เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
21 ต.ค. 61
2 . Account Payable Officer [เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย-บัญชีเจ้าหนี้]
Benefits and Welfare •Days / Hours of work 5Days work week [Mon – Fri / 9:00 am. - 6:00 pm.] •Annual leave According to Company policy •Bonus Based o...

Gaysorn Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ต.ค. 61
3 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 ++up
21 ต.ค. 61
4 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
21 ต.ค. 61
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
เรียงบิล ทำบัญชี (Full-time,Part-time) ทางสำนักงานเปิดโอกาศให้ไปเรียนได้และให้ทำ part time วันเสาร์และอาทิตย์ได้

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
หลายอัตรา
เงินเดือน วันละ 400-500 บาท
21 ต.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้ BTSชิดลม)
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีการจ่ายสำนักงานใหญ่ - ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ - ดำเนินการบันทึกบัญชี และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR)
-บันทึกบัญชีรายการด้านลูกหนี้ประจำวัน -สรุปยอดขายประจำเดือน -จัดทำภาษี ภพ.30 -จัดทำรายงานยอดขายส่งผู้บังคับบัญชา -กระทบยอดธนาคาร -ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของบริษัทฯ ...

OWNDAYS
เงินเดือน Starting at THB 23,000
21 ต.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Payment)
• จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน • รับวางบิล

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี 2.ดำเนินการด้านเบิกเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย และเงินมัดจำ ผ่านระบบ SAP 3.ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำรายงานทางบัญชี รายงานนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปฏิบัติง...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 61
11 . พนักงานจัดการเอกสาร
หน้าที่ : จัดการเอกสารรายรับ-จ่าย, เรียงเอกสารเข้าแฟ้ม, จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, คิดเงินเดือนพนักงาน, ตามเอกสารเกี่ยวกับบริษัท และบัญชี วันปฏิบัติงาน (Full time) : จันทร์-ศุกร์ เวลางาน : 9.00-18.00น. ว...

M.Y.FOOD (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 12,000+
21 ต.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย

บริษัท วายซีซี ออโต้เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 20,000
20 ต.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Officer, Accounting (ประจำโชว์รูมมาสด้า สาขาวิภาวดี)รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีรับ-จ่ายเงินสด - บันทึกบัญชีในระบบ - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.คำนวณต้นทุนในการผลิต 3.จัดทำงบประมาณ(Budget)ในการผลิตและงบประมาณในการดำเนินงานภายในบริษัท 4.ทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผล...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียดงาน 1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายรับ ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ,เช็ค Statement และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่าย ตรวจการอนุมัติการซื้อ-จ่ายเงิน - บัญทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย - บัญทึกบัญชีตัดเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
20 ต.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (กทม)
1.จัดทำเอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับด้านรับและจ่ายเงิน 2.บันทึกรายวันรับและรายจ่าย 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และแบบที่ต้องนำส่งภาษีตามที่สรรพากรกำหนด 4.จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 5.ตรวจส...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
1.ทำเช็คจ่าย 2.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ใบเสร็จรับเงิน-ขายสินค้า 5.ตั้งหนี้ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (ครึ่งวัน)

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 ต.ค. 61
19 . บัญชีด้านรับ
1.ตรวจสอบยอดรับเงินสาขา 2.กระทบยอดขายเงินสด,เงินโอน 3.บันทึกรับรู้รายได้บิลขายต่างๆ 4.บันทึกบิลมัดจำ 5.สรุปยอดขาย 6.ประสานงานกับผู้จัดการสาขาหรือฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

TRC Motorsport
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ต.ค. 61
20 . พนักงานบัญชี (ด้านจ่าย)
-ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -ทำรายการจ่ายเบิกจ่ายผ่าน ERF -จัดทำรายงานภาษีซื้อ -จัดทำรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง -จัดทำภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ต.ค. 61
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ