JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าทีบัญชีภาษีอากร
1.บันทึกบัญชี 2.ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ็นไอทีเอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
17 ก.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี
- ดูแลเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดทำรายงานภาษี - บันทึกรายรับ-จ่ายรายวัน - ยื่นภงด3 ภงด53 ภงด90 ภงด91 ภพ30 - ตรวจสอบภาษีซื้อ-ขาย - ดูแลระบบบัญชี ฐานะการเงินลูกค้า - ปิดงบ...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
เงินเดือน 35,000THB (or up to experience)
17 ก.ค. 62
4 . บัญชี (ลงGL)รับสมัครด่วน !
-ลงบัญชีค่าใช้จ่าย -มีค่าทำงานล่วงเวลา

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 13,000
17 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี - ตรวจสอบบัญชี
-ทำบัญชีรายเดือน รายปี -ทำภาษีรายเดือน รายปี -ตรวจสอบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พันวา กรุ๊ป จำกัด
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกการลงบัญชี งานบัญชีทั่วไป

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000 บาท
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบภาษีเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากร 2. จัดทำบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรม Express 3. ปิดงบการเงินประจำปี 4. ประสานงานกับลูกค้า และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี (สื่อสารภาษาจีน)
1.เปิดบิลใบกำกับภาษี ทำบิลใบซื้อขาย 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 3.จัดการเอกสารทางบัญชีของบริษัทเช่น ภพ.30 , ภพ1 , ภพ53 และประกันสังคม 4.ทำบัญชีรายรับ และรายจ่ายของบริษัท 5.งานอื่นๆทางด้านบัญชี...

บริษัท สติงบูล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
17 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่สรรพากร - จัดทำข้อมูล Support การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เงินเดือน Not over 40K (พนักงานประจำ)
17 ก.ค. 62
13 . Accounting Assistant Supervisor (TAX) - บางนา
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(18 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.จัดทำภาษีซื้อและขอคืนภาษี 2.ตรวจสอบการบั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 28,000 - 35,000 Baht
17 ก.ค. 62
14 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ้ัท
17 ก.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี/หญิง(รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น)
-จัดทำบัญชี -คีย์บัญชี -จัดทำภาษี/ยื่นแบบ ** รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา และที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น !!

บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 16,000 up
17 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บเอกสารบัญชี จัดทำรายงานภาษี และทำยื่นแบบภาษีรายเดือน ได้แก่ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ออกรายงานทางการเงิน, ตรวจสอบบัญชี

บริษัท พีพีแอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62

บริษัท ศรีอยุธยา การบัญชี จำกัด
16 ก.ค. 62
18 . Senior Accountant PT19051607
- Provide all accountant function (A/P, A/R, G/L and costing) - Book keeping / weekly, monthly reporting - Closing period support - Prepare tax for the company (VAT, Withholding tax and duty sta...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 60,000
16 ก.ค. 62
19 . Account
-จัดทำและยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 50, 51 -ลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย -จัดเก็บเอกสารต่างๆ -ทำภาษี -ทำเงินเดือนของลูกค้า -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สำนักบัญชีไทย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
15 ก.ค. 62
20 . เบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
15 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ