JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 477 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย • บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน • ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และติดต่อประสานงานกับทาง...

บริษัท แกรนด์ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์ +โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปี
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี Bts ช่องนนทรี ถนนจันทร์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป -ทำรายงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ภงด.1,3.53 -Reconcile งานต่างๆ เช่น bank -ทำPayment จ่ายเจ้าหนี้ -ทำรับเงินเข้าระบบ , ตั้งหนี้ AP - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 15,000 - 17,000
20 ส.ค. 62
3 . Accounting Officer (อ.บ้านบึง/จ.ชลบุรี ) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ( บัญชีทรัพย์สิน )
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา 2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และเสร็จทันตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบค...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
รายละเอียดงาน -ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกขจ่าย,เงินสดย่อย,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษีซื้อและขาย,ใบเสร็จรับเงอน และใบวางบิลให้ถูกต้อง -ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ รานงานภาษีที่เกี่ยว...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
20 ส.ค. 62
7 . Accounting Staff
handle payments with cash and bank account of already fully approved documents. Update cash and bank journal, report to direct leader and headquarters daily. Check cash and bank account balance ever...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ส.ค. 62
8 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)
1. วิเคราะห์และบันทึก รายการบัญชีด้านการจ่ายต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค้างจ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3. บันทึกรายการ ปรับปรุงรายการจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่าย 4. บันทึกและจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน 5. จั...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
9 . Office Administrator / เลขาฯสำนักงานรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกเคลมค่าใช้จ่ายของพนักงาน งานบัญชี พร้อมทั้งบันทึกจัดเก็บข้อมูล • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป เช่น เอกสารบริษัท การประสานงานด้านต่าง ๆ ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอร์ป จำกัด
เงินเดือน 19,000++
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เปิดบิลส่งของ 2.ตรวจสอบงานความถูกต้องของสินค้าก่อนส่ง 3.จัดเก็บบิลส่งของ 4.จัดรถส่งของ 5.บันทึกข้อมูลงานเข้า-งานออก 6.งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
20 ส.ค. 62
11 . Assistant Accounting and finance managerรับสมัครด่วน !
Responsibilities & Qualifications • Male or Female 22 – 30 years old. • Manage all cash and credits transactions with customers accurately and efficiently • Collect payments, ensuring all pric...

YINGKE (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (Depend on experience)
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตรงตามประเภท 2.ดำเนินการลงบันทึกบัญชีประจำวัน/เดือน 3.ดำเนินการบันทึกตั้งหนี้และตัดข้อมูลการ...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามเจรจาตกลง
20 ส.ค. 62
13 . Accounting Officer (Bangkok Office)Urgently Required !
1. Prepare financial statement and analysis expenses and revenue trends and close financial statement. 2. Verity the document any accounting transactions before record to accounting system such as Ac...

PSS Group
20 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
1.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษีอากร 2.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54) และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 3.ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งเงินสมท...

บริษัท สยามมอเตอร์สปอร์ต อิมพอร์ต เเอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62

บริษัท ลอว์สัน ซอฟแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20 ส.ค. 62
16 . บัญชี และผู้ช่วยบัญชีUrgently Required !
- ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
17 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
1.จัดทำบัญชี ภาษีต่างๆประจำเดือน ภงด.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี 2.บันทึกข้อมูล จัดทำรายการจ่าย วางบิล รับเช็ค ตรวจสอบยอดรับเงิน 3.รายงานผลการปฎิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
18 . Senior Finance/ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานการเงินรับ - จ่าย 2. จัดทำข้อมูลและเอกสารทางบัญชี 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - มีความรู้ด้านภาษีอากร - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( เริ่มงานทันที) รับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชี ด้านรับ-จ่าย 2. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกเดือน 3. บันทึกทรัพย์สิน ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน 4. รบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นภาษี ภงด.3,ภงด.53 (มีความรู้ภาษาษีเบื้องต้น) 5. มีความรู้ทางด้า...

Primo Food and Beverage Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-23,000
20 ส.ค. 62
 พบ 477 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ