JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี ตลาดสำเพ็ง
- ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน-บัญชี - บันทึกตั้งหนี้ และทำชุดจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งจัดทำชุดจ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 - จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีและทำชุดวางบิล - ลงบัญชีรับ-จ่าย - งานธุรการอื่นที่ได้รับ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี และการเงิน
-ทำบัญชีทั่วไป -วางบิลค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ -ติดตามหนี้ค้าง รับเช็ค เข้าบัญชี -ตรวจสอบรายได้ค่าจอดรถ ค่าบริการอื่นๆ -ทำรายการค่าใช้จ่ายตั้งแต่เปิด PO หัก ณ ที่จ่าย ถึงจัดเก็บเอกสารเพื่อส่งสนง.บ...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการชำระเงิน & ค่าใช้จ่ายทั้งหมด - กระทบยอดเจ้าหนี้การค้า, ภาษีที่ไม่ได้กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของ VAT ซื้อ-ขาย เพื่อจัดทำภพ.30 - บันทึกข้อมูลของระบบงานบัญชีทรัพย์สินของบริษัท - ...

STS GROUP
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี part time
ช่วยงานฝ่ายบัญชี,คีย์ข้อมูล ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน 350 บาท/วัน
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลเอกสารทางการเงิน จัดทำรายงานการเงิน การบัญชีประจำเดือน - ดูแลการใช้เช็คและจัดทำให้ตรงกับเอกสารทางบัญชีในแต่ละเดือน - คีย์ข้อมูลลงระบบบัญชี Express - จัดทำงบกระแสเงินสด - ปิดงบปลายปี - ติดตา...

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีในเอกสาร - จัดทำเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชี (หญิง)
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย - ลงบัญชี บัญชีรายวัน แยกประเภท - ภาษีซื้อขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา - งานเอ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
8 . Accountant - Senior Accountant
รับผิดชอบการจัดทำบันทึกบัญชี ตรวจสอบ กระทบยอดใบสำคัญซื้อ/จ่าย บันทึกสินค้าเข้า การชำระหนี้ ออกเช็ค จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรวมถึงการปิดงบบัญชี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Yip In Tsoi & Co.,Ltd.
26 มิ.ย. 62

บริษัท มิสเตอร์คัพ (ไทยแลนด์) จำกัด
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL
- ปรับปรุงรายการบัญชี (JV) - บันทึกรายการตั้งหนี้ (AP) - บันทึกต้นทุนสินค้านำเข้า - สรุปยอด AP จ่ายต่างประเทศ - เคลียร์เงินทดรองจ่ายสวัสดิการ - เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน - งานอื่นที่ได้รับมอ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน 30,000+ค่าคอมมิชชั่น (พิเศษ)
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี
1.ปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามที่มอบหมาย 2.จัดทำใบกำกับภาษี 3.จัดทำใบวางบิล 4.บันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย 5.ติดตามการชำระเงิน

บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
26 มิ.ย. 62
12 . จนท.บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- คำนวนต้นทุนตาม JOB ORDER - คำนวนต้นทุนสินค้าประจำเดือน และ ตามJOB ORDER - ปิดค่าใช้จ่ายโรงงานเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้า - ปิดบัญชีชื้อเข้าบัญชีสินค้าคงคลัง - ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน - ตรวจส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี - จัดทำ และตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ - สรุปภาษี กระทบยอดภาษี กรอกแบบ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
17 . Accounting Officer Urgently Required !
- Paid Cheque on 25 of the money. - Payment petty cash every 10,25 of month. - Recheck and follow correct Purchase Tax Invoice. - Check sale deposit to bank. - Record and follow Sale invoice. ...

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี(NAB)
เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ → บันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามกำหนด → จัดทำงบการเงินและ Package ทางบัญชี → ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี → จัดส่งรายงานทา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (NAB)Urgently Required !
- ตรวจสอบเอกสาร จากการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับวางบิล เข้าระบบ SAP - จัดทำรายงานด้านเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด - จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปเพื่อเสนออนุมัติ - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
20 . Pricing Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมราคา)รับสมัครด่วน !
1.ทำราคาขายที่เหมาะสมของสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เพื่อออกวางขายตาม Channel ต่างๆ ในประเทศต่างๆ เผื่อแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของคู่แข่ง เพื่อให้ได้กำไรและสร้างยอดขายมากที่สุด ตามนโยบายของบริ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 534 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ