JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีสต๊อก
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน 2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ ส...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ คงค้าง เป็น...

บริษัท เอ็มเอ็น แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการใช้จ่าย - จัดทำ ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานต่างๆในฝ่ายบัญชี เช่น รายงาน KPI รายงานรั...

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี - GL
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาตามรอบบัญชี พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีเพื่อกำหนดโครงสร้างของระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับโค...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
19 มิ.ย. 62
5 . Accounting/Thonglor/Age 30-40/มี CPD/ปิดงบได้/ 30-35K(K)
• บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี • บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกรรมทางการเงิน • ปิดงบการเงิ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีในเอกสาร - จัดทำเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชี ตลาดสำเพ็ง
- ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน-บัญชี - บันทึกตั้งหนี้ และทำชุดจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งจัดทำชุดจ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีและทำชุดวางบิล - ลงบัญชีรับ-จ่าย - งานธุรการอื่นที่ได้รับ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
8 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี (วางบิล-รับเช็ค)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่ายเงิน - จัดทำชุดวางบิล บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม Express - ตรวจสอบรายการหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษีสรรพากร - Post บัญชีลูกหนี้ คชจ จ่ายแทน - สแกนเอกสาร

บริษัท โตเจริญพร จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ประจำออฟฟิศราชดำริ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ ภงด.1,3,53 - จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร - จัดทำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี - บันทึกรายการทรัพย์สิน - จัดทำต้นทุนสินค้า ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
เงินเดือน 17,000-19,000
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-งานด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำลาดพร้าว 106)รับสมัครด่วน !
- ลงบัญชีรายวันรับ/จ่าย - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน - ลงทะเบียนจัดส่งเอกสารทางการเงิน - ติดต่อธนาคาร

KTBGS CO.,LTD.
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้าน บัญชีโรงงาน /บัญชีต้นทุน 2.บันทึกและตรวจสอบเอกสารบัญชีโรงงาน และบริษัทในเครือ 3.งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงาน (จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.และเสาร์ 8.00-12.00 น.)*** ...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบ ติดตาม งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . Accounting Officer
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆของทางบัญชี - ดูแลรับผิดชอบในการวางบิล เก็บเงินกับลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทำจ่ายเช็ค,ตรวจสอบยอดเงินต่างๆ - นำข้อมูลลงในระบบ,งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
• เปิดบัญชีรายชื่อให้ผู้บริการรายใหม่ และบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการภายนอก จากแผนกจัดซื้อ • ระบบการตั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ รายงานเจ้าหนี้ค้างจ่ายประจำเดือน ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย •...

บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและบันทึกใบกำกับภาษีขายในประเทศแล้วทำสรุปรายงาน - จัดทำใบสำคัญรับเงินและบันทึกเที่ยวเรือขายในประเทศ - จัดทำสรุป Stock น้ำตาลและกากน้ำตาลคงเหลือ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานชำนาญการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับปิดบัญชี 2.กระทบยอดรายงานภาษีประจำเดือน,จัดทำเอกสารการขอคืนเงินชดเชยภาษีอากร 3.Comission ประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
 พบ 552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ