JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
27 มิ.ย. 62
3 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจใบกำกับภาษี 1.1 ตรวจรายละเอียดของใบกำกับ ภาษีซื้อ 1.2 กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท 1.3 ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ 2. ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้ 2.1 ตรวจความครบถ้วนและถูกต้องขอ...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) / (เจ้าหนี้)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) 1 ตำแหน่ง 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการขายจากข้อมูลแคชเชียร์และเอกสารใบปิดยอดขายประจำวัน สำหรับสาขาที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. จัดทำเอกสารสำคัญจ่าย 2. บันทึกบัญชีในโปรแกรม Express 3. บันทึกข้อมูลต้นทุนสินค้า 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
27 มิ.ย. 62
9 . บัญชีรับ/บัญชีจ่าย
- จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเวลาครบกำหนด - จัดมำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - ดูแลเงินสดย่อย - จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ประจำวัน - นำเงินส่งธนคาร...

บริษัท เบนซ์ วงศ์สว่าง จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีด้านจ่าย ปิดงวดบัญชี กระทบยอดบัญชี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์เมด จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
27 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้าในแต่ละเดือน - ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย - ตรวจนับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลบัญชีด้านรับ เปิดใบกำกับภาษี วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ดูแลบัญชีด้านจ่าย -ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ยื่นภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ดูแลงานเอกสารด้านอื่นๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (GL)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ และวิเคราะห์งบการเงิน - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้
- เปิดบิลขาย - ลดหนี้ เพิ่มหนี้ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีด้านรับ เงินจอง ทำสัญญา ผ่อนดาวน์ 2.ออกใบเสร็จรับเงินจอง ทำสัญญา ผ่อนดาวน์ 3.เช็ค Statement 4.สรุปยอดรายรับแต่ละโครงการ

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย 1. ทำเอกสารการจ่ายเจ้าหนี้, คีย์การซื้อสินค้าใบสั่งซื้อ, อนุมัติใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้าเข้า (VAT) 2. รับวางบิลการจ่ายเงิน ตัดจ่ายชำระในระบบเปิดภาษี หัก ณ ที่จ่าย Run เช็คจ่ายในร...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการจ่ายเจ้าหนี้ (AP) / รายการรับเงินจากลูกหนี้ (AR) -จัดทำรายงานและทำรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้และรับเงินจากลูกหนี้ -จัดทำภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. 1 , 3 , 53 และ ภพ.30 ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ