JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบเอกสาร บันทึกบัญชี ติดตามการรับจ่ายเงินฝั่งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
23 ก.ค. 62
2 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกคำนวณราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวณราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ติดตามบัญชีลูกหนี้ รวบรวมและตรวจสอบใบเสร็จ รายรับบัญชีลูกหนี้ของบริษัท และงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
6 . บัญชีเจ้าหนี้ (AP) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและนำส่ง ภงด.3 , 53 ภพ.30 แบบ อส.4 2. ดูทะเบียนสินทรัพย์ 3. ตรวจสอบใบรับสินค้า (RR) จากแผนกจัดซื้อ 4. จัดทำใบรับสินค้า (RR) คชจ.สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น 5. ดูแลวงเงินสดย่อย 6. รับวางบ...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินสดย่อย 2.บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3.กระทบยอดบัญชีเงินสดย่อยของแต่ละโครงการ 4.งานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จจากผู้ขาย - จัดทำรายการภาษี - บันทึค่าใช้จ่ายบริษัท - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือเสาร์กรณีงานเร่งด่วน

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาทตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
10 . Accounting Officer
1. เปิดบิลใบกำกับภาษ๊ ใบเสร็จรับเงิน และใบวางบิล 2. ติดตามลูกหนี้ ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสารอื่นๆ 3. ดูยอดเงินที่รับชำระเข้ามาใน statement เพื่อตัดบัญชีลูกหนี้ 4. โอนข้อมูลการชำระลูกหนี้เข้าระ...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง (เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร)
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีด้าน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

บริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
22 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) - เปิดบิล รับสมัครด่วน !
*** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์*** 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระลูกหนี้ 2. สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน จัดทำลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 3. ดูแลงานด้านลูกหนี้การค้า 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และออกจดหมายทวงหนี้ - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหนี้ออกใบแจ้งหนี้และบัญชีด้านรับ / จัดซื้อ
- ช่วยจัดเตรียมรายงานต่างๆ สำหรับทีมงาน - มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลืองานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานบริหารจัดการภายในแผนกรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและสนับสนุนงานชำระเงินล่่วงหน้า...

BUREA VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES THAILAND LTD
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53 2. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย ( cheque vouche ) 3. จัดทำเอกสารสารใบสำคัญรับ ( receipt vouche ) 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถู...

บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,ตัดค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนและบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร - ทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30 ),จัดทำแบบ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 ก.ค. 62
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ