JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำใบสำคัญเจ้าหนี้ AP (PO) - ตั้งค่าใช้จ่าย และ AP - ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ตรงกับค่าใช้จ่ายจริง (Adjust)

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officer รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
22 ส.ค. 62
3 . Accounting AR (สัญญาจ้าง 1ปี) อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
- Manage Day-to-day AR transaction (partner invoicing, collection, invoicing dispute resolution, etc.) - Coordinate with involved parties both internal and external to ensure the smooth flow of infor...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
22 ส.ค. 62
4 . AP and AR Accountant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปรับเป็นประจำ ทำงานแถว BTS อโศก
- หาบัญชี AP, AR - ทำงานสัญญาจ้าง 3 เดือน - มีโอกาสปรับเป็นประจำ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
22 ส.ค. 62
5 . Account AP บัญชีเจ้าหนี้
1. ตั้งหนี้/บันทึกบัญชีซื้อ 2. ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ 3. ติดต่อ Supplier 4. กระทบยอด 5. ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

Wine Connection Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 18,000
22 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายงานประจำวันการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต - บันทึกรายงานภาษีซื้อ จากเอกสารประเภท(PP,PV,PC,GV) - ตรวจงรายงานการเงินยอดขายรายวัน กับรายงานภาษีขาย ของสาขา ในโปรแกรม BOR - บันทึกรายงานประ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน 12,000. - 15,000.- บาท (ตามประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี AR (ธุรกิจซื้อมา ขายไป)รับสมัครด่วน !
ท่านจะทำงานในทีมบัญชีและการเงิน (3-4 คน) ภายใต้การกำกับของผู้ชำนาญการด้านบัญชีและภาษี (Finanncial Controller ) งานหลักๆ ของทั้งทีมประกอบด้วย: - ตรวจสอบ, บันทึก, และดูแลงานบัญชีทั่วไป (เช่น AR/AP/GL) ...

บริษัท พีกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . Finance and Accounting Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี 3.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวม แสดงรายรับรายจ่าย รา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
22 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
22 ส.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ - ตั้งหนี้ที่มี PO ตรวจใบรับเข้า GRN/ ยอดศูนย์บาทฯ - ทำคืนของ กรณีเป้นสินค้าขอยืมจาก supplier - บันทึกค่าน้ำมันรถ - คีย์ ภงด.3 53 - ตรวจเช็คใบกำกับภาษี - ทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวก...

บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้ - เปิดใบกำกับภาษีขาย - ปิดภาษีขายประจำเดือน 1.ควบคุมและตรวจสอบรายงานภาษีขายให้ถูกต้องและตามระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีขายและจัดเตรียมเอกสารเพ...

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบคัดแยกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับทางจดหมาย และจากการรับวางบิลเพื่อบันทึกเจ้าหนี้ 2.จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นภาษีประจำเดือน 3.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,ภงด.53)และยื่นภาษีประจำเดือ...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีด้าน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

บริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
22 ส.ค. 62
14 . บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารในการบัญทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป -ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภงด.3,53 -ออกใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี -ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี...

บริษัท ไพร์ม คอนสตรัคทีฟโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
22 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชีการเงิน (ลูกหนี้)
- เปิดใบกำกับภาษี/ ใบส่งของชั่วคราว - ทำใบวางบิล แจ้งหนี้ลูกค้า - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ติดตามสอบถามยอดการชำระจาก Statement

บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 15,000 หรือ ตามตกลง
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1.โทรตามหนี้ 2.ออกใบลดหนี้ 3.ด้านงานออกบิล 4.แยกเอกสารสำเนาบิลและใบลดหนี้ เพื่อส่งให้ฝ่ายคลังสินค้า 5.จัดเก็บเอกสารงานด้านบัญชี 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ทันตสยาม จำกัด
เงินเดือน 12,000 -15,000
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
22 ส.ค. 62
20 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภงด. - อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ