JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร payment voucher - จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการจ่าย Petty Cash ให้ถูกต้อง - ลงบันทึกบัญชีในระบบ SAP - จัดทำรายงานในโปรแกรม MS Excel

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
6 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลบัญชีด้านรับ เปิดใบกำกับภาษี วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ดูแลบัญชีด้านจ่าย -ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ยื่นภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ดูแลงานเอกสารด้านอื่นๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ ปฏิบัติงานที่ซอย นวมินทร์ 70 รับสมัครด่วน !
- เปิด INVOICE ส่งของ - คีย์รายงานการขาย - คิดค่าคอมมิชชั่น - วางบิล,เปิดใบเสร็จรับเงิน - เปิดใบกำกับภาษีเพื่อส่งของไปที่สาขาต่างๆที่ฝากขายกับห้าง - คีย์รายงานขายรายวันตามที่ PC ขายได้ - ตรวจสอบ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้
- เปิดบิลขาย - ลดหนี้ เพิ่มหนี้ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) / (เจ้าหนี้)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) 1 ตำแหน่ง 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการขายจากข้อมูลแคชเชียร์และเอกสารใบปิดยอดขายประจำวัน สำหรับสาขาที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
26 มิ.ย. 62
13 . พนักงานบัญชี
- ลงบัญชีด้านรับ-จ่าย - Bank Reconcile - ตรวจสอบใบกำกับภาษี - สรุป Vat ซื้อ-ขาย ประจำเดือน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตกลงตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี พระราม9
- บันทึกด้านรับ-จ่าย - ตรวจสอบเอกสารสาขา -ประสานงานระหว่างฝ่าย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี AP (บางนา)
-ตรวจสอบบัญชีรายจ่ายก่อนนำส่งให้ผู้บริหารทำการอนุมัติ สวัสดิการ - ประกันสังคม - วันลาพักร้อน - อื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติดิษยะศรินฯ (ดี-เพร็พ)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-23,000
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- การรับ - จ่ายเงิน - จัดเตรียมใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่าย - วางบิลและเก็บเงินลูกหนี้ในประเทศ - งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - การบริหารสภาพคล่อง - Cash flow - จัดทำตั๋ว PN - ติดต่อ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี - ภงด.50,51 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - งบการเงิน , รายงานเพื่อผู้บริหาร

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 มิ.ย. 62
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ