JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยบัญชี
1.รวบรวมและจัดทำบัญชีของบริษัท 2.รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย และสรรพากร 3.จัดทำเอกสาร Report 4.รายงานสต็อค และควบคุมทรัพย์สินของบริษัท 5.จัดทำเอกสารและปร...

Dobbytex (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี)
1.งานด้านการรับเงิน, สรุปการรับชำระเงินรายวัน, กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร. 2.งานบันทึกรายการรับชำระหนี้ของลูกหนี้. 3.บันทึกรายการนำฝากเช็คในระบบโปรแกรมบัญชี. 4.งานจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงาน Col...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
5 . Accountant /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 17,000-40,000 บาท
งานด้านรายรับ - จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ - บันทึกยอดขายประจำว...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
16 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี
1.ตั้งค่าระบบบัญชีตามหลักการของประเทศนั้นๆ 2.ตรวจสอบใบรับรองต้นฉบับเดิมว่าตรงตามมาตรฐานและตรงตามที่กฎหมายระบุไว้พร้อมคืนใบรับรองที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด 3.ตรวจเอกสารการบัญชีต่างๆว่าถูกต้องตามมาตรฐานและต...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
15 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียง...

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
8 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่ายอาวุโส
- ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กระทบยอดบัญชีด้านจ่าย - กระทบยอดบัญชีธนาคาร - ติดต่อประสานงานด้านเอกสารบัญชีกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
15 มิ.ย. 62
11 . ธุรการฝ่ายบัญชี
- กำหนดการวางบิล - ตรวจเอกสาร + ออกใบวางบิล - ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง - บันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย - เช็ก Statement ประจำวัน + ประจำเดือน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
15 มิ.ย. 62
12 . Accountant (AR/AP)
Responsibilities of Account Receivable: •Responsible for billing, credit controlling and collection management and reconciliation. •Communicates regularly with Project Manager and PMT team to ensur...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้
- เปิดบิลขาย - ลดหนี้ เพิ่มหนี้ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี (ภาษาจีน)
1. รับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป 2. ดูแลบัญชีรายรับ - รายจ่ายบริษัท 3. งานอี่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Vace Group Corporatiom Limited
เงินเดือน 25,000-40,000 (สามารถต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
15 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีลูกหนี้(GL)และรายได้ประจำวัน -ทำรายการบัญชีฝ่ายขายรถใหม่ -จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางบัญชีและรายงานกระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำบัญชีและรายงานบัญชีตามที่ได้มอบหมายให้เสร็จทัน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
15 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ติดตามทวงถามหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สแกนดิ คิทเช่นส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
15 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี
1. จัดการเอกสารทุกอย่างและบริหารจัดการทีมเพื่อวางแผนทางการเงิน 2. ประสานงานกับผู้ตรวจบัญชีนอกสำหรับการปิดงบรายไตรมาสและรายปี 3. มีความรู้ความรับผิดชอบทางด้านบัญชี

บริษัท ออโต้ซอฟแวร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
15 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี (ด้านรับ)
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี รายรับ - รายจ่าย / บันทึกเงินสดย่อย 2. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ทวงถามและจัดทำใบเสร็จรับเงิน 3. จัดทำรายงานการขายพร้อมควบคุม Stock สินค้า 4. จัดทำ ตรวจสอบ และติดตามเอกสาร...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ