JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 465 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี Senior accountant รับสมัครด่วน !
ลูกค้าของบริษัท ต้องการรับสมัครพนักงานบัญชี ทำหน้าที่ รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด โดยเฉพาะด้านการจ่ายชำระเจ้าหนี้ ดูแลรักษาเงินสดย่อย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและควบคุมดู...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 -35,000 บาท
18 ส.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ประสานงานเอกสาร -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ปิดบัญชีและออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
18 ส.ค. 62
3 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
18 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บเอกสารและบิลต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ดูแลควบคุมการทำบัญชีทั่วไปของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น

MAO MAO GROUP CO., LTD.
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ส.ค. 62
5 . บัญชีทั่วไป
สรุปยอดขาย ส่งภาษีต่างๆ ประกันสังคม และอื่นๆ

AP DESIGN THAILAND
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 ส.ค. 62

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบควบคุม ดูและระบบงานบัญชีก่อสร้างทั้งระบบ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ การวางบิล การชำระหนี้ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้ รวบรวมประเมินผลข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้งา...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ส.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
- จัดทำการตั้งหนี้ผ่านระบบ SAP - บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ Express/SAP - จัดทำบ...

ไทยรัฐ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าบัญชี-การเงิน (เจ้าหน้าที่,อาวุโส) /Accounting&Finance(Officer,Senior)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน 3.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subs...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาท
18 ส.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี (สาขาพระราม 2)
- ให้บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน - จัดทำบบภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 13,000-22,000
18 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
- ให้บริการด้านรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน - ยื่นภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีในเอกสาร - จัดทำเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ส.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร ก่อนลงบัญชี 2. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express 3. ทำ payment Voucher รวมถึงทำเช็คจ่าย ก่อนส่งเสนอเซ็นอนุมัติ 4. ทำ Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน และส่งให้ผู้บริหารในแต่ละวัน 5. ท...

บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
18 . Accounting OfficerUrgently Required !
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - การจัดทำแบบ ภงด1,3,53 และ ภพ.30 เพื่อยื่นเสียภาษีที่กรมสรรพากร - จัดทำเงินเดือน - ลงบัญชีทั่วไป - ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ...

New Cambridge Group
เงินเดือน Negotiable
18 ส.ค. 62

Asia Medical Assistant (Thailand ) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-35,000
18 ส.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 62
 พบ 465 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ