JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
3 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีลูกหนี้(GL)และรายได้ประจำวัน -ทำรายการบัญชีฝ่ายขายรถใหม่ -จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางบัญชีและรายงานกระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำบัญชีและรายงานบัญชีตามที่ได้มอบหมายให้เสร็จทัน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าบัญชีและผู้ช่วยบัญชี
ทำบัญชีรับจ่าย-ทำภงด 1-3-53-ประกันสังคม รายละเอียดอื่นสอบถามได้ในเวลาสัมภาษณ์

บริษัท ยู.เอ็น.วี.เอส โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 UP
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) / (เจ้าหนี้)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) 1 ตำแหน่ง 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการขายจากข้อมูลแคชเชียร์และเอกสารใบปิดยอดขายประจำวัน สำหรับสาขาที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงรับวางบิล,การจัดทำเอกสารเพื่อทำรับจ่ายในแต่ละเดือน • จัดทำรายงานภาษี • กระทบยอดธนาคาร • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี/พนักงานการเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการเงินรายรับรายจ่าย - ออกบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - งานตั้งจ่ายและงานบันทึกรับ

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยบัญชี
1.รวบรวมและจัดทำบัญชีของบริษัท 2.รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย และสรรพากร 3.จัดทำเอกสาร Report 4.รายงานสต็อค และควบคุมทรัพย์สินของบริษัท 5.จัดทำเอกสารและปร...

Dobbytex (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชี จ่ายเงินสดแต่ละสาขา -บันทึกบัญชี จ่ายชำระเจ้าหนี้ -ตรวจใบกำกับภาษีซื้อสาขาที่รับผิดชอบ -ตรวจนับสต็อคสินค้าคงเหลือและวัสดุสิ้นเปลืองของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ปฎิบัติตามคำสั่งผู้รับบังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - ภงด. 1 3 53 - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - อืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

D.K.J. Group
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ปฏิบัติงานที่ City Link เพชรบุรี35 ใกล้BTSชิดลม)ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
16 . Accounting Officer
ลักษณะงาน - สรุปค่านายหน้าฝ่ายขายประจำเดือน, ตั้งหนี้ค่า Freight insurance และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนำสินค้าเข้า, บันทึก และติดตามเอกสารในการเบิกเงินทดรองจ่ายจากพนักงาน และปิดบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
-บันทึกข้อมูลด้านการรับเงิน และกระทบยอดธนาคาร -ตัดชำระลูกหนี้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
19 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีรับและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ