JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 178 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบการตั้งหนี้ 2.ตรวจสอบ ภงด.3,ภงด.53,ภาษีซื้อ 3.บันทึกทรัพย์สิน,ติดทะเบียนทรัพย์สิน 4.ดึงรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
2 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
3 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ส.ค. 62
4 . บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน 2.ตรวจสอบเอกสารควบคู่กับโปรแกรมขายและ My Account. 3.ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ 4.ตัดรับชำระหนี้ในระบบ Express 5.กระทบยอดในสเตดเมนท์กับบัญชี...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
1. ลงบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชี 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดเพื่อติดตามในการวางบิลตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อย พร้อมควบคุมเงินสดย่อย 4. จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด.1, 3 , 53 ...

The MonkStudios Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกคำนวณราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวณราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
19 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
9 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
-บันทึกบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ -บันทึกรายการปรับปรุง

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ และลงรายละเอียดในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 18,000-19,000
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีตั้งหนี้ / บันทึกรายการ GL / บันทึกรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป เจ้าหนี้ ลูกหนี้ - จัดทำภาษียื่นสรรพากร ภงด.1,3,53,90,91, และ ภพ.30 - จัดทำค่านายหน้า (Commission) - จัดทำเช็ค รับวางบ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
12 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำบัญชีลูหนี้ - จัดทำค่าใช้จ่ายทั่วไป - จัดซื้อบางส่วน - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือ เสาร์กรณีงานเร่ง...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
13 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (BTS ช่องนนทรี) (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - รับวางบิลจาก Supplier และรวบรวมเอกสารมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า - ทำใบเบิกจ่ายเงินเจ้าหนี้การค้า จัดเตรียมเช็ค หรือทำรายการจ่ายเข้าไปในระบบอินเตอร์เน็...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 บาท (ไม่รวมโอที)
19 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีลูกหนี้(สาทร)(สัญญาจ้าง 5 เดือน)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน: -ติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้ -แก้ไขปัญหาการติดตามหนี้เบื้องต้นได้ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา -จัดทำทะเบียนลูกหนี้ -จัดทำเอกสารวางบิลตามเงื่อนไข -ดรวจชุดเอกสารแจ้งหน...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
19 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่...

บริษัท ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนเชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
19 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
1.ออก INV.เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2.Clear เอกสารจากMessenger เพื่อจัดเตรียมเอกสารวางบิล/รับเช็ค/โอนเงินกับลูกค้า 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีเอกสารมีปัญหา 4.ใส่รายงานเอกสารในแต่ละเดือน(AP) 5.บัน...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี 3.ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
18 . Accounting Trainee/Accounting Officer
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า - ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า - ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding) - ทำรายงานหัก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายจ่ายจากใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายรับจากใบสำคัญรับ - จัดทำใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ ...

Siam Express (2002) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
20 . พนักงานฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ประจำที่ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบัง รับสมัครด่วน !
Responsibilities: - รับวางบิล Supplier ในประเทศ - บันทึกบัญชีตั้งหนี้ ค่าสินค้าในประเทศ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / ค่าเช่า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Benefits: - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพ - โบนัส ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน THB 15,000 - 20,000
19 ส.ค. 62
 พบ 178 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ