JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ 2.รับวางบิลเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 3.บันทึกบัญชี ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้านการจ่ายทั้งหมด 4.ประสานงานและช่วยในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และทรัพ...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกบัญชี ด้านรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Collection Officer-จตุจักร (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 8,500-12,500
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,AR,GL (ตำแหน่งละ 1 อัตราประจำรัชาดาภิเษก 36 - PW
สัญญาจ้าง 1 ปี *หากผลปฏิบัติงานดียินดีปรับเป็นพนักงานประจำ* Accountant AP •บันทึกค่าใช้จ่าย AP ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำรายเดือน •เตรียมใบการชำระเงินพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้อง •เตรียม ca...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
*หลายตำแหน่ง* พร้อมเริ่มงาน
เงินเดือน 20K- 30K (ตามประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
7 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกด้านรับ / ด้านจ่าย - บันทึกซื้อ / ขาย - ตรวจสอบเอกสารรายงานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ปฎิบัติตามคำสั่งผู้รับบังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
11 . Accountant (AP)
• Handle daily account payable transactions i.e. handle supplier’s billing, receiving, costing, and input vendor's invoices, etc. • Keep record of account payable (AP) in SAP and filling all document...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 25,000 - 32,000
27 มิ.ย. 62

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (GL)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ และวิเคราะห์งบการเงิน - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้
- เปิดบิลขาย - ลดหนี้ เพิ่มหนี้ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบัญชี
• จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน • ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรม • ทำรายงานบัญชีประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. จัดทำเอกสารสำคัญจ่าย 2. บันทึกบัญชีในโปรแกรม Express 3. บันทึกข้อมูลต้นทุนสินค้า 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับ-จ่ายเงิน 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
20 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ