JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
ลักษณะงาน - สรุปค่านายหน้าฝ่ายขายประจำเดือน, ตั้งหนี้ค่า Freight insurance และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนำสินค้าเข้า, บันทึก และติดตามเอกสารในการเบิกเงินทดรองจ่ายจากพนักงาน และปิดบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
17 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
• จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน • ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรม • ทำรายงานบัญชีประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
17 มิ.ย. 62
3 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
-บันทึกข้อมูลด้านการรับเงิน และกระทบยอดธนาคาร -ตัดชำระลูกหนี้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
7 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าบัญชี รายรับ-รายจ่าย
- บันทึกรายการจ่าย Claim, Surrender, Cash Coupon, Matulity (ระบบ Sun) - บันทึกรายการ Pay off APL, Pay off Loan, APL CGU - บันทึกรายการ Transfer bank ในแต่ละวัน - บันทึกรายการค่าตรวจสุขภาพโรงพยาบาล ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 15,000
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR-AP) - แจ้งตั้งหนี้และรับชำระบัญชี - งานเกี่ยวกับภาษี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ใช้ Express Software ในการปฏิบัติงาน ***สวัสดิการดี มีโบนัส 2 ครั้ง/ปี แต่งกายอิสร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . บัญชีรับ/บัญชีจ่าย
- จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเวลาครบกำหนด - จัดมำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - ดูแลเงินสดย่อย - จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ประจำวัน - นำเงินส่งธนคาร...

บริษัท เบนซ์ วงศ์สว่าง จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
17 มิ.ย. 62
11 . Collection Officer-จตุจักร (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 8,500-12,500
17 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
17 มิ.ย. 62
13 . Accounting Officer ( ปฏิบัติงานอาคารกมลสุโกศล )
- งานเอกสารของบริษัทฯ - ประสานงานภายในและภายนอก - บันทึกข้อมูลบัญชี - จัดทำรายงานบัญชี และรายงานภาษี - จัดทำรายรับ - รายจ่ายของบริษัท

บริษัท แอมโปไมโครซิส จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
17 มิ.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี
1.ตั้งค่าระบบบัญชีตามหลักการของประเทศนั้นๆ 2.ตรวจสอบใบรับรองต้นฉบับเดิมว่าตรงตามมาตรฐานและตรงตามที่กฎหมายระบุไว้พร้อมคืนใบรับรองที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด 3.ตรวจเอกสารการบัญชีต่างๆว่าถูกต้องตามมาตรฐานและต...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
17 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีรับและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำโครงการ(สาธรใต้)
1.ทำหน้าที่ ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย 2.ทำหน้าที่เตรียมรายงานประจำเดือนและปี 3.ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บค่าส่วนกลาง 5.จัดทำรายงานภาษีข...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน NA
17 มิ.ย. 62

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 62
18 . GL Accountant (สัญญาจ้าง 4 เดือน) ทำงาน BTS พร้อมพงษ์
• Timely and correctly complete month end closing according to month end closing schedule. • Review JV/RV input in system for correctness and approved based on DOA and posting. • Confirm Interco bal...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
17 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลระบบบัญชีร้านอาหารด้านรับ-จ่ายวิเคราะห์งบการเงินติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร -ตรวจเงินสดย่อย,นำส่งภงด.3/53

MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเงินสด - ทำเช็คจ่าย - ทำแผนรับ-จ่ายเงิน - ติดต่อธนาคาร - ทำงานจันทร์ถึงเสาร์

Master Hub Co,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ