JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลและรับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนระบบงานทางด้านบัญชี 2. ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกการเงินต่าง ๆ ในระบบให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน อนุมัติการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินก...

บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี(Asst.Accounting Managerรับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่าง ๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่าง ๆ ในกรณีพบข้อผิดพลาด วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของรายการบัญชี เพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี •บริหารการปิดบัญชีราย...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)รับสมัครด่วน !
บันทึกรายการรับสินค้าและตั้งหนี้ในระบบ จัดทำเอกสารการวางบิล/ใบสำคัญจ่าย ติดต่อประสานงานเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย, รายงานภาษีซื้อ บันทึกต้นทุนสินค้าในระบบ บันทึก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
17 มิ.ย. 62
4 . Revenue and Reporting supervisor
- บันทึกบัญชี รายได้ฝากขาย และตัดรายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ตามงวดบัญชี - จัดทำ รายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหาย และรายได้รับล่วงหน้า ประกอบงบการเงิน - จัดทำงบ กระทบยอด ที่เกี่ยวข้อง กับ รายได้ ...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
-คำนวนราคาขาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่งให้ฝ่ายขาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - ทำเช็คจ่าย Supplier ตามรอบจ่ายเช็คของบริษัท, รับวางบิล Supplier - ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30 - ยื่น ภงด.1, 3, 53 - งานอื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย/การเงิน รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ -จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ -สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -จัดทำ...

บริษัท บิวตี้ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลบัญชีด้านรับ เปิดใบกำกับภาษี วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ดูแลบัญชีด้านจ่าย -ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ยื่นภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ดูแลงานเอกสารด้านอื่นๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน (ปฎิบัติงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง 10)
1.ส่วนงานต้นทุนการผลิตทั้งหมด 2.ปิดบัญชีประจำเดือน,ประจำไตรมาส.ประจำปี 3.ส่วนงาน Inventory ทั้งหมด 4.ส่วนงานทรัพย์สินทั้งหมด 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบการตั้งหนี้ 2.ตรวจสอบ ภงด.3,ภงด.53,ภาษีซื้อ 3.บันทึกทรัพย์สิน,ติดทะเบียนทรัพย์สิน 4.ดึงรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
13 . Senior Costing Manager
Job Purpose: -Management end to end process of inventory -Revised and analysis cost of product -Management of fixed asset -Management of physical count Principle Accountability: -Management...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านบัญชีสต๊อกของบริษัท 2.ประสานงานติดต่อหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 3.ติดตามเอกสารต่างๆ 4.สรุปรายงาน 5.ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี 6.สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้ 7.อื่นๆตา...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
17 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบัญชี
-จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด 1,3,50,51,53 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ (AP, AR, GL) -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำบัญชีปิดงบ

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีด้านจ่าย ปิดงวดบัญชี กระทบยอดบัญชี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์เมด จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
17 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่การบัญชี(AR)
1.จัดทำ invoice และวางบิลประจำงวดพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด 4.จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 ของท...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (สาธุประดิษฐ์)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน - ติดต่อประสานงานรับเรื่องลูกค้าในอาคาร - ดูแลจัดหา Supplier เพื่อมาดูแลระบบต่างๆในอาคาร - งานเอกสาร การจัดเก็บค่าบริการต่างๆจากลูกค้าอาคาร -งานควบคุมการทำงาน แม่บ้านและ รปภ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000+
17 มิ.ย. 62
19 . ธุรการบัญชี
ออกใบกำกับภาษีบันทึกลูกหนี้การค้าและตามการจ่ายเงินกับลูกหนี้ บันทึกเจ้าหนี้การค้าบันทึกการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายและบันทึกรายการตัดยอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่า...

บริษัท มัม ซเฟียร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-ดูแลรวบรวมเอกสาร ทำรายการรายรับรายจ่ายทางบัญชี -ทำเอกสารบัญชีต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ต่างๆ เอกสารประกันสังคม -ดูแลบันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วนถูกต้อง -สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดื...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ