JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
งานบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ธุรการการเงิน และ อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป + โบนัส
20 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบรายได้ และตั้งหนี้ลูกหนี้การ ลูกหนี้อื่น ตรวจสอบรายการรับชำระ ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย สรุปยอดลูหนี้คงค้างประจำเดือน ตลาดจนวิเคราะห์อายุลูหนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขป...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายงานประจำวันการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต - บันทึกรายงานภาษีซื้อ จากเอกสารประเภท(PP,PV,PC,GV) - ตรวจงรายงานการเงินยอดขายรายวัน กับรายงานภาษีขาย ของสาขา ในโปรแกรม BOR - บันทึกรายงานประ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน 12,000. - 15,000.- บาท (ตามประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ติดตามบัญชีลูกหนี้ รวบรวมและตรวจสอบใบเสร็จ รายรับบัญชีลูกหนี้ของบริษัท และงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย - บันทึกบ...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้ 2. รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน 3. จัดทำเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. รับชำระหนี้จา...

บริษัท แพลนโก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีด้าน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

บริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
20 ก.ค. 62
14 . บัญชีเจ้าหนี้ (AP) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและนำส่ง ภงด.3 , 53 ภพ.30 แบบ อส.4 2. ดูทะเบียนสินทรัพย์ 3. ตรวจสอบใบรับสินค้า (RR) จากแผนกจัดซื้อ 4. จัดทำใบรับสินค้า (RR) คชจ.สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น 5. ดูแลวงเงินสดย่อย 6. รับวางบ...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภงด. - อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 ก.ค. 62
18 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
20 ก.ค. 62
19 . **เจ้าหน้าที่บัญชี**( AP,AR )--ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม :
1. บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ลงรายการบัญชี ตามงบดุลและงบกำไรขาดทุน 3. จัดทำรายงานงานด้านภาษีอากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 ก.ค. 62
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ