JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
5 . Senior AccountantUrgently Required !
- จัดทำและตรวจสอบการทำบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนขาย และต้นทุนการผลิต - จั...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน/หัวหน้าบัญชีภาษีอากร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - จัดทำบัญชีต้นทุน - จัดทำบัญชีสต๊อก - ตรวจนับสต๊อกสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบคงเหลือ - คำนวณหาต้นทุน และความสูญเสียของการผลิต - งานอื่นๆตามที่ได้รับมองหมายหรืองาน...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . Senior Consultant (Accounting Firm) / Near BTS Chongnonsi
- Manage on Consulting Services (Tax advisory services, Accounting and tax consulting service, Internal control advisory service, Research services) - Financial Advisory Services (Financial and Tax D...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 40,000 THB
23 ก.ค. 62
9 . Senior accounting staff @ Silom (919144)
- Provide bookkeeping services - Provide tax filing services(e.g. PND3, 53, 50, 51, PP30 for corporation and PND90, 91, 93 for expat) - Provide payroll calculation services which include social ins...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 40,000
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัททำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์จากญี่ปุ่น แบรนด์ Creer beaute ,LB, TBC - ออกใบเลขที่ invoice - ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค - พิมพ์เช็ค - ติดต่อกับธนาคาร - รับวางบิล - จัดทำร...

Asia Marketing Corporation บริษัท เอเซีย มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
23 ก.ค. 62

โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์
23 ก.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี (กรุงเทพฯ)
1. ตรวจสอบเอกสาร ก่อนลงบัญชี 2. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express 3. ทำ payment Voucher รวมถึงทำเช็คจ่าย ก่อนส่งเสนอเซ็นอนุมัติ 4. ทำ Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน และส่งให้ผู้บริหารในแต่ละวัน 5. ท...

บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เก็บเอกสาร-บันทึกข้อมูลลูกค้า เงื่อนไขการวางบิล-การชำระเงิน 2.เปิดบิลขายสินค้า และจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 3.ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ (รับชำระหนี้) 4.สรุปรายการขายสินค้า...

บริษัท ชาญนภัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
16 . Accountant (English skill) *ยินดีรับเด็กจบใหม่* ***BTS เพลินจิต***Urgently Required !
- Report (Input & Output Tax, Expense Import) - Prepare PND3 PND53 report sent to Revenue department - Others of Accounting job Benefit package: - BONUS 5-6 Month - Allowance - Company trip ...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000-,0 Baht
23 ก.ค. 62
17 . Senior Accountant/ Accountant (6-month contract)
Essential Job Functions: • Data reconciliation of insurance products: Travel/ Automotive Warranty/ Appliance Protection for all fronter • Problem solving and communication to internal and external...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Based on experience
23 ก.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี / Accounting Officer
1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวันรับ-จ่ายและทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรมบัญชี Express 2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน 3. ตรวจสอบและติดตามเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีขาย / เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ