JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 201 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี,บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีภาษี -ทำรายงานขายยาส่งอย. -ตรวจนับ Stock ยาควบคุม -ตรวจสอบ Order ยาควบคุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยบัญชี(AR) ทำงานแถวบางนากม.5 (สัญญา 6 เดือน)
คีย์ข้อมูลและดูแลเอกสารด้านบัญชี

Adecco Bangna Limited บริษัท อเด็คโก้ บางนา จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR
- บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใน SAP ระบบ FI - บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ FI - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้-เจ้าหนี้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ (AR)
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ และดำเนินเรื่องใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ออกใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการรับชำระเงินโอน, เช็ค บัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชี 3. กระท...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
23 พ.ค. 62
8 . Accounting Officer AP (บัญชีเจ้าหนี้)
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . Accounting Officer(AP) ปฏิบัติงานอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ติด BTSช่องนนทรี ด่วน!!!
- ดูแลด้าน AP (Account Payable)  สำหรับพนักงานภายใน เช่น เคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งใน และ ต่างประเทศเป็นต้น - ดูแลเจ้าหนี้ภายนอก ในกรณีค่าใช้จ่ายทั่วไป - รับ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000 - 26,000 บาท
23 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี Billing ประจำสำนักงานสีลม
-ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในกำหนด -จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น -จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และการออกใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี AR-AP 1 ตำแหน่ง รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน 1 ตำแหน่ง หน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชี AP บันทึกรายจ่าย / ตรวจจ่าย/ตั้งหนี้ / จ่ายเงิน (...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท
23 พ.ค. 62

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
23 พ.ค. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Officer)รับสมัครด่วน !
บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ o บันทึกรายการขายสินค้า พร้อมจัดทำใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน o บันทึกรายการรับเงินมัดจำ และจัดพิมพ์ใบรับเงินมัดจำ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ...

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือ ในกรณีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ดูแล และติดตามว่าลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา - ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าทั้งหมด พร้อมให้คำแนะนำก...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
23 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-จัดทำและยื่นภาษาประจำเดือน (ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.พ.30) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย,ลงบันทึกบัญชี -ทำบัญชีรับ-จ่าย,จัดทำ ภ.ง.ด.51,ภ.ง.ด.50 -ปิดงบบัญชีบริษัท

บริษัท ซินเฟง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
19 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
ดูแลควบคุมบัญชี ลูกหนี้, บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานลูกหนี้การค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
23 พ.ค. 62
20 . Accounting Staff (AR ) ***BTS ราชดำริ***Urgently Required !
Job Description - Prepare invoice creation process to customer for new car delivery, support for contract modification, check data in SEED system that related with both cases - Follow up the pendi...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 19,000-25,000 Bath
23 พ.ค. 62
 พบ 201 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ