JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี 3.ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
2 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
3 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำบัญชีลูหนี้ - จัดทำค่าใช้จ่ายทั่วไป - จัดซื้อบางส่วน - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือ เสาร์กรณีงานเร่ง...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกคำนวณราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวณราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
24 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
24 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / Accounting Officer
1. กระทบยอดเงินระหว่างรายงานขายประจำวันกับ Bank Statement 2. สามารถบันทึกบัญชี ระบุที่มาของผลต่างได้ 3. จำทำใบกำกับภาษีออกแทน 4. บันทึกบัญชีด้านรายรับอื่นๆ 5. ตรวจสอบเอกสารรายงานขายประจำวันจากสาข...

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายจ่ายจากใบสำคัญจ่าย - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายรับจากใบสำคัญรับ - จัดทำใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ ...

Siam Express (2002) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลให้กับลูกค้า 2.ติดตามเงินกับทางลูกค้า 3.ติดตามสำเนาบิลคืนบริษัท ฯ 4.ตัดรับชำระเงิน

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - บันทึกข้อมูลโปรแกรม สำเร็จรูป บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock พร้อมจัดทำรายงาน - งานอื่น ๆ ที่...

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี AR (ธุรกิจซื้อมา ขายไป)รับสมัครด่วน !
ท่านจะทำงานในทีมบัญชีและการเงิน (3-4 คน) ภายใต้การกำกับของผู้ชำนาญการด้านบัญชีและภาษี (Finanncial Controller ) งานหลักๆ ของทั้งทีมประกอบด้วย: - ตรวจสอบ, บันทึก, และดูแลงานบัญชีทั่วไป (เช่น AR/AP/GL) ...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
13 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

OISHI Group
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
24 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
24 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีนำเข้า-ส่งออกรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแบบยื่นกรมสรรพากรภพ.30,ภงด.3,53 2.จัดทำเช็คจ่ายและหัก ณ ที่จ่าย 3.ลงบัญชีขาย-รับชำระหนี้ในและต่างประเทศ 4.ลงบัญชีรายได้ชดเชยการส่งออกและบัตรภาษี 5.จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย 6.จัดทำจ่ายเงินค่าโ...

บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
24 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้ 2. รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน 3. จัดทำเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. รับชำระหนี้จา...

บริษัท แพลนโก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
17 . Accounting/ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
-บันทึกเเละจัดทำเอกสารบิลขาย เปิดใบกำกับภาษีรับคืนลดหนี้ -บันทึกเเละจัดทำเอกสารวางบิล การชำระลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขาย

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
18 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ - ตั้งหนี้ที่มี PO ตรวจใบรับเข้า GRN/ ยอดศูนย์บาทฯ - ทำคืนของ กรณีเป้นสินค้าขอยืมจาก supplier - บันทึกค่าน้ำมันรถ - คีย์ ภงด.3 53 - ตรวจเช็คใบกำกับภาษี - ทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวก...

บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
20 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย -บันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ -จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ -จัดทำภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ.30 -จ...

บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000
24 ส.ค. 62
 พบ 176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ