JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฺBTS ศาลาแดง)
- บันทึกรายการข้อมูลทางบัญชีด้านรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ เพื่อปิดบัญชีรายเดือน - จัดทำรายงานภาษีและยื่นภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อส่งกรมสรรพากร - จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-28,000
19 มิ.ย. 62
2 . ด่วน!! Accounting Payable Officer ประจำ Foodxcite Co,. Ltdรับสมัครด่วน !
ลักษณะงานพนักงานบัญชี AP - ตรวจสอบและรับเอกสารจากสาขา - ตรวจสอบการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกวัน และรับใบแจ้งหนี้จากแต่ละสาขา - บันทึกใบแจ้งหนี้ลง MAC5 - ตรวจสอบบิลจาก Supplier: Invoice, PO, Receiver ...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000++
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน
1.จัดทำรายละเอียดบัญชี-การเงิน ของบริษัท 2.ตรวจเช็คเอกสาร การรับเงิน จ่ายเงิน 3.รับเช็ค จ่ายเงิน โอนเงิน 4.ออกใบเเจ้งหนี้เรียกเก็บลูกค้า ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ จัดทำประมาณการรับเงิน 5.วางแผนควบคุมต...

บริษัท เอฟ.ดี.โกลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (AP-AR)
1.ดูแลการเบิก – จ่าย บันทึกบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช่น การตั้งหนี้ ดอกเบี้ยรับ/จ่าย รายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ 2.ตรวจเช็คความถูกต้องของรายการที่บันทึกก่อนทำการปิดงบ 3.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4.จั...

บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ด้านจ่ายทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. งานจ่ายคืนผู้รักษาเงินสดย่อย 1.1 ตรวจสอบเอกสารในใบเบิกเงินสดย่อยก่อนบันทึกบัญชี 1.2 บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย 2. ทำจ่ายเงินทดรองจ่าย 2.1 ตรวจสอบเอกสารใบเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนบันทึกบัญช...

Universal Matrix Technology Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี (ประสานงาน บัญชีรับ-จ่าย เงินสดย่อย)
-ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี รายรับ-รายจ่าย -ลงบันทึกบัญชี ราบรับ-รายจ่าย -ประสานงานติดตามลูกค้า ทั้งส่ง Invoice และ ออก Tax Invoice -ออกหัก ณ ที่่จ่่าย ภงด.3,53 -งานอืนๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญช...

บริษัท เพาเวอร์ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงรับวางบิล,การจัดทำเอกสารเพื่อทำรับจ่ายในแต่ละเดือน • จัดทำรายงานภาษี • กระทบยอดธนาคาร • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ ปฏิบัติงานที่ซอย นวมินทร์ 70 รับสมัครด่วน !
- เปิด INVOICE ส่งของ - คีย์รายงานการขาย - คิดค่าคอมมิชชั่น - วางบิล,เปิดใบเสร็จรับเงิน - เปิดใบกำกับภาษีเพื่อส่งของไปที่สาขาต่างๆที่ฝากขายกับห้าง - คีย์รายงานขายรายวันตามที่ PC ขายได้ - ตรวจสอบ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายรับหรือรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีรายการด้านรายรับทุกประเภทการรับเงินของบริษัทฯ และบันทึกงวดเพิ่มเติมในโปรแกรมบัญชี เมื่อมีการรับเงินนอกเหนือจากรายได้หลัก เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีด้านการรับรู้รายได้ขอ...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,AR,GL (ตำแหน่งละ 1 อัตราประจำรัชาดาภิเษก 36 - PW
สัญญาจ้าง 1 ปี *หากผลปฏิบัติงานดียินดีปรับเป็นพนักงานประจำ* Accountant AP •บันทึกค่าใช้จ่าย AP ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำรายเดือน •เตรียมใบการชำระเงินพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้อง •เตรียม ca...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
*หลายตำแหน่ง* พร้อมเริ่มงาน
เงินเดือน 20K- 30K (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
-บันทึกข้อมูลด้านการรับเงิน และกระทบยอดธนาคาร -ตัดชำระลูกหนี้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ