JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ทำบัญชีในฝั่งการขาย เช่น ออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ติดตามลูกหนี้, ทำ aging ลูกหนี้ ฯลฯ - ทำบัญชีฝั่งซื้อ เช่น จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่าย, ติดต่อ supplier ฯลฯ

BangkokBootery
เงินเดือน 18,000+
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
5 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
6 . Accounting Officer AP (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) รับสมัครด่วน !
Accounting AP - บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทำบัญชีด้านจ่าย - ทำเช็ค-จ่ายเช็ค - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53 / ยื่น ภ.พ. 30 - จัดทำ Report ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย - ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
-คำนวนราคาขาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่งให้ฝ่ายขาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
10 . Accounting Officer (AP/AR) *ใช้ program Express ได้ * ***สีลม*** Urgently Required !
- จัดทำบันทึกบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย - AP,AR ทั่วไป - ใช้โปรแกรมบัญชี Express

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
19 มิ.ย. 62
12 . Senior Accountant/Accountant (Account Receivable)Urgently Required !
Responsible for Company’s transactions of Account Receivable (AR) modules. Reconciling the Company’s transaction and some expenses to prepare monthly, quarterly and yearly Profit and Loss Statemen...

บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำการรับวางบิลและออกจ่ายเช็ค - จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
15 . Accounting รับสมัครด่วน !
• บันทึกบัญชี • คีย์ Invoice , แยกเอกสารวางบิล • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัทฯ • ทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเพื่อสรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่ายและทำงบการเงินต่างๆ • จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีแต่ละงวดใ...

TARAD Dot Com Group Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีด้านเจ้าหนี้และเงินสดย่อย พร้อมทำบันทึกรายการทาบัญชี 2.จัดทำเอกสารด้านภาษีเช่น ภาษีซื้อ 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น รายงานเจ้าหนี้คงคลัง 4.ติ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบการบันทึกรับสินค้า, ใบกำกับภาษี และตัดPO 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ AP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. รวบรวมต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ กระทบยอดภาษีซื้อกับระบบบัญชีเพื่อจัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร 4. ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (MT)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารวางบิล และรับเช็ค ตามตารางของลูกค้าที่ต้องไปรับเช็คและวางบิล และทำประมาณการรับเงิน MT แจ้งไปยังแผนการเงิน 2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ราคาขาย,ส่วนลดการค้า,สถานที่ส่งสินค้า จากรายงานสรุปกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ