JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 556 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีสต๊อก
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน 2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ ส...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี (หญิง)
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย - ลงบัญชี บัญชีรายวัน แยกประเภท - ภาษีซื้อขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา - งานเอ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชี รับ-จ่าย - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทำรับ ทำจ่าย - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย แบบ ภงด.1,3,53 และ ภงด.30 - ประสานงานเรื่องวางบิล-รับเช็ค - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า - ประสานงานภายใน และ ภาย...

Exintech Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-30,000
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR, AP
• จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน • ติดตามการชำระเงิน และเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย • บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีทั่วไป ...

บริษัท เบลล์ด๊าส จำกัด
เงินเดือน 18,000+++
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินของหน้าร้านในสาขา - ติดตามผลการรับเงิน - ทำรายงานการรับเงินของหน้าร้านในสาขา

บริษัท ยัสปาล จำกัด
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
19 มิ.ย. 62
9 . Assistant Accounting Manager Urgently Required !
- Managing the Tax Operation system, including period closing, financial reporting and payment voucher approval. - Managing and controlling of finance and accounting transactions - Managing and co...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี - รับผิดชอบในการทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจเช็คจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน จ. - ศ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 17,000.-
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี​ / บัญชีอาวุโส (ประจำอาคารลูกค้า) **โซน BTS อโศก / พร้อมพงษ์รับสมัครด่วน !
1.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน 2.จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า 3.โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศรีนครินทร์2
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
1.ปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย 2.ออกใบกำกับภาษี 3.มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรมบัญชี 4.มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชี

บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
19 มิ.ย. 62
17 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
19 มิ.ย. 62
18 . พนักงานธุรการบัญชี
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. ทำบัญชีรับ-จ่าย ทำบัญชีสต๊อก ทำการวางบิลลูกค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินทิเกรท (1973) จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี / พนักงานตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
งานบัญชีทั่วไป

สำนักงานเกียรติธรรมทนายความ
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 556 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ