JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 511 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี โปรแกรม Express - จัดทำรายงานทางภาษี - จัดทำประกันสังคม - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Value Plus Asset Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . บัญชี / การเงิน รับสมัครด่วน !
1. ตรวจใบสั่งของ ตามรายการฝากสินค้า 2. พิมพ์บิลฝากสินค้า / วงเงินและออกใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ 3. พิมพ์รายวันบิลเบิก / ตรวจสอบใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้และการลงนามของลูกค้า 4. จัดเก็บใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้...

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- เขียนเช็คนำเสนอผู้บริหาร - บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำภาษี ภงด.3 , ภงด. 53, ภพ.30 - ทำ Report บัญชีต่าง ๆ ประจำเดือน - สรุปและเสนอแนะแนวทางในการจัดการด้านบัญชี - งา...

W&S Decoration Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี-การเงิน
- ดูแลงานบัญชี/การเงิน รับ-จ่าย - กระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ให้อัพเดทอยู่เสมอ - ยื่นภาษีต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต

Hanjo Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
6 . Accountant Bangkok (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
• Accounting by function cycle - Prepare AR aging report. Issue invoices to customers. • Compliance - Review accounting transactions to ensure correctness and compliance with Cargill Policies and Ta...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
16 ก.ย. 62
7 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์ - วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ - ดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบด้านรายรับ - จ่าย (AP - AR) - รายการปรับปรุงบัญชี ปิดงบ กระทบยอ...

บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000-40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
16 ก.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
รายละเอียดงาน -ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกขจ่าย,เงินสดย่อย,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษีซื้อและขาย,ใบเสร็จรับเงอน และใบวางบิลให้ถูกต้อง -ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ รานงานภาษีที่เกี่ยว...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
16 ก.ย. 62
10 . Accounting Staff
handle payments with cash and bank account of already fully approved documents. Update cash and bank journal, report to direct leader and headquarters daily. Check cash and bank account balance ever...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ย. 62
11 . พนักงานบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. ทำรายการเบิกเงินสดย่อย (PETTY CASH) แต่ละวันเพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน 3. ทำการ...

บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- การเปิดใบแจ้งหนี้ในระบบ Oracle - ยกเลิกใบแจ้งหนี้ในระบบ Oracle - การบันทึกรายการ CN ใบลดหนี้ - การตรวจสอบฐนข้อมุล Customer , การขอเปิดบัญชี Customer ใหม่ - การแก้ไข+การ Reprint ใบเสร็จรับเงิน/ใบ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,000-16,000
16 ก.ย. 62
13 . ฝ่ายงานบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท 2. จัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินทุกประเภท 3. จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร 4. วางฏีกาเบิก-จ่ายเงินงบบุคลากรทุกประเภท 5. จั...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
16 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่ายและสต็อค
-งานบัญชีค่าใช้จ่าย - งานสต็อคสินค้า

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ออกบิล -รับผิดชอบงานทั่วๆไปในสำนักงานและประสานงานเซล์บ้างเป็นบางครั้ง

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของบริษัท พร้อมทั้งบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักบัญชี 2. ติดต่อ ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4. ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท 3. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ เอกสารใบกำกับภาษีและรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 4. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
19 . บัญชีและการเงิน
- ทำงาน 6 วัน - มีประกันสังคม

บริษัท อีคอมเมิร์ซ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ถ้าพ้นโปรจะพิจารณาอีกครั้ง)
16 ก.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี
ระบบการเบิกเงิน, จ่ายเงิน, ประมานการจ่าย, ประมานการขาย Cash Flow รายเดือน,รายไตรมาสและรายปี ระบบจัดซื้อ,ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษี, บัญชีแยกประเภท กระทบยอดการทำงานในทุกๆระบ...

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ย. 62
 พบ 511 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ