JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 532 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
2 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
21 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
6 . จนท.บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- คำนวนต้นทุนตาม JOB ORDER - คำนวนต้นทุนสินค้าประจำเดือน และ ตามJOB ORDER - ปิดค่าใช้จ่ายโรงงานเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้า - ปิดบัญชีชื้อเข้าบัญชีสินค้าคงคลัง - ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน - ตรวจส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 ก.ค. 62
7 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
21 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ การรับ - จ่าย พร้อมบันทึกบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน - ควบคุมประมาณการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษี...

บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (วุฒิ ม.6-ปวส.) สอบถามโทร 083-0978284รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าหน้าร้าน และ Barcode ให้ตรงกับตัวสินค้า กระทบยอดคงเหลือและสินค้าหน้าร้าน สรุปจำนวนสต๊อกสินค้าให้สาขา ประสานงานและนัดหมายการเข้าเช็คสินค้าที่สาขา งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง
21 ก.ค. 62
10 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
21 ก.ค. 62
11 . Accounting Assistant Manager / exp. 5-10 years / Bangna-Trad / 25-35K (W)
- Preparation Invoice , Receipt , Asking for payment - Client Control (File marketing) - Control Petty Cash - Reconciliation Bank Statement - Cash Flow Statement - Make Cheques for Payment - Rep...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000
21 ก.ค. 62
12 . Accounting Officer/ Korean Speaking/ BTS Surasak / (N)
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
13 . Accounting / สีลม (BTS ศาลาแดง) / 30-35K (V)
- Take care all the accounting and financing jobs in Accounting Section -Prepare monthly, quarterly and annual financing report, Tax Report - AP /AR/P&L Profit & Loss)/GL/Account reconciliation/ Bal...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000
21 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่...

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
21 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Cost Center)
1.จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้ปันส่วนต้นทุนโครงการ เพื่อปิดบัญชีต้นทุนในทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวกับต้นทุนโครงการรายไตรมาส 2.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี / Accounting Officer
1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวันรับ-จ่ายและทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรมบัญชี Express 2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน 3. ตรวจสอบและติดตามเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
18 . พนักงานบัญชีและการเงิน
- Handles payment to external parties. - Prepares withholding tax. - Handles the Cash Impress Fund of based on the Requisition Form; prepares vouchers to withdraw cash for eligible items. - Handles...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 32,000 Baht
21 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
 พบ 532 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ