JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
23 ก.ค. 62
2 . Assistant Accounting Manager (AR) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี จากใบสำคัญตั้งหนี้ และการตั้งรายได้ค้างรับ ก่อน Post ของทุกประเภทบัญชีเกี่ยวกับรายได้ อาทิเช่น รายได้ค่าเช่า , ค่าบริการ , ค่าสาธารณูปโคภ , VPF , รายได้ค่าโอนสินค้า , รายได้ค่...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
1.ดูแลและรับผิดชอบในส่วนการ Scan เอกสารและบันทึกเจ้าหนี้ผ่าน ระบบPO และ Non-PO 2.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกลูกหนี้ 3.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้ใช้SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,ตัดค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนและบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร - ทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30 ),จัดทำแบบ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำและตรวจสอบรายวันรายรับของโรงพยาบาล รวมทั้งตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - จัดทำรายงานลูกหนี้ ,บันทึกบัญชี้เจ้าหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ( Thonburi 2 Hospital )
เงินเดือน 16,000 บาท
23 ก.ค. 62

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีตั้งหนี้ / บันทึกรายการ GL / บันทึกรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป เจ้าหนี้ ลูกหนี้ - จัดทำภาษียื่นสรรพากร ภงด.1,3,53,90,91, และ ภพ.30 - จัดทำค่านายหน้า (Commission) - จัดทำเช็ค รับวางบ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / AP(รับสมัครด่วน)
1.บันทึกข้อมูลรับของ และเจ้าหนี้ ของสำนักงานใหญ่ และสาขาลาดกระบัง 2.บันทึการตั้งเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายนำเข้า ส่งออก และจ่ายล่วงหน้าในระบบ 3.จัดเรียง ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ของสำนักงานใหญ่ สาขาลาดกระบัง ...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายงานประจำวันการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต - บันทึกรายงานภาษีซื้อ จากเอกสารประเภท(PP,PV,PC,GV) - ตรวจงรายงานการเงินยอดขายรายวัน กับรายงานภาษีขาย ของสาขา ในโปรแกรม BOR - บันทึกรายงานประ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน 12,000. - 15,000.- บาท (ตามประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) - เปิดบิล รับสมัครด่วน !
*** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์*** 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระลูกหนี้ 2. สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน จัดทำลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 3. ดูแลงานด้านลูกหนี้การค้า 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
23 ก.ค. 62
11 . Account Receivable Officer
- ตรวจสอบยอดขายหน้าร้านตามประเภทการรับชำระกับ Bank Statement - ออกใบลดหนี้ ออกinvoice รับวางบิล - รับชำระหนี้ ติดตามลูกหนี้ - ตัดชำระเงินตามประเภทการรับชำระรายสาขา - สรุปยอดหนี้ ประจำเดือน - เปิด...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน 18,000++
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ใบแจ้งหนี้รับสมัครด่วน !
-จัดทำใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง ส่งให้แผนกติดตามหนี้ภายในเวลาตามที่กำหนด,จัดทำรายงานภาษีขาย,ตรวจสอบและจัดทำใบแจ้งหนี้ทั้ง 2 โปรแกรมให้ถูกต้องตรงกัน -บันทึกประวัติลูกค้า ตั้งรหัสสินค้าในโปรแกรมบัญชี ตั้งรา...

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
13 . Account Receivable
- Load Sell Thru & NCD (From store web), approved by Sales Dept. and issued C/N, CNEX plus before deduct W/H Tax - Place Bill and arragne receipt due at place bill prepare to receive cheque - Pay in...

International Beauty Products Ltd.
23 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) (ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ BTS พระโขนง)
1.ตรวจรับและจัดเก็บ Invoice ที่ผ่านการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจากคลังสินค้า 2.รวบรวม Invoice เพื่อนำไปวางบิลตามกำหนด หรือคีย์ข้อมูลเพื่อ confirm invoice ผ่านระบบ Thaitrade Net,TIM Tesco-Lotus , B2B รวม...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ลูกหนี้)Urgently Required !
1.ตรวจสอบเอกสารรายได้ค่าบริการ ,ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชี 2.จัดทำใบแจ้งหนี้และวางบิล และออกใบเสร็จรับเงิน 3.ตรวจสอบการรับชำระด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร และจัดทำรายงานรับประจำ...

บริษัท แอ็ดเด็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1.จัดทำบันทึกตั้งหนี้เจ้าหน้า 2.จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของภาษี ณ.ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ 5.จัดทำเช็ค และสรุปรายงานการจ่ายเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 2.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า 3.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของ Supplier 4.รับผิดชอบในการวางบิล 5.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่ายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข...

บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
20 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ