JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการจ่ายเจ้าหนี้ (AP) / รายการรับเงินจากลูกหนี้ (AR) -จัดทำรายงานและทำรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้และรับเงินจากลูกหนี้ -จัดทำภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. 1 , 3 , 53 และ ภพ.30 ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บางคอแหลม)
1. งานบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ดูแลการลงบันทึกบัญชี รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี 4. ทำเงินเดือนพนักงาน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจั...

Scaleup Consulting.Co., LTD.
เงินเดือน 25,000
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
27 มิ.ย. 62
7 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ประจำที่พาลาเดียมประตูน้ำรับสมัครด่วน !
1.บัญทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เงินเดือน ภาษี 2.บันทึก Payment จ่าย 3.กรอกแบบนำส่ง ภงด.3,53 ภพ.30 และ ภธ.40 4.ทำการเบิก Petty Cash 5.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR-AP) - แจ้งตั้งหนี้และรับชำระบัญชี - งานเกี่ยวกับภาษี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ใช้ Express Software ในการปฏิบัติงาน ***สวัสดิการดี มีโบนัส 2 ครั้ง/ปี แต่งกายอิสร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฺBTS ศาลาแดง)
- บันทึกรายการข้อมูลทางบัญชีด้านรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ เพื่อปิดบัญชีรายเดือน - จัดทำรายงานภาษีและยื่นภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อส่งกรมสรรพากร - จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-28,000
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายรับหรือรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27 มิ.ย. 62
13 . Accounting Officer
ลักษณะงาน - สรุปค่านายหน้าฝ่ายขายประจำเดือน, ตั้งหนี้ค่า Freight insurance และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนำสินค้าเข้า, บันทึก และติดตามเอกสารในการเบิกเงินทดรองจ่ายจากพนักงาน และปิดบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ ปฏิบัติงานที่ซอย นวมินทร์ 70 รับสมัครด่วน !
- เปิด INVOICE ส่งของ - คีย์รายงานการขาย - คิดค่าคอมมิชชั่น - วางบิล,เปิดใบเสร็จรับเงิน - เปิดใบกำกับภาษีเพื่อส่งของไปที่สาขาต่างๆที่ฝากขายกับห้าง - คีย์รายงานขายรายวันตามที่ PC ขายได้ - ตรวจสอบ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าบัญชีและผู้ช่วยบัญชี
ทำบัญชีรับจ่าย-ทำภงด 1-3-53-ประกันสังคม รายละเอียดอื่นสอบถามได้ในเวลาสัมภาษณ์

บริษัท ยู.เอ็น.วี.เอส โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 UP
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย (AP)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีด้านค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ 2. จัดการงานทางด้านการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องเพื่อออกใบกำกับภาษี รวมทั้งควบคุมบัญชีเจ้าหนี้ 3. จัดทำรายงานแยกอายุเจ้าหนี้ และกา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้าในแต่ละเดือน - ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย - ตรวจนับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
27 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ 2.รับวางบิลเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 3.บันทึกบัญชี ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้านการจ่ายทั้งหมด 4.ประสานงานและช่วยในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และทรัพ...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ