JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารใบขออนุมัติเบิก-จ่ายของสำนักงานใหญ่ 2.บันทึกรายการขอซื้อค่าใช้จ่ายในระบบ PR Online 3.บันทึกรายการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายของ สนง.ใหญ่ ในระบบ Sap 4.บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของ สนง.ใหญ่...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย - บันทึกบ...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
งานบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ธุรการการเงิน และ อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป + โบนัส
24 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
1. บันทึกบัญชีการตั้งลูกหนี้ 2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว กระทบยอด Statement ธนาคาร 3. บันทึกรายการรับชำระเงิน แยกตามช่องทางการรับชำระ 4. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ Cash Flow 5. บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญ...

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
24 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
บัญชีลูกหนี้ (AR) -จัดทำใบวางบิลและนัดรับชำระเงินจากลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน -จัดทำและตรวจสอบรายรับของแต่ละสาขา -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -ติดตามทวงถามจากลูกหนี้ -จัดทำใบเสร็จรั...

Carnival Supply Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 ก.ค. 62
8 . Accounting AR ( 20-30K/ BTS แบริ่ง/ Contract 3 Months)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชีรับ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 สัญญาจ้าง 3 เดือน
24 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี ลูกหนี้
- ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (สำหรับวันเสาร์ ครึ่งวันทำงานที่บ้านได้) - ตรวจสอบรายการสินค้าเข้าสต็อกกับใบส่งของ - ตั้งรายได้และลูกหนี้ในระบบบัญชี - บันทึกบัญชีรายได้อื่น - จัดทำ Receive...

The Cosmetics
เงินเดือน 16,000 - 20,000
24 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
24 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ติดตามการจ่ายเงินของลูกหนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - ควบคุม ดูเเล จัดการ การตัดหนี้ลูกค้าที่ให้ถูกต้องตามที่บริษัททกำหนด

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
12 . Accounting Officer A/R (วุฒิ ป.ตรี) ประจำบางรักรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน A/R - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากสาขาต่างๆ - กระทบยอดรายการให้สอดคล้องกับยอด Statement Bank - บันทึกบัญชีรายการรับเงิน - จัดทำชุดเอกสารจ่ายเงินคืน

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
24 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ (BTS สนามกีฬา) (ต่อสัญญาทุก 6 เดือน)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน: -ติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้และตัดยอดหนี้ในระบบ -จัดทำทะเบียนลูกหนี้ -จัดทำเอกสารวางบิลตามเงื่อนไข -ดรวจชุดเอกสารแจ้งหนี้ให้ถูกต้องก่อนบันทึกตั้งบัญชีลูกหนี้ -จัดทำ...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน)
24 ก.ค. 62
17 . AP Officer / Senior AP Accountant(รามคำแหง 129/1)
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รวมถึงการ Allocate ค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายขอ...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
24 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
- บันทึกบัญชีด้านรับ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
24 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภงด. - อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ