JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 551 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี (หญิง)
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย - ลงบัญชี บัญชีรายวัน แยกประเภท - ภาษีซื้อขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา - งานเอ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานลงบัญชี รับทั้ง part-time และ ประจำ**รับสมัครด่วน !
- ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับ part-time - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ สำหรับพนักงานประจำ

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
เงินเดือน part-time 300-500 บาท /วัน ถ้าประจำ ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินมัดจำต่างๆ 2. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตัดชำระหนี้ รับชำระหนี้ ในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลุกค้า พร้อมออกใบแจ้งหนี...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 19,000
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR, AP
• จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน • ติดตามการชำระเงิน และเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย • บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีทั่วไป ...

บริษัท เบลล์ด๊าส จำกัด
เงินเดือน 18,000+++
20 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีประจำ
- คีย์ข้อมูลบัญชีขาย-บัญชีซื้อ - จัดเอกสารทางด้านบัญชีทั่วไป - บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - บัญชีรับชำระลูกหนี้-เจ้าหนี้

บริษัท สำนักงานชอว์การบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี
1. ประสานงานสำนักงานบัญชี 2. ตรวจบิล ดูภาษี ซื้อ ขาย 3. ทำ ภงด 4. ตรวจสอบ ลงบันทึกบิลค่าใช้จ่าย 5. งานประกันสังคม

บริษัท สยามซิตี้ เคมิคอลส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL)
1. บันทึกบัญชี การตั้งหนี้ การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับร้านค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัท 2. บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารการวางบิล การตั้งจ่ายของร้านค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายป...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงานก่อสร้าง - จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดทำรายงานสรุปต้นทุนขายทุกเดือนแก่ผู้บังค...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินของหน้าร้านในสาขา - ติดตามผลการรับเงิน - ทำรายงานการรับเงินของหน้าร้านในสาขา

บริษัท ยัสปาล จำกัด
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
20 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BAรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ใช้หลักการบัญชีในการทำงาน - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชีได้เอง - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
เงินเดือน จบใหม่ 16,000++
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
20 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี - จัดทำ และตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ - สรุปภาษี กระทบยอดภาษี กรอกแบบ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศรีนครินทร์2
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
17 . พนักงานบัญชี
1.ปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย 2.ออกใบกำกับภาษี 3.มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรมบัญชี 4.มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชี

บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
20 มิ.ย. 62
18 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL)/เจ้าหนี้ (AP)
จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ดูแลบัญชีทรัพย์สิน และช่วยงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ **ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.**

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 23,000-27,000 บาท
20 มิ.ย. 62
20 . Senior Accounting Staff (Steel Trading Company)[T01172]
- Overrall responsibilities of Inventory and cost functions - Control and monitor inventory movement, coordinate with the sale department for preparing the monthly reconciliation of inventory report ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 – 45,000 THB
20 มิ.ย. 62
 พบ 551 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ