JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 190 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ขาจ่าย -ตรวจรับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อและสต๊อค -ตั้งเจ้าหนี้, บันทึกและจัดทำใบสำคัญจ่าย(PV),เงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น -ทำเช็ค -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ส่งให้สำนักงานบัญชี -ทำรายงานภา...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
17 ก.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี-ลูกหนี้
1. เป็นแคชเชียร์รับชำระเงินจากลูกค้า ทำใบเสร้จรับเงนและใบกำกับภาษี 2. กระทบยอดธนาคาร ดูแล ตรวจเช็ค statement 3. ดูแลลงานด้านเบิกสารบัญชีต่างๆให้เป็นระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

911 Assistant Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ สาขากรุงเทพ
วางบิล คลินิก โรงพยาบาล เพื่อนัดการการเก็บชำระเงิน ติดตามและประสานงานหนี้คงค้าง วางแผนการติดตามหนี้ จัดทำเอกสาร และสรุปการติดตามหนี้

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูล G/L - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ / จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี / ใบสำคัญรับ-จ่าย - บันทึ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
17 ก.ย. 62
8 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
17 ก.ย. 62
9 . บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ (AP) -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบี...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 19,000 +
17 ก.ย. 62
10 . Accounting บัญชี-เจ้าหนี้-ตั้งหนี้
- ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของ Supplier ในเครือ+อื่นๆ - การวางบิล ON Web ก่อนส่งการเงิน - จัดทำ รายงาน ภาษีซื้อ - ตรวจสอบชุดเคลียร์เงินสดย่อย,ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และชุดสำรองต่างๆ - จัดทำ/ตรวจสอบ Recon...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
17 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบรายได้ และตั้งหนี้ลูกหนี้การ ลูกหนี้อื่น ตรวจสอบรายการรับชำระ ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย สรุปยอดลูหนี้คงค้างประจำเดือน ตลาดจนวิเคราะห์อายุลูหนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขป...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
13 . รับสมัคร! พนักงานนบัญชี รายได้18-20k วุฒิป.ตรี ติดAirlinkรามฯ คุณTM 081-9221046
• รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและบันทึกลงในระบบบัญชี •สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา •สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ •ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโย...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
17 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ACCOUNTING)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ของบริษัท - วิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นต้นตรวจสอบ Statement - จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน (งบทดลอง และรายละเอียดเจ้าหนี้-ลูกหนี้)

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 20,000 บาท (ขึ้นไป)
17 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านบัญชี เอกสารรับจ่ายด้านบัญชี - จ่ายเช็ค รับวางบิล ตั้งเบิก - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ลูกหนี้ ARรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บบิลขาย และเช็คลูกค้า 2. พิมพ์ใบกำกับภาษีขาย 3. เตรียมใบกำกับภาษี ใบเสร็จให้ลูกค้า 4. จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน 5. จัดทำ ภงค.2, 3, 53, 54

ETERNAL RESIN Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาท
17 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย (ภพ.30) ภ.ง.ด. 3,53 พร้อมสรุปยอดส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในระบบบัญชี - ออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงา...

บริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด
17 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ย...

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ออกใบกำกับภาษีขาย /ใบแจ้งหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ 2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ติดตามเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า และบริการ ตามดิวการชำระเงินของลูกค้า 3. จัดเตรียมเอกสารนำฝากเช็ค และเงินสด กับทางธนาคา...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 -14,000
17 ก.ย. 62
20 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบรายการภาษีซื้อ จัดทำรายง...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 190 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ