JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบการชำระเงินทั้งที่เป็นเงินสด เช็คและการโอนเงินผ่านธนาคาร - รองรับทั้งการรับวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งซื้อและบริการภาษีหัก

N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
2 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

OISHI Group
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
20 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี เจ้าหนี-ลูกหนี้ AP/AR (เยาวราช)รับสมัครด่วน !
-ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท -สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ -กระทบยอดลูกหนี้ได้ (ภพ.30 ,ภงด .50 ) -วางบิลเก็บเงินและติดตาม...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำใบสำคัญเจ้าหนี้ AP (PO) - ตั้งค่าใช้จ่าย และ AP - ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ตรงกับค่าใช้จ่ายจริง (Adjust)

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
5 . AP Officer / Senior AP Accountant(รามคำแหง 129/1)
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รวมถึงการ Allocate ค่าใช้จ่ายให้สัมพันธ์กับยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายขอ...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
20 ส.ค. 62
6 . Accounting AR / Accounting AP - สวนหลวง
1.บัญชีเจ้าหนี้ 1 ตำแหน่ง 2.บัญชีลูกหนี้ 1 ตำแหน่ง

Asian Leaders Career Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-22,000
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
9 . บัญชี AR
1. บันทึกรายได้ 2. วางบิลพร้อมตามเก็บเงิน 3. ออกใบเสร็จรับเงิน

บริษัท วันเอเวอร์เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 13,000 -17,000
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
20 ส.ค. 62
11 . Finance and Accounting Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี 3.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวม แสดงรายรับรายจ่าย รา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
20 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
1.ออก INV.เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2.Clear เอกสารจากMessenger เพื่อจัดเตรียมเอกสารวางบิล/รับเช็ค/โอนเงินกับลูกค้า 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีเอกสารมีปัญหา 4.ใส่รายงานเอกสารในแต่ละเดือน(AP) 5.บัน...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมตรวจสอบรวมถึงจัดทำแบบภ.พ.30 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำแบบภงด.3,53 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินตลอดจนจัดทำใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูลรายการจ่ายลงในระบบ F...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ และลงรายละเอียดในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 18,000-19,000
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้าจ่ายต่างๆ เพื่อทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย/เงินทดลองจ่าย/เงินมัดจำต่างๆ 3.ติดตามการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ตามเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน รับสมัครด่วน !
- ติดตามการจ่ายเงินของลูกหนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - ควบคุม ดูเเล จัดการ การตัดหนี้ลูกค้าที่ให้ถูกต้องตามที่บริษัททกำหนด

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
18 . Accounting Officer
- จัดทำบัญชีด้านจ่าย ดูแลเอกสารทางด้านบัญชี - จัดทำรายงานทางภาษี ภงด3,53,54 ภพ30 - ออกใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จ - จัดทำเอกสารวางบิล,รับเช็ค ดูแลเงินสดย่อย - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25k-30k
20 ส.ค. 62
19 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
20 ส.ค. 62
20 . บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน 2.ตรวจสอบเอกสารควบคู่กับโปรแกรมขายและ My Account. 3.ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ 4.ตัดรับชำระหนี้ในระบบ Express 5.กระทบยอดในสเตดเมนท์กับบัญชี...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ