JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
24 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำใบกำกับภาษี - ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารทางบัญชีต่างๆ - บันทึกรายการซื้อ - ขาย - คำนวณภาษีซื้อ - ขาย - คำนวณ ภงด.3,53 - บันทึกบัญชีตั้งหนี้เจ้าหนี้ - รับวางบิลเจ้าหนี้ - งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR-AP) - แจ้งตั้งหนี้และรับชำระบัญชี - งานเกี่ยวกับภาษี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ใช้ Express Software ในการปฏิบัติงาน ***สวัสดิการดี มีโบนัส 2 ครั้ง/ปี แต่งกายอิสร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
25 . Finance & Account Staffรับสมัครด่วน !
- Responsible for receipt and payment voucher - Cash Management GL transection - Daily exchange rate repoort - Cheque payment and money collection report - Reconciliation account transaction - Ta...

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ปฎิบัติตามคำสั่งผู้รับบังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
27 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
24 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
29 . พนักงานบัญชี
- ทำรายการจ่ายเงิน PV ,PC ,เจ้าหนี้ และรายจ่ายอื่นๆ - คีย์Voucher ลงโปรแกรม - สรุปกำไรขาดทุนประจำเดือน - จัดทำค่าcommission ให้พนักงานขาย - ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00(หยุดเสาร์ เว้น เสาร์...

บริษัท ไฟร์ วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 มิ.ย. 62
30 . Accounting Officer (AP)
1.ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้, ทำจ่ายค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ 2.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ 4.กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 5.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
31 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกรับ-จ่าย - จัดทำรายงานภาษี ประจำเดือน ที่ส่งสรรพากร - จัดทำสมุดรายวันต่างๆ และสรุปยอดทุกสิ้นเดือน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับบัญชี

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
32 . Accounting Officer
- ปฏิบัติงานบัญชี AP - AR - บันทึกบัญชีในระบบ MAC 5 ทั้งระบบ - กระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 - รับวางบิล เปิดใบกำกับภาษี - ติดต่อบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ศ เวลา 0...

บริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกด้านรับ / ด้านจ่าย - บันทึกซื้อ / ขาย - ตรวจสอบเอกสารรายงานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีรับและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
24 มิ.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. จัดทำเอกสารสำคัญจ่าย 2. บันทึกบัญชีในโปรแกรม Express 3. บันทึกข้อมูลต้นทุนสินค้า 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
24 มิ.ย. 62
37 . Accounting & Finance Officer
1. รับผิดชอบการคีย์เอกสารจ่ายเงินสดแต่ บจก.ลงในระบบ 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 3. ทำการตั้งเจ้าหนี้ค้างจ่ายในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบกา...

บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Financial Officer (THG)
1. ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกรายการรับและรายการนำฝากธนาคาร 2. กำหนดวันจ่ายเช็ค จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาเครดิต จัดทำประมาณการกระแ...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
เงินเดือน 18,000-28,000
24 มิ.ย. 62
39 . หัวหน้าแผนกบัญชี/สมุห์บัญชี (สำนักงานใหญ่)Urgently Required !
- ปิดงบการเงินประจำเดือน - รายงานงบการเงินเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารรับ-จ่าย - ดำเนินการและยื่นแบบ กพ.30,ภงด.50ม51 - บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า - การตัดจ่ายพัสดุ ...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่ับัญชีจ่าย
- จัดทำเอกสารเจ้าหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ติดตามใบกำกับสั่งซื้อ

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ