JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
21 ส.ค. 62
2 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บเอกสารและบิลต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ดูแลควบคุมการทำบัญชีทั่วไปของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น

MAO MAO GROUP CO., LTD.
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบควบคุม ดูและระบบงานบัญชีก่อสร้างทั้งระบบ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ การวางบิล การชำระหนี้ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้ รวบรวมประเมินผลข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้งา...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
11 . บัญชี-การเงิน เกียรตินิยมผ่านทดลองงาน +5-7,000
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน ทำรายการโอนเงินผ่าน Electronic Banking ให้เจ้าหนี้ - ทำเช็ค จ่ายเช็ค - เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อย - ตรวจสอบยอดเงินเข้าออกใน Statement บันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างบัญชี(อ...

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
12 . Accounting Officer
Post transactions to journals, ledgers and other related records Reconciling of bank statements against the GL, and clearing accounts assigned Issue overseas' supplier payment through online banking...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าบัญชี-การเงิน (เจ้าหน้าที่,อาวุโส) /Accounting&Finance(Officer,Senior)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน 3.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subs...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาท
21 ส.ค. 62
14 . Officer - Analysis
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . Accountingรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานบัญชีทั่วไป -ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ -รับวางบิล, ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอ...

Pomodoro Group
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารใบเบิก-คืน-รับ -ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/ปี -บริหารจัดทำบัญชีต้นทุน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - ยื่นแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 - จัดทำรายงานทางการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีทั่วไป - บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท บ้านบัญชี.คอม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
19 . Accounting Officer
- จัดทำใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Vat - ตามเงินและบันทึกการรับเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี - รับผิดชอบในการทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจเช็คจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน จ. - ศ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 17,000.-
21 ส.ค. 62
 พบ 494 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ