เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR
- บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใน SAP ระบบ FI - บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ FI - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำ อาคารสินสาธรทาวเวอร์)
บัญชีเจ้าหนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อ...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีตั้งหนี้ / บันทึกรายการ GL / บันทึกรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป เจ้าหนี้ ลูกหนี้ - จัดทำภาษียื่นสรรพากร ภงด.1,3,53,90,91, และ ภพ.30 - จัดทำค่านายหน้า (Commission) - จัดทำเช็ค รับวางบ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Officer)
บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ o บันทึกรายการขายสินค้า พร้อมจัดทำใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน o บันทึกรายการรับเงินมัดจำ และจัดพิมพ์ใบรับเงินมัดจำ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ...

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 28,000 ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 62
5 . Credit Control and AR Officer
Responsibility - Manage credit operations and coordinate with cross function teams on credit related matters - Ensure timely and efficient operations of credit application process. - Ensure timel...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
16 ม.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
บันทึกข้อมูล ขาย - รับชำระหนี้ ในโปรแกรมบัญชี ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่ง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
7 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
**บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ประจำโรงงาน 2 ตำแหน่ง **บัญชีลูกหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่ 2 ตำแหน่ง 1.คีย์เอกสารรับ-จ่าย ลูกหนี้,เจ้าหนี้ 2.ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 3.แจ้งหนี้/วางบิล ใบเสร็จ...

บริษัท ไลออนนัส แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
16 ม.ค. 62
8 . Finance & Accounting Staff/Senior/Assistant Manager (Ploenchit)
Staff/Senior Staff: -Prepare payment voucher document -Prepare and control petty cash payment -Record AP in system such as SAP -Prepare report in MS Excel -Other assignment from Manager- Confir...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
- ทำงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - บันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามงานบัญชี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชี - ติดต่อประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบเงินสดย่...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน - ทำรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ รายงานภาษีขาย - ทำเอกสารรายงานประกอบงบ และให้ข้อมูลในส่วนที่จัดทำ - ทำเอกสารวางบิล-เก็บเช็ค เมื่อถึงกำหนดชำระ -...

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
16 ม.ค. 62
11 . บัญชี
1. ทำเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ (รับวางบิล + ทำจ่ายชำระหนี้) 2. ทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ (วางบิล + ใบลดหนี้ + รับชำระหนี้) 3. จัดทำค่า commission ของพนักงานขาย 4. ประสานงานกับพนักงานขาย และลูกค้า 5. อื่นๆ ที...

บริษัท บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
12 . จนท.บัญชี
- วิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3,3 - จัดทำรายงานซื้อ/ขาย ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30๗ - จัดทำกระทบยอดรายการบัญชีหมวดสินทรัพย์/ห...

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 3.บันทึกบัญชี 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเ...

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
16 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / ต้นทุน / สต๊อค) รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ ของบริษัทฯและในเครือฯ เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - ทำบัญชีรายจ่าย ของบริษัทนและในเครือฯ เจ้าหน้าที่บ...

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัณทึกรายการตั้งเจ้าหนี้การค้า และตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด.3, ภงด.53 - จัดเก็บใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน - ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่...

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้/ เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ตรวจสอบ และควบคุมเอกสารทางบัญชีและการเงิน - จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - จัดทำและประสานงานการจัดทำต้นทุน - ตรวจสอบความถูกต...

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
16 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารวางบิล เก็บเงินชองลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเส้นทางการเก็บเงินในส่วนที่รับผิดชอบ - แจ้งปัญหางานต่าง ๆ ในส่วน วางบิล, เก็บเงิน, ลูกค้า - ติดต่อลูกค้า, ทวงหนี้

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน - วางบิลเก็บเช็คให้ตรงรอบการจ่ายของลูกค้าให้ครบถ้วน - ทำรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ รายงานภาษีขาย - ทำเอกสารรายงานประกอบงบ และให้ข้อมูลผู้สอบในส่วนที...

บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี - Dicon
1. ตรวจสอบเอกสารการวางบิลของ supplier และจัดทำใบสำคัญจ่าย และทำการจ่ายได้ตรงตามกำหนดเวลา 2. บันทึกรายการตั้งหนี้และจ่ายชำระหนี้ในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน 3. ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและทำการบันทึกบ...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
16 ม.ค. 62
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ