JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี (ด้านรับ)
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี รายรับ - รายจ่าย / บันทึกเงินสดย่อย 2. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ทวงถามและจัดทำใบเสร็จรับเงิน 3. จัดทำรายงานการขายพร้อมควบคุม Stock สินค้า 4. จัดทำ ตรวจสอบ และติดตามเอกสาร...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี Accounting Staff
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกยอดขาย - ทำรายละเอียดยอดขาย - ทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายบางรายการ - ทำรายละเอียดเงินทอน เงินสดย่อย เงินมัดจำ - ทำรายการบันทึกบัญชีเงินเดือนของพนักงาน - ตรวจสาขา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 19,000
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยบัญชี
1.รวบรวมและจัดทำบัญชีของบริษัท 2.รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย และสรรพากร 3.จัดทำเอกสาร Report 4.รายงานสต็อค และควบคุมทรัพย์สินของบริษัท 5.จัดทำเอกสารและปร...

Dobbytex (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 62
7 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . Accountant (AR/AP)
Responsibilities of Account Receivable: •Responsible for billing, credit controlling and collection management and reconciliation. •Communicates regularly with Project Manager and PMT team to ensur...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
24 มิ.ย. 62
11 . Accounting Officer
ลักษณะงาน - สรุปค่านายหน้าฝ่ายขายประจำเดือน, ตั้งหนี้ค่า Freight insurance และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนำสินค้าเข้า, บันทึก และติดตามเอกสารในการเบิกเงินทดรองจ่ายจากพนักงาน และปิดบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายรับหรือรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
13 . Accounting Officer ( ปฏิบัติงานอาคารกมลสุโกศล )
- งานเอกสารของบริษัทฯ - ประสานงานภายในและภายนอก - บันทึกข้อมูลบัญชี - จัดทำรายงานบัญชี และรายงานภาษี - จัดทำรายรับ - รายจ่ายของบริษัท

บริษัท แอมโปไมโครซิส จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- การรับ - จ่ายเงิน - จัดเตรียมใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่าย - วางบิลและเก็บเงินลูกหนี้ในประเทศ - งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - การบริหารสภาพคล่อง - Cash flow - จัดทำตั๋ว PN - ติดต่อ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฺBTS ศาลาแดง)
- บันทึกรายการข้อมูลทางบัญชีด้านรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ เพื่อปิดบัญชีรายเดือน - จัดทำรายงานภาษีและยื่นภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อส่งกรมสรรพากร - จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-28,000
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
19 . Account Payableรับสมัครด่วน !
Main Job Tasks and Resposibilities: - ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเว...

H.S. Aviation Co.,Ltd
เงินเดือน 20,000 - 35,000
24 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ