อง

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,500-16,000 /เดือน (รวมOT)
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมเอกสารทุกประเภท เช่น ใบแจ้งหนี้,ใบวางบิล - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี part time
ช่วยงานฝ่ายบัญชี,คีย์ข้อมูล ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน 350 บาท/วัน
24 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารงานด้านบัญชีทั่วไป - บันทึกข้อมูลเอกสารในโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำภาษี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี & สต็อก​ - Accounting & Stock Associateรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่ในการทำบัญชีประจำบริษัท ทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้อง - ทำงบบัญชีทั้งหมด - ทำสต็อกและระบบงานต่างๆ - อื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วอชิงตัน พารากอน จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ
24 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชีทั่วไป
จัดเตรียมเอกสารการรับเงิน จ่ายเงิน บันทึกบัญชี เข้าโปรแกรมสำเร็จรูป MACS ตรวจเช็ค Statement แล้วทำ Bank Reconciled Report ทุกสิ้นเดือน ดูแลเงินสดย่อย บันทึกบัญชีเงินสดย่อยและตั้งเบิก ดูแลเรื่องภาษ...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี,บันทึกภาษี - ปิดบัญชีต้นทุน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - รับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน (ด้านลูกหนี้-รายรับ) ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 2.ปิดงบการเงิน แยกรายธุรกิจ 3.กระทบยอดเงินเข้าในแต่ละวัน ตรวจสอบยอดเงินหน้าร้านกับระบบ POS 4.ดูแลรับ-จ่ายและบันทึกบั...

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
24 ก.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีทั่วไป - บันทึกบัญชี รับ-จ่าย และ บันทึกเอกสารประเภทต่างๆ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
24 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (กทม)รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดการระบบการเงิน และการบัญชี ภายในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามข้อกำหนดที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ 2. บริหารงานด้านบัญชี-การเงิน และนำเสนอเป็นรายงานต่อกลุ่มผู้บริหาร 3. บริหารจัดการด้านบัญ...

BBH Hospital Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท
24 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
16 . งานบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับบัญชี - ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

TopHat Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ืืN/A
24 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าบัญชี/พนักงานบัญชีUrgently Required !
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลรายละเอียดงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกตรวจสอบเอกสารบริษัทลูกค้า - จัดทำภาษี ,เงินเดือน,ประกันสังคม

บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านบัญชีสต๊อกของบริษัท 2.ประสานงานติดต่อหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 3.ติดตามเอกสารต่างๆ 4.สรุปรายงาน 5.ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี 6.สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้ 7.อื่นๆตา...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
24 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - ต้องทำงานประสานกับหน...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
-ทำใบสำคัญรับ จ่าย -ทำเช็ค พิมพ์รายงาน -ติดตามยอดเงิน -ทำงาน จ-ส เวลา 8.00- 17.00 น.

บริษัท ลีเฮ้าส์ซิ่งอินทีเรียโปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ