JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 มิ.ย. 62
2 . **เจ้าหน้าที่บัญชี**( AP,AR )--ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม :
1. บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ลงรายการบัญชี ตามงบดุลและงบกำไรขาดทุน 3. จัดทำรายงานงานด้านภาษีอากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
18 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
6 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
7 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีเจ้าหนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
18 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
•จัดทำใบวางบิลและนัดรับชำระเงินจากลูกหนี้ •จัดทำใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ •จัดทำใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการรับชำระจากลูกหนี้ •จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานกระทบยอดรายได้...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
18 มิ.ย. 62
11 . Customer Support (Accounting Skill)
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีให้ลูกค้าทางโทรศัพท์, email, Line และ Facebook - รับเรื่อง และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า - ...

บริษัท สมาร์ท สกอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
-คำนวนราคาขาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่งให้ฝ่ายขาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
14 . Accounting รับสมัครด่วน !
• บันทึกบัญชี • คีย์ Invoice , แยกเอกสารวางบิล • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัทฯ • ทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเพื่อสรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่ายและทำงบการเงินต่างๆ • จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีแต่ละงวดใ...

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
18 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำการรับวางบิลและออกจ่ายเช็ค - จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
18 มิ.ย. 62
18 . ธุรการบัญชี ประจำย่าน BTS เพลินจิต (20,000 - 40,000)
- ดุแเลเอกสารบัญชีและประสานงานเกี่ยวกับการทำ Reconcile - ดูเกี่ยวกับ Tax, Invoice, ใบกำกับภาษี - ประสานงานอื่นๆ ในแผนกบัญชีและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.30 - 17.00 น....

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
19 . Accounting Officer Urgently Required !
- Filling A/P & A/R document. - Reconcile payment account of A/P & A/R - Maintain and follow up billing to customer - Monitor A/P to ensure payment - Track expenses - Reviewing A/P & A/R aging sc...

Pertamina Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000
18 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี
- ออกบิลใบกำกับภาษี บันทึกการรับเงิน - ตรวจสอบการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ และดูแลกระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี - บันทึกปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ - บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการชำระบัญชีของลูกค้าซื...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ