JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
15 ก.ย. 62
4 . รับสมัคร! AP Officer รายได้18-20k วุฒิป.ตรี ติดAirlinkรามฯ คุณแตงโม 081-9221046
ตำแหน่งงานนี้เป็นงานของบริษัท Logistics สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีต่อสัญญาจ้าง บรรจุ) -ดูแลด้านการจ่ายเงิน pretty cash -งานอื่นๆ ด้านบัญชี

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
15 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 ก.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี-ลูกหนี้
1. เป็นแคชเชียร์รับชำระเงินจากลูกค้า ทำใบเสร้จรับเงนและใบกำกับภาษี 2. กระทบยอดธนาคาร ดูแล ตรวจเช็ค statement 3. ดูแลลงานด้านเบิกสารบัญชีต่างๆให้เป็นระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

911 Assistant Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีด้าน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

บริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
14 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน AR สนง.กรุงเทพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้าและประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 2 ตรวจสอบสถานะการรับเงินของลูกค้าทั้งเงินสด และเงินโอน พร้อมตัดชำระลูกหนี้ในระบบ 3. ติดตามประสานงาน ตรว...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
14 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบกำกับภาษี และชุดวางบิลและจ่าย 3.จัดทำรายงายภาษีขาย และนำส่ง ภพ.30 4.จัดทำรายงาน ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย 5.Audit Stock

บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
14 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายงานประจำวันการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต - บันทึกรายงานภาษีซื้อ จากเอกสารประเภท(PP,PV,PC,GV) - ตรวจงรายงานการเงินยอดขายรายวัน กับรายงานภาษีขาย ของสาขา ในโปรแกรม BOR - บันทึกรายงานประ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน 12,000. - 15,000.- บาท (ตามประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายจ่ายจากใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายรับจากใบสำคัญรับ - จัดทำใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ ...

Siam Express (2002) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้ 2. รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน 3. จัดทำเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. รับชำระหนี้จา...

บริษัท แพลนโก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + OT
14 ก.ย. 62
14 . AP Officer / Senior AP Accountant(รามคำแหง 129/1)
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รวมถึงการ Allocate ค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายขอ...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
14 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ขาจ่าย -ตรวจรับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อและสต๊อค -ตั้งเจ้าหนี้, บันทึกและจัดทำใบสำคัญจ่าย(PV),เงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น -ทำเช็ค -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ส่งให้สำนักงานบัญชี -ทำรายงานภา...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
14 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
• จัดทำบัญชีสต๊อกสินค้า • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53 • ดูแลรายการจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท • ตรวจเอกสารรับ-ส่งสินค้า • ออกใบวางบิล ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป...

NGG Group
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
14 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
- บันทึกบัญชีด้านรับ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53 2. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย ( cheque vouche ) 3. จัดทำเอกสารสารใบสำคัญรับ ( receipt vouche ) 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถู...

บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
14 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
งานบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ธุรการการเงิน และ อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป + โบนัส
14 ก.ย. 62
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ