JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบจัดระบบดูแลภาษีซื้อ-ขายให้สมดุลเพื่อนำส่งรายงานไปยังกรมสรรพากร

บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
2 . Accounting Payable - Officer
• ดูแลเกี่ยวกับการตั้งหนี้ในระบบ • ดูแลเกี่ยวกับการออกใบหักภาษี ณ.ที่จ่าย และตรวจสอบภาษีซื้อ • ติดตามและตรวจสอบเอกสาร • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Wah Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เงินเดือน Not over 40K (พนักงานประจำ)
22 ส.ค. 62
4 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ้ัท
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกรายการบัญี ปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและรับเงินพร้อมจัดทำรายการภาษี และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
6 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 62
7 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย - จัดทำบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป - จัดทำงบการเงินประจำปี

บริษัท สุภาการบัญชี จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท/ตามที่ตกลงกัน
22 ส.ค. 62
8 . Junior Accounting
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกเอกสารบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำแบบภาษี และประกันสังคม - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
9 . Accounting Officer
-จัดเตรียมข้อมูลจากระบบ AS400 ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ -บันทึกใบกำกับภาษีในระบบ AS400 เพื่อใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ...

กรุงศรี ออโต้
22 ส.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express - จัดทำภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษี รายเดือน - ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี และทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของร...

บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
22 ส.ค. 62
11 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเต็มระบบรับสมัครด่วน !
งานบัญชีเต็มระบบ ปิดงบได้ ตรวจสอบระบบบัญชี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รับมาขายไป

ประจำที่ บริษัท เลส อิสมอร์ จำกัด (บริษัท เฟอร์นิเจอร์ นำเข้า)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกบัญชีประจำวันในโปรแกรม Express และตรวจการบันทึกบัญชี 2. จัดเก็บเอกสารรายรับ - รายจ่ายประจำวัน 3. จัดทำใบแจ้งหนี้ / รับเงิน จ่ายเงิน 4. ปิดงบบัญชีประจำเดือน /ประจำปี 5. จัดทำภาษีภงด.1,3,5...

บริษัท ทริปเปิ้ล กรีน การบัญชี จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
16 . Accounting Assistant Supervisor (TAX) - บางนา
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(18 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.จัดทำภาษีซื้อและขอคืนภาษี 2.ตรวจสอบการบั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 28,000 - 35,000 Baht
21 ส.ค. 62
17 . SENIOR ACCOUNTING
1.ทำภาษี ภงด 1,3,53,ภพ 30 พร้อมรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขายและประกันสังคม 2.สามารถวิเคราะห์รายการค้าเพื่อลงบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.

Accounting Services International Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่างๆในกรณีพบข้อผิดพลาด -จัดทำภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร ภายในวันที่กำหนดส่งด้วยความถูกต้อง -ตรวจสอบการบันทึกบัญชี -ปิดงบภายใ...

บริษัท อิมเพรสซีฟ บางกอก ทราเวล จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
21 ส.ค. 62
19 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีภาษีอากร ครบวงจร จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด. 1,3,53) และประกันสังคม

บริษัท สำนักงาน เอ.เอส. การบัญชี จำกัด
เงินเดือน สำหรับนักศึกษาจบใหม่ อัตราเงินเดือน15,000-17,000 บาท/ เดือน
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
- หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากทุกระบบงาน กระทบยอดบัญชีพัก-สายเช่าซื้อ, รหัสบัญชี และรายละเอียดประกอบงบการเงินกับงบทดลอง -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ