JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีด้านจ่าย ปิดงวดบัญชี กระทบยอดบัญชี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์เมด จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลบัญชีด้านรับ เปิดใบกำกับภาษี วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ดูแลบัญชีด้านจ่าย -ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ยื่นภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ดูแลงานเอกสารด้านอื่นๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
4 . Accounting Officer (AP)
1.ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้, ทำจ่ายค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ 2.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ 4.กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 5.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีการเงิน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีจ่ายและทำเช็ค บัญชีเงินสดย่อย เช็ค statement รายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำเอกสารทางภาษี ภงด.1,3,53,ภ.พ.30 2. ออกบิลใบกำกับภาษี จัดทำใบสำคัญจ่าย (Invoice) สรุ...

Tropicalife Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Accounting)
•จัดทำเอกสารตั้งหนี้ค่าสินค้า, ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายพนักงาน •จัดทำใบสำคัญจ่ายตามรอบที่กำหนด เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ •ตรวจสอบและกระทบยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือน รวมทั้งบัญชีอื่น ๆ ...

EIG Dermal Wellness (Thai) Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ