JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Executive (BHIRAJ REIT Management)รับสมัครด่วน !
• To maintain accounting data and document as required. • Calculate, post and manage accounting figures and financial records. • Coordinating and responsible for due diligence. • Follow up, update,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Asset Control Officer) ( BITEC )รับสมัครด่วน !
1.การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และอุปกรณ์การดำเนินงาน 2.บันทึกการ Transfer สินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 3.ตรวจประเมินสภาพสินทรัพย์ประจำปี /ตรวจนับการใช้สินทรัพย์สินของ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- งานทางด้านบัญชี, Finance, Invoicing - Tax reporting and payments - Bank reconciliation - International customers, financial reporting - Payroll

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
- จัดทำการตั้งหนี้ผ่านระบบ SAP - บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ Express/SAP - จัดทำบ...

ไทยรัฐ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารทางด้านรับ และเอกสารด้านจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำ งบก...

บริษัท ฟาติน แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ใบกำกับภาษี บิลจ่ายต่างๆ 2. ดูแลระบบสต็อกสินค้าและสต็อกอะไหล่ ตรวจสอบการรับเข้า – ออก 3. ตรวจสอบรายงานยอดขายในระบบให้ตรงกันและทำการสรุปปิดยอดสิ้นเดือน 4. ดูแลงานทา...

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 สำหรับเด็กจบใหม่
22 ก.ค. 62
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ คงค้าง เป็น...

บริษัท เอ็มเอ็น แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินของหน้าร้านในสาขา - ติดตามผลการรับเงิน - ทำรายงานการรับเงินของหน้าร้านในสาขา

บริษัท ยัสปาล จำกัด
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
22 ก.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิล และใบกำกับภาษี 2. ติดตาม ทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. จัดทำและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. คำนวณและจัดทำเงินเดือน พร้อมนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 5. จัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบเสียภาษีต่า...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
1. ประสานงานสำนักงานบัญชี 2. ตรวจบิล ดูภาษี ซื้อ ขาย 3. ทำ ภงด 4. ตรวจสอบ ลงบันทึกบิลค่าใช้จ่าย 5. งานประกันสังคม

บริษัท สยามซิตี้ เคมิคอลส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำเอกสารรับ-จ่าย 2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.เปิดบิลขาย 4.ระบบงานธนาคาร (การตรวจยอด เข้า-ออก) ของบัญชีธนาคาร 5.ยื่นแบบภาษีกับสรรพากร 6.ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญต่างๆ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง 7.รับผิดชอบก...

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สื่อสารจีนได้)
-มีใจรักในงาน -ตรงต่อเวลา -ซื่อสัตย์ -ขยัน -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ -ได้ภาษา จีน , อังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -จบระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี -มีประสบการณ์การในการทำงาน - สามาเริ่มงานได้เล...

บริษัท วาย แอนด์ ที โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน 20,000ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี,พนักงานบัญชี
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภทเอกสาร 2.บันทึกตัดรับชำระ-จ่ายชำระตามเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า 3.โอนปิดบัญชี กระทบยอด statement ตรวจสอบบันทึกทรัพย์สินและเก็บรายละเอียดภาษี 4.จัดเก็บเอกสารสำคัญรับ-สำค...

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี,นักศึกษาฝึกงาน
- จัดทำบัญชี (โปรแกรมบัญชี Express) - จัดทำแบบภาษีต่างๆ - จัดทำแบบประกันสังคม - จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการลงบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอล.การบัญชี
เงินเดือน 14,000-17,000
22 ก.ค. 62
20 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
22 ก.ค. 62
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ