JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย -บันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ -จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ -จัดทำภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ.30 -จ...

บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / AP(รับสมัครด่วน)
1.บันทึกข้อมูลรับของ และเจ้าหนี้ ของสำนักงานใหญ่ และสาขาลาดกระบัง 2.บันทึการตั้งเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายนำเข้า ส่งออก และจ่ายล่วงหน้าในระบบ 3.จัดเรียง ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ของสำนักงานใหญ่ สาขาลาดกระบัง ...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด้านรับ)
· จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ · ออกเอกสารใบลดหนี้ · จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher · ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ . ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด ...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
- ออกบิลใบกำกับภาษี บันทึกการรับเงิน - ตรวจสอบการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ และดูแลกระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี - บันทึกปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ - บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการชำระบัญชีของลูกค้าซื...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
7 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
18 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกคำนวณราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวณราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
18 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชี ด้านGL ทรัพย์สินต้นทุนการก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ต้นทุน บันทึกบัญชีในส่วนการรับรู้รายได้ - บัญชี Stock การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับสินค้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้ารายเดือน/ไตรมาส/...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / Accounting Officer
1. กระทบยอดเงินระหว่างรายงานขายประจำวันกับ Bank Statement 2. สามารถบันทึกบัญชี ระบุที่มาของผลต่างได้ 3. จำทำใบกำกับภาษีออกแทน 4. บันทึกบัญชีด้านรายรับอื่นๆ 5. ตรวจสอบเอกสารรายงานขายประจำวันจากสาข...

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
18 ส.ค. 62
12 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำบัญชีลูหนี้ - จัดทำค่าใช้จ่ายทั่วไป - จัดซื้อบางส่วน - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือ เสาร์กรณีงานเร่ง...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
- บันทึกบัญชีด้านรับ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีการเงิน (ลูกหนี้)
- เปิดใบกำกับภาษี/ ใบส่งของชั่วคราว - ทำใบวางบิล แจ้งหนี้ลูกค้า - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ติดตามสอบถามยอดการชำระจาก Statement

บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 15,000 หรือ ตามตกลง
17 ส.ค. 62
16 . AP Officer / Senior AP Accountant(รามคำแหง 129/1)
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รวมถึงการ Allocate ค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายขอ...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
17 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี 3.ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
17 ส.ค. 62
18 . Accounting Trainee/Accounting Officer
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า - ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า - ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding) - ทำรายงานหัก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
19 . พนักงานฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ประจำที่ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบัง รับสมัครด่วน !
Responsibilities: - รับวางบิล Supplier ในประเทศ - บันทึกบัญชีตั้งหนี้ ค่าสินค้าในประเทศ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / ค่าเช่า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Benefits: - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพ - โบนัส ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน THB 15,000 - 20,000
17 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่วางบิลและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.1 รับผิดชอบงานวางบิลลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 1.2 จัดทำเอกสารเดบิตโน๊ต เพื่อใช้ในการวางบิล 1.3 รวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการวางบิลให้ลูกค้า 1.4 แก้ไขหรือดำเนินการใดๆสำหรับเอกสารวางบิล 1.5 ...

บริษัท เอส.เอ็น. ขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ