JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,ตัดค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนและบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร - ทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30 ),จัดทำแบบ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 62
2 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
21 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชี ด้านGL ทรัพย์สินต้นทุนการก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ต้นทุน บันทึกบัญชีในส่วนการรับรู้รายได้ - บัญชี Stock การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับสินค้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้ารายเดือน/ไตรมาส/...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
21 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) - เปิดบิล รับสมัครด่วน !
*** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์*** 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระลูกหนี้ 2. สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน จัดทำลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 3. ดูแลงานด้านลูกหนี้การค้า 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
21 ก.ค. 62
7 . Accounting Officer
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 3, ภงด. 53 -จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ -บันทึกการจ่ายเงินจากใบ...

บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน NA
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ติดตามบัญชีลูกหนี้ รวบรวมและตรวจสอบใบเสร็จ รายรับบัญชีลูกหนี้ของบริษัท และงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
-ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ ออกบิลเพื่อไปวางบิลและเก็บเช็คจากลูกค้า จัดทำเอกสารแยกเป็นหมวดๆในแฟ้มลูกหนี้ทุกๆวัน ตรวจสอบบิลที่มาล่าช้า โดยจะต้องติดตาม และการติดตามยอดหนี้รายย่อยของหน้าร้าน รวมถึงการดูแลว...

บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลให้กับลูกค้า 2.ติดตามเงินกับทางลูกค้า 3.ติดตามสำเนาบิลคืนบริษัท ฯ 4.ตัดรับชำระเงิน

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53 2. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย ( cheque vouche ) 3. จัดทำเอกสารสารใบสำคัญรับ ( receipt vouche ) 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถู...

บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
20 ก.ค. 62
15 . บัญชีเจ้าหนี้ (AP) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและนำส่ง ภงด.3 , 53 ภพ.30 แบบ อส.4 2. ดูทะเบียนสินทรัพย์ 3. ตรวจสอบใบรับสินค้า (RR) จากแผนกจัดซื้อ 4. จัดทำใบรับสินค้า (RR) คชจ.สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น 5. ดูแลวงเงินสดย่อย 6. รับวางบ...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภงด. - อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เร่งรัดหนี้สิน)
- ดำเนินการวางบิลให้ทันตามกำหนดเวลา - ติดตามลูกค้าเพื่อให้ชำระเบี้ยคงค้าง - บันทึกตัดเบี้ย - จัดทำผลประโยชน์ให้ตัวแทน นายหน้า - จัดทำรายงาน Aging และวิเคราะห์ผลการติดตามเบี้ยค้างเกินกำหนดชำระ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
งานบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ธุรการการเงิน และ อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป + โบนัส
20 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบรายได้ และตั้งหนี้ลูกหนี้การ ลูกหนี้อื่น ตรวจสอบรายการรับชำระ ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย สรุปยอดลูหนี้คงค้างประจำเดือน ตลาดจนวิเคราะห์อายุลูหนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขป...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ