JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR
1 วางบิล/รับเช็ค 2 บันทึกบัญชีด้านรับเงิน 3 รายงานภาษีถูกหักณ.ที่จ่าย 4 รายงานเช็ครับล่วงหน้า,เช็คคืน 5 รายงานติดตามหนี้ (ถ้ามี) 6 ตรวจนับสต๊อค วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ประจำเดือน 7 จัดเก็...

บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ต้นทุน

TRITACT COMPANY LIMITED
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP-เจ้าหนี้)
- จัดทำใบสำคัญซื้อในระบบบัญชี (PJ) - จัดทำใบสำคัญจ่าย (PV) - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 - Reconcile ภงด.3,53,A/P TRAD,A/P OTHER

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี
- ออกบิลใบกำกับภาษี บันทึกการรับเงิน - ตรวจสอบการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ และดูแลกระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี - บันทึกปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ - บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการชำระบัญชีของลูกค้าซื...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้้
1.ดูแลยอดขายและการลงบัญชีรายการค้าหน้าร้านของสาขาที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการจ่ายชำระเงินของสาขา 3.เคลียร์เอกสารกับแคชเชียร์หน้าร้าน 4.ตรวจสอบรายการใน GL ที่คีย์ 5.กระทบยอด GL ส่ง Audit 6.จัดเก็บ...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
9 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
10 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - จำทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน และติดตามเงิน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประ...

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . Accounting Officer (AP/AR) *ใช้ program Express ได้ * ***สีลม*** Urgently Required !
- จัดทำบันทึกบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย - AP,AR ทั่วไป - ใช้โปรแกรมบัญชี Express

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
1.ดูแลและรับผิดชอบในส่วนการ Scan เอกสารและบันทึกเจ้าหนี้ผ่าน ระบบPO และ Non-PO 2.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกลูกหนี้ 3.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้ใช้SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 12,000
26 มิ.ย. 62
18 . Accounting Officer Urgently Required !
- Filling A/P & A/R document. - Reconcile payment account of A/P & A/R - Maintain and follow up billing to customer - Monitor A/P to ensure payment - Track expenses - Reviewing A/P & A/R aging sc...

Pertamina Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1. จัดทำบันทึกรายการและจัดทำรายงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมด 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.3, ภงด.30, ภงด.53

บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมตรวจสอบรวมถึงจัดทำแบบภ.พ.30 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำแบบภงด.3,53 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินตลอดจนจัดทำใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูลรายการจ่ายลงในระบบ F...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ