JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 512 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม, จัดทำ, ตรวจสอบงานรับ – จ่าย ของบริษัท และรับผิดชอบด้านบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนทางการบัญชี, จัดทำงบประมาณการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน 3. ปิดงบบัญชีและจัดทำงบการเงิน 4. จัดทำสรุปรายงานท...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.ทำการบันทึกบัญชีรับวัตถุดิบในส่วนที่ซื้อมาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบและบันทึกบัญชีซื้อและค่าใช้จ่ายโรงงาน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี 2.ตรวจสอบราย...

บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด
เงินเดือน 30 - 40 K
16 ก.ย. 62
5 . Account Payable Supervisor (BKK)
1.จัดเตรียมเอกสารด้านการจ่าย 2.บันทึกรายการลงโปรแกรมบัญชี 3.จัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 23,000 - 26,000 + Service Charge
16 ก.ย. 62
6 . Accounting Officer (ทำงาน 5 วัน : อโศก)
ธุรกิจ : โรงแรมและบริการ สถานที่ทำงาน : อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 (Ocean Tower 1) วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (09.00 - 18.00 น.) - บันทึกบัญชี ใบสำคัญรายจ่าย ใบสำคัญรายรับประจำวัน อย่างถูกต้อง ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 ก.ย. 62
7 . พนักงานบัญชี
- จัดการบัญชีบริษัทเบื้องต้น - ดูแลและจัดการบัญชีของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารการขายลูกค้าแต่ละรายและออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - เปิดใบแจ้งหนี้และวางบิล - วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีเข้าในระบบของบ...

บริษัท ฟอร์โมซา เจอร์นีแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลและจัดเก็บ เอกสาร, ภาษีซื้อ/ขาย, ลงต้นทุน, เตรียม ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53, ภพ 30., หัก ณ ที่จ่าย - ทำใบวางบิล และนัดหมายวางบิล เก็บเช็ค คีย์ข้อมูล จัดการสต็อก และอื่นๆ - ออกบิล ใบกำกับภาษี, คีย์ข...

บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
16 ก.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี
งานบัญชีทั่วไป

บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีทั่วไป
จัดเตรียมเอกสารการรับเงิน จ่ายเงิน บันทึกบัญชี เข้าโปรแกรมสำเร็จรูป MACS ตรวจเช็ค Statement แล้วทำ Bank Reconciled Report ทุกสิ้นเดือน ดูแลเงินสดย่อย บันทึกบัญชีเงินสดย่อยและตั้งเบิก ดูแลเรื่องภาษ...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี 2. จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร 3. ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา 4. จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,...

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) / FN Factory Outlet Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
16 ก.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
1 มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีรายเดือน จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย งบดุล เสนอต่อคณะกรรมการ 2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.1 ภงด.1 ก ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ภงด.54 นำส่งประกันสังคม 3 จัดเก็บเอกสารด...

สมาคมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
เงินเดือน 18,000-22,000
16 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป(GL) by Meko Clinic ประจำ Banobagi
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ซื้อ -จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ -จัดทำรายงานภาษีต่างๆ -ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า -และอื่นๆที่ไ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโคตรงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
14 . พนักงานบัญชีและธุรการ
ทำงานทางด้านบัญชี และ ธุรการของบริษัท

บริษัท คิวจีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดัคส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
16 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่เงินสดรับ
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเงินสดรับสาขากับยอดเงินที่สาขานำฝากในแต่ละวัน -ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีเงินสดรับสาขาในแต่ละวัน -จัดทำการกระทบยอดรายงานเงินสดรับสาขากับบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
16 . พนักงานบัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
-ออกตรวจสต๊อกสาขาสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (เช็ควัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่าง ๆ) -ทำรายงานสรุปรายละเอียดการตรวจเช็คสาขาเพื่อนำส่งผู้จัดการแผนกบัญชีและผู้บริหาร -ยืนยันข้อมูลการรับเข้า-ยอดคงเหลือของ...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
16 ก.ย. 62
17 . บัญชี และผู้ช่วยบัญชีUrgently Required !
- ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบ - 1 - จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้และตัดยอดหนี้ในระบบ - จัดทำราย...

บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
16 ก.ย. 62
19 . บัญชีทั่วไป
สรุปยอดขาย ส่งภาษีต่างๆ ประกันสังคม และอื่นๆ

AP DESIGN THAILAND
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- บันทึกการรับ-จ่ายวัตถุดิบและสินค้า - การตรวจนับวัตถุดิบและสินค้า - การจัดทำรายงานเคลื่อนไหววัตถุดิบและสินค้า - การตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้า - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (หยุดเดือนละ ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
 พบ 512 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ