JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
4 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
5 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - จำทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน และติดตามเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประ...

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . Accounting Officer (AP/AR) *ใช้ program Express ได้ * ***สีลม*** Urgently Required !
- จัดทำบันทึกบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย - AP,AR ทั่วไป - ใช้โปรแกรมบัญชี Express

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
1.ดูแลและรับผิดชอบในส่วนการ Scan เอกสารและบันทึกเจ้าหนี้ผ่าน ระบบPO และ Non-PO 2.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกลูกหนี้ 3.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้ใช้SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 12,000
26 มิ.ย. 62
13 . Accounting Officer Urgently Required !
- Filling A/P & A/R document. - Reconcile payment account of A/P & A/R - Maintain and follow up billing to customer - Monitor A/P to ensure payment - Track expenses - Reviewing A/P & A/R aging sc...

Pertamina Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1. จัดทำบันทึกรายการและจัดทำรายงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมด 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.3, ภงด.30, ภงด.53

บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมตรวจสอบรวมถึงจัดทำแบบภ.พ.30 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำแบบภงด.3,53 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินตลอดจนจัดทำใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูลรายการจ่ายลงในระบบ F...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกตั้งลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้อื่นๆ -วางบิล -ตัดชำระ(ตรวจเช็คการรับเงิน) -ตรวจภาษีขาย -งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง -กระทบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง(ด้านลูกหนี้) -ประสานขายกับฝ่ายขาย -จ...

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีด้านเจ้าหนี้และเงินสดย่อย พร้อมทำบันทึกรายการทาบัญชี 2.จัดทำเอกสารด้านภาษีเช่น ภาษีซื้อ 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น รายงานเจ้าหนี้คงคลัง 4.ติ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-บันทึกบัญชีพร้อมทั้งจัดทำเอกสารการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ รวมถึงบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินสดย่อย -ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล และส่งให้การเงินเพื่อดำเนินการทำการจ่ายชำระตามระบบให้ถูกต...

บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
20 . **ด่วนมาก** Account AR ภาษาดี, BTS พระราม9, 40-45k
• Lead AR team to ensure that daily work run smoothly. • Manage to deposit checks to the bank • Manage AR aging to ensure minimum overdue outstanding. • Record AR related accounting in SAP and rela...

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 40-45k
26 มิ.ย. 62
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ