JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,ตัดค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนและบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร - ทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30 ),จัดทำแบบ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ต้นทุน

TRITACT COMPANY LIMITED
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ค. 62
3 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จจากผู้ขาย - จัดทำรายการภาษี - บันทึค่าใช้จ่ายบริษัท - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 หรือเสาร์กรณีงานเร่งด่วน

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาทตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรายงานยอดขายสาขา - ตรวจสอบรายงาน Stock สินค้า - จัดทำรายงานภาษีขาย และกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับสาขา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
5 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
• ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และยื่นแบบภาษี • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ • บันทึกรายการตั้งหนี้เพื่...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชา และติดตามผล 3. วิเคราะห์...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการบัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-ควบคุมวงเงินลูกค้าและขยายวงเงินลูกค้า -ติดตามลูกหนี้ Overdue -รายงานและจัดทำ Report เพื่อเสนอผู้บริหาร -ติดต่อและประสานงานกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ -บริหารทีมงาน -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Officer)
• บันทึกค่าใช้จ่าย และบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของฝ่ายต่างๆ • บันทึกเบิกสำรอง และบันทึกเคลียร์สำรองค่าใช้จ่ายชองส่วนต่างๆ • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร • บันทึกตั้...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
16 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR
1 วางบิล/รับเช็ค 2 บันทึกบัญชีด้านรับเงิน 3 รายงานภาษีถูกหักณ.ที่จ่าย 4 รายงานเช็ครับล่วงหน้า,เช็คคืน 5 รายงานติดตามหนี้ (ถ้ามี) 6 ตรวจนับสต๊อค วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ประจำเดือน 7 จัดเก็...

บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้ 2. รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน 3. จัดทำเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. รับชำระหนี้จา...

บริษัท แพลนโก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (A/P Accountant)
 ควบคุมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ  รับอินวอยซ์และใบสั่งซื้อ ( P/O ) จากโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผู้มีอำนาจอนุมัติ  ออกเอกสารรายวันทั่วไป บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค...

YKK (Thailand) Co., Ltd.
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบการชำระเงินทั้งที่เป็นเงินสด เช็คและการโอนเงินผ่านธนาคาร - รองรับทั้งการรับวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งซื้อและบริการภาษีหัก

N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ก.ค. 62
18 . บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินสดย่อย 2.บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3.กระทบยอดบัญชีเงินสดย่อยของแต่ละโครงการ 4.งานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ