JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมตรวจสอบรวมถึงจัดทำแบบภ.พ.30 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำแบบภงด.3,53 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินตลอดจนจัดทำใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูลรายการจ่ายลงในระบบ F...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- ตัดรับชำระหนี้ลูกค้า - ทำรายงานรับชำระเงินประจำสัปดาห์/ประจำเดือนของเซลล์แต่ละคน - ติดตามยอดเช็คคืน - ทำใบลดหนี้ - จัดเรียงบิลและสรุปยอดเบิกบิลของเซลล์แต่ละคน - คิดค่าคอมมิชชั่นให้เซลล์

บริษัท ไลออนนัส แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี 3.ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR-AP 1 ตำแหน่ง รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน 1 ตำแหน่ง หน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชี AP บันทึกรายจ่าย / ตรวจจ่าย/ตั้งหนี้ / จ่ายเงิน (...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย (ภพ.30) ภ.ง.ด. 3,53 พร้อมสรุปยอดส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในระบบบัญชี - ออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงา...

บริษัท ออล อะเบาท์ มีเดีย จำกัด
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชา และติดตามผล 3. วิเคราะห์...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีสโตร์
1.ตรวจสอบงานการคีย์รับ โอนย้าย เบิกจ่าย ในระบบMac5 2.ตรวจสอบการตรวจนับStock 3.ตั้งหนีเงินสดย่อย 4.ตรวจสอบและจัดทำการเทียบStockเปิด-ปิดงบการเงินสิ้นเดือน 5.ทำรายงานกำไร-ขาดทุน/หน่วยสินค้าส่งผู้บริ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกตั้งลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้อื่นๆ -วางบิล -ตัดชำระ(ตรวจเช็คการรับเงิน) -ตรวจภาษีขาย -งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง -กระทบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง(ด้านลูกหนี้) -ประสานขายกับฝ่ายขาย -จ...

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - จำทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน และติดตามเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประ...

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
10 . Accounting รับสมัครด่วน !
• บันทึกบัญชี • คีย์ Invoice , แยกเอกสารวางบิล • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัทฯ • ทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเพื่อสรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่ายและทำงบการเงินต่างๆ • จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีแต่ละงวดใ...

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
11 . FINANCE & ACCOUNTANT
1. ลงข้อมูลเข้าระบบในส่วนงานของบัญชี และตรวจสอบขัอมูลในระบบที่มาจากหน่วยงานอื่น 2.ทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 3.ตรวจสอบ/ จัดทำ ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ และใบสำคัญต่างๆ...

บริษัท อุดทะยาน จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
19 มิ.ย. 62
12 . Accounting Trainee/Accounting Officer
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า - ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า - ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding) - ทำรายงานหัก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
14 . Accounting Officer A/R (วุฒิ ป.ตรี) ประจำบางรักรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน A/R - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากสาขาต่างๆ - กระทบยอดรายการให้สอดคล้องกับยอด Statement Bank - บันทึกบัญชีรายการรับเงิน - จัดทำชุดเอกสารจ่ายเงินคืน

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-รับวางบิล,ตรวจสอบเอกสารวางบิล,ตั้งหนี้เข้าระบบ -สรุปรายงานเจ้าหนี้เตรียมจ่าย -ทำจ่ายเจ้าหนี้พร้อมออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย -ทำเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในบริษัท -สรุปรายงานภาษีซื้อประจำเดือน -งานอื่นๆท...

THAI PETROLEUM SUPPORT CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000
19 มิ.ย. 62
17 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี
- ออกบิลใบกำกับภาษี บันทึกการรับเงิน - ตรวจสอบการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ และดูแลกระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี - บันทึกปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ - บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการชำระบัญชีของลูกค้าซื...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ