JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเวลาครบกำหนด - จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ประจำวัน

บริษัท สตาร์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด
เงินเดือน 23,000-30,000
22 ส.ค. 62
2 . Accountant (AP)
• Handle daily account payable transactions i.e. handle supplier’s billing, receiving, costing, and input vendor's invoices, etc. • Keep record of account payable (AP) in SAP and filling all document...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 25,000 - 32,000
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
23 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตั้งหนี้ และ ตัดรับชำระ Online)รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้าน Online) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ย...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำCity Link เพชรบุรี35 (ใกล้BTSชิดลม ท่าเรือชิดลม) ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าบัญชีทำรายรับ/รายจ่ายรับสมัครด่วน !
- รับวางบิล และติดตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย Payment receipt voucher - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - คุมเงินสดย่อย (Petty Cash) และทำรายงานเงินสดย่อย รายละเอียดบริษัท -...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000บาท หรือ ตาม ปสก
22 ส.ค. 62
7 . Accounting staff ใกล้ BTS เพลินจิต (519033)
• จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ / เวลาทำงาน : 08.30 -17.30

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 THB
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี พระราม 9
- บันทึกด้านรับ-จ่าย - ภงด 1 ,3 , 53 - ภพ.30 - รายละเอียดประกอบงบ

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
รายละเอียดงาน - บันทึกรายการบัญชีทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย - บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี - รับวางบิล พร้อมตรวจเช็คเอกสารการรับว...

SPORT THAI-BAVARIA COMPANY LIMITED.
22 ส.ค. 62
11 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำใบสำคัญซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ Supplier และผู้รับเหมาว่าสมเหตุผลในการเบิกเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ายว่าสมเหตุผล ถูกต้องและครบถ้วน - ...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
22 ส.ค. 62
14 . AP Accountant
Our Client is a leading global integrated oil and gas services and solutions provider operating across the entire upstream value chain. Job Responsibilities - review and verify invoices and check...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 30,000 - 45,000 THB/Month
22 ส.ค. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 ส.ค. 62
16 . บัญชี(stook)/การเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชีด้านรายรับและด้านรายจ่าย - บันทึกข้อมูลการรับเช็คและเงินสดจากลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและเงินสด - จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินไ...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำด้านจ่ายทั้งหมด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 3. มีความรู้ด้านภาษีอากรต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกสต๊อก 6. ติดต่อประสานงานกับโรงงาน 7. ตรวจสอบเอกสารใ...

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชี /เจ้าหน้าที่บัญชี ตำแหน่งละ 1อัตรารับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5ปีขึ้นไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ดูแลบัญชีเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารรายวันทางบัญชี - ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อก, รับ, จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ