JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Accounting Manager (AR) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี จากใบสำคัญตั้งหนี้ และการตั้งรายได้ค้างรับ ก่อน Post ของทุกประเภทบัญชีเกี่ยวกับรายได้ อาทิเช่น รายได้ค่าเช่า , ค่าบริการ , ค่าสาธารณูปโคภ , VPF , รายได้ค่าโอนสินค้า , รายได้ค่...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
2 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
17 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) (ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ BTS พระโขนง)
1.ตรวจรับและจัดเก็บ Invoice ที่ผ่านการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจากคลังสินค้า 2.รวบรวม Invoice เพื่อนำไปวางบิลตามกำหนด หรือคีย์ข้อมูลเพื่อ confirm invoice ผ่านระบบ Thaitrade Net,TIM Tesco-Lotus , B2B รวม...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ก.ค. 62
8 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จจากผู้ขาย - จัดทำรายการภาษี - บันทึค่าใช้จ่ายบริษัท - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือเสาร์กรณีงานเร่งด่วน

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาทตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีด้าน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

บริษัท ไทยเพิ่มสินโอโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารวางบิล เก็บเงินชองลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเส้นทางการเก็บเงินในส่วนที่รับผิดชอบ - แจ้งปัญหางานต่าง ๆ ในส่วน วางบิล, เก็บเงิน, ลูกค้า - ติดต่อลูกค้า, ทวงหนี้

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ก.ค. 62
12 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตั้งหนี้ และ ตัดรับชำระ Online)รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้าน Online) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ย...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้้ / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1. การเปิดบิลขาย,ใบลดหนี้,เงินมัดจำ,ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่อง,เปิดใบแจ้งหนี้,เปิดใบลดหนี้,ล้างเงินมัดจำ 2. การจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีขายของ 3. การตรวจสอบรายงานภาษีขาย 4. ตัด...

Aroma Group
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 2.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า 3.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของ Supplier 4.รับผิดชอบในการวางบิล 5.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่ายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข...

บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
15 . AR Accountant BTS ช่องนนทรี เงินเดือน 50K ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
บริษัททำเกี่ยวกับนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ - ตรวจสอบการโอนไปยังบัญชีธนาคารและการบันทึกในระบบ SAP - อัพโหลดใบแจ้งยอดธนาคารรายวันไปยัง SAP - ติดตามลูกหนี้ระยะยาว , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ตรวจสอบ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 45,000-50,000 บาท
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่หน่วยงานงบบริหารอาวุโส (GL)
- ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - กระทบยอดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1, 2,3 ภ.ง.ด.53 ) - กระทบยอดรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ปิดงบ)รับสมัครด่วน !
ด้านบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำเช็คจ่าย พร้อมบันทึกบัญชี - ดูแลการรับชำระหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ. 30 / ภงด. 3 / ภงด. 53 - คำนวณต้นทุน - หากสามารถปิดงบทางบัญ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
• ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และยื่นแบบภาษี • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ • บันทึกรายการตั้งหนี้เพื่...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีต่อเจ้าหนี้ (ใบรับสินค้า) และสรุปเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน - ทำจ่ายชำระหนี้ และวางบิลด้านจ่าย - ยื่นแบบ ภงด.3,53 และภพ.30 - ตรวจสอบเอกสารวางบิลและประกบเอกสารให้ถูกต้องก่อนจ่ายเช็ค - ...

บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน - คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา - การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิ...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ