JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ทำบัญชีในฝั่งการขาย เช่น ออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ติดตามลูกหนี้, ทำ aging ลูกหนี้ ฯลฯ - ทำบัญชีฝั่งซื้อ เช่น จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่าย, ติดต่อ supplier ฯลฯ

BangkokBootery
เงินเดือน 18,000+
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เปิดบิลรับสมัครด่วน !
*** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์*** 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระลูกหนี้ 2. สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน จัดทำลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 3. ดูแลงานด้านลูกหนี้การค้า 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
25 มิ.ย. 62
5 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
6 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - จำทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน และติดตามเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประ...

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Accounting Officer (AP/AR) *ใช้ program Express ได้ * ***สีลม*** Urgently Required !
- จัดทำบันทึกบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย - AP,AR ทั่วไป - ใช้โปรแกรมบัญชี Express

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (MT)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารวางบิล และรับเช็ค ตามตารางของลูกค้าที่ต้องไปรับเช็คและวางบิล และทำประมาณการรับเงิน MT แจ้งไปยังแผนการเงิน 2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ราคาขาย,ส่วนลดการค้า,สถานที่ส่งสินค้า จากรายงานสรุปกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย (ภพ.30) ภ.ง.ด. 3,53 พร้อมสรุปยอดส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในระบบบัญชี - ออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงา...

บริษัท ออล อะเบาท์ มีเดีย จำกัด
25 มิ.ย. 62
14 . Accounting Officer Urgently Required !
- Filling A/P & A/R document. - Reconcile payment account of A/P & A/R - Maintain and follow up billing to customer - Monitor A/P to ensure payment - Track expenses - Reviewing A/P & A/R aging sc...

Pertamina Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-บันทึกบัญชีพร้อมทั้งจัดทำเอกสารการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ รวมถึงบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินสดย่อย -ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล และส่งให้การเงินเพื่อดำเนินการทำการจ่ายชำระตามระบบให้ถูกต...

บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-บัญชีภาษี (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ