JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 183 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / Account Payable Officerรับสมัครด่วน !
1. บัญชีเจ้าหนี้ ทั้งระบบ 2. การสร้าง / แก้ไขข้อมูลหลักเจ้าหนี้ ให้ถูกต้อง 3. บันทึกรายการตั้งหนี้ / ลดหนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด 4. บันทึกรายการเงินจ่ายล่วงหน้า , เงินสดย่อย ให้ถูกต้องตาม...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี - ลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งวางแผนงานและติดตามทวงถามในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าของบริษัท - ตรวจสอบรายการขายและบันทึกยอดขาย ที่เกี่ยวข้องในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานต่างๆ ประเมินผลการติดตามหนี...

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และ โครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)รับสมัครด่วน !
บันทึกรายการรับสินค้าและตั้งหนี้ในระบบ จัดทำเอกสารการวางบิล/ใบสำคัญจ่าย ติดต่อประสานงานเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย, รายงานภาษีซื้อ บันทึกต้นทุนสินค้าในระบบ บันทึก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000(ไม่เกินจากนี้)
16 ก.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1 พิมพ์เอกสารจัดทำสำเนาเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น 2 คีย์ข้อมูลทางบัญชี 3 รวบรว...

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)
1.ตรวจเอกสารใบรับสินค้า(RR)ตรวจคลัง,แผนก 2.จัดทำเอกสารด้านจ่าย แนบRR 3.คีย์ทำจ่ายในระบบ Express,รับวางบิล 4.กระทบยอดภาษีซื้อ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,เจ้าหนี้,เช็คจ่ายล่วงหน้า 5.ผ่านเช็ค 6.เก็บเอกสาร 7...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ 25)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกการจ่ายเงินสดย่อย 2.บันทึกบัญชีเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3.ตรวจรายงานภาษีซื้อ ภพ.30, ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53 และการยื่นแบบผ่าน Internet 4.บัญชีลูกหนี้,ใบสำคัญรับ,ใบวางบิล,ตัดชำระหนี้ลูกหนี...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
16 ก.ย. 62
9 . พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเ...

บริษัท สีเดลต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่บางพลัด รับสมัครด่วน !
• ควบคุมเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • สามารถติดต่อและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่...

Dutch Mill Group
เงินเดือน 18,000 บาท
16 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านบัญชี เอกสารรับจ่ายด้านบัญชี - จ่ายเช็ค รับวางบิล ตั้งเบิก - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
16 ก.ย. 62
13 . Accounting Supervisor (AR)
รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูลและรายงานทางด้านบัญชีลูกหนี้ให้ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา สามารถตรวจสอบได้และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ด้านการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เนื้องานในส่...

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
16 ก.ย. 62
14 . Accounting AR (สัญญาจ้าง 1ปี) อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
- Manage Day-to-day AR transaction (partner invoicing, collection, invoicing dispute resolution, etc.) - Coordinate with involved parties both internal and external to ensure the smooth flow of infor...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
16 ก.ย. 62
15 . AP and AR Accountant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปรับเป็นประจำ ทำงานแถว BTS อโศก
- หาบัญชี AP, AR - ทำงานสัญญาจ้าง 3 เดือน - มีโอกาสปรับเป็นประจำ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
17 . AR งานบัญชีลูกหนี้
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ KTB เพื่อนำส่งธนาคารกรุงไทย 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provision 3. ...

บริษัท เค เอ็น เอส ทรานส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53 2. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย ( cheque vouche ) 3. จัดทำเอกสารสารใบสำคัญรับ ( receipt vouche ) 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถู...

บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 ก.ย. 62
19 . Accounting Officer
- จัดทำบัญชีด้านจ่าย ดูแลเอกสารทางด้านบัญชี - จัดทำรายงานทางภาษี ภงด3,53,54 ภพ30 - ออกใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จ - จัดทำเอกสารวางบิล,รับเช็ค ดูแลเงินสดย่อย - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25k-30k
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
16 ก.ย. 62
 พบ 183 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ