JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 193 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากล...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
18 ก.ย. 62
3 . Accounting (AP) Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี)/ ถ.สีลม
•Coordinate A/P billing and payments, Scan invoices •Verify the completeness and accuracy of tax invoices and other supporting documents ie P/O, Quotation, Request etc. to be compliance with Internal...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท (ตามประสบการณ์)
18 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูล G/L - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ / จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี / ใบสำคัญรับ-จ่าย - บันทึ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
18 ก.ย. 62
5 . Finance & Accounting Officer
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของลูกหนี้ต่างๆ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และใบลดหนี้ 2. ติดตามการเก็บเงินต่างให้ตรงตามกำหนด 3. บันทึกใบเสร็จลงระบบ 4. ตรวจรับรองภาษี ภงด. 1, 3, 53, 54, 30, 36 และราย...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบกำกับภาษี และชุดวางบิลและจ่าย 3.จัดทำรายงายภาษีขาย และนำส่ง ภพ.30 4.จัดทำรายงาน ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย 5.Audit Stock

บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
18 ก.ย. 62
7 . Accounting บัญชี-เจ้าหนี้-ตั้งหนี้
- ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของ Supplier ในเครือ+อื่นๆ - การวางบิล ON Web ก่อนส่งการเงิน - จัดทำ รายงาน ภาษีซื้อ - ตรวจสอบชุดเคลียร์เงินสดย่อย,ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และชุดสำรองต่างๆ - จัดทำ/ตรวจสอบ Recon...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
18 ก.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี
-ดูแลบัญชีรับ-จ่ายในบริษัท -ประสานงานกับการเงิน เรื่องการวางบิลและเก็บเงิน -ตรวจสอบลูกหนี้ เจ้าหนี้ -สรุปยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายเดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรชัยวิรัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
Account Payable (AP) - ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ - กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับ บัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามใน ใบกำกับภาษี - ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสาร - ตรวจสอบ...

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (BTS ช่องนนทรี) (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - รับวางบิลจาก Supplier และรวบรวมเอกสารมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า - ทำใบเบิกจ่ายเงินเจ้าหนี้การค้า จัดเตรียมเช็ค หรือทำรายการจ่ายเข้าไปในระบบอินเตอร์เน็...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 บาท (ไม่รวมโอที)
18 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานบางรัก ใกล้ BTS ตากสิน)
ปฏิบัติงานบัญชี ด้านรับ (Account Receive) 1 อัตรา รวบรวมข้อมูลและเอกสาร เพื่อคำนวณรายได้ บันทึกบัญชี และจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เพื่อวางบิลลูกค้าทวงถามหนี้เมื่อครบกำหนดชำระเงิน จัดทำใบกำ...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
12 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
14 . AP / AR Specialist [PGTH]
** Join us with PEUGEOT Brand ** Responsible for efficient performing in account payable (AP) / account receivable (AR) and other related processes, accounting operations with ensure of accurate tr...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
เงินเดือน ฺBased on Experiences
18 ก.ย. 62
15 . พนักงานบัญชี-ลูกหนี้
1. เป็นแคชเชียร์รับชำระเงินจากลูกค้า ทำใบเสร้จรับเงนและใบกำกับภาษี 2. กระทบยอดธนาคาร ดูแล ตรวจเช็ค statement 3. ดูแลลงานด้านเบิกสารบัญชีต่างๆให้เป็นระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

911 Assistant Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)รับสมัครด่วน !
บันทึกรายการรับสินค้าและตั้งหนี้ในระบบ จัดทำเอกสารการวางบิล/ใบสำคัญจ่าย ติดต่อประสานงานเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย, รายงานภาษีซื้อ บันทึกต้นทุนสินค้าในระบบ บันทึก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
18 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้าจ่ายต่างๆ เพื่อทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย/เงินทดลองจ่าย/เงินมัดจำต่างๆ 3.ติดตามการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ตามเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย (ภพ.30) ภ.ง.ด. 3,53 พร้อมสรุปยอดส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในระบบบัญชี - ออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงา...

บริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด
18 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่บางพลัด รับสมัครด่วน !
• ควบคุมเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • สามารถติดต่อและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่...

Dutch Mill Group
เงินเดือน 18,000 บาท
18 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
• จัดทำและบันทึกสินค้าฝากขาย • ออกเอกสารต่างๆ (ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้) • วางบิลและรับวางบิลลูกค้า • บันทึกรายการค้า • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย • ...

Konvy International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
 พบ 193 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ