JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้ BTSชิดลม)
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ)
- ศึกษาและวิจัย ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อนำเสนอผู้บังคับ บัญชา - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เช่น ผลประกอบกา่ร ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ทางการบัญชีของสาขา/หน่วยงานในต่างประเทศ - จั...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
7 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี (ด้านรับ)
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย - จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหา...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี (ด้านจ่าย)
-ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -ทำรายการจ่ายเบิกจ่ายผ่าน ERF -จัดทำรายงานภาษีซื้อ -จัดทำรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง -จัดทำภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี
-บันทึกปรับปรุงปิดบัญชีประจำเดือน -จัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกัน -จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาค...

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
11 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (กทม.)
1.จัดทำใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้,ใบสำคัญอื่นๆ 2.ภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ใบสำคัญรับ 3.รายละเอียดประกอบงบ 4.ภพ.30,ภงด 3,53

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1) ดูเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชี 2) จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 หรือตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
• จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน • ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรม • ทำรายงานบัญชีประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
20 พ.ค. 62
15 . บัญชีด้านจ่าย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเงินสดย่อย และ แบบเช็ค 2.ตรวจสอบควบคุมงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก และบัญชีต่างๆ 3.ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 4.ทำใ...

TRC Motorsport
เงินเดือน 14,000-20,000
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.บันทึกรับ-จ่ายเงินสดย่อย 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า และ อื่นๆ จัดทำ Cash Flow ของบริษัท 3.ตรวจสอบ Statement เงินเข้า-เงินออก ของบริษัททุกบัญชี ...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำเอกสารประกอบด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย จัดทำภาษี ภงด.3,53 ภพ.30 สรุปภาษีรายเดือน -จัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อได้

บริษัท เอาล์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ์N/A
20 พ.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการเงินรายรับรายจ่าย ออกบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี งานตั้งจ่ายและงานบันทึกรับ

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านรับรับสมัครด่วน !
- ออกใบแจ้งหนี้+ติดตามหนี้ - บันทึกบัญชี - ภาษี ภงด1,3,53 ภพ.30 - งานอื่นๆที่เกี่ยวของด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ - ทำงาน จ.-ศ 9.00 - 17.30 วันเสาร์ 09.00 - 12.00 หยุด เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเงินสด - ทำเช็คจ่าย - ทำแผนรับ-จ่ายเงิน - ติดต่อธนาคาร - ทำงานจันทร์ถึงเสาร์

Master Hub Co,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ