JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี, จัดทำภาษี, ปิดงบ, ทำรายละเอียดบัญชี และ สิ้นปีมีฝึกทำงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท ไผ่ฟ้าการบัญชี จำกัด
พนักงานบัญชี
เงินเดือน 10,000-15,000
15 ก.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารบัญชี รับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2.ภาษีหัก ณใที่จ่าย 3.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 4.ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Fire Code Co., Ltd.
15 ก.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี
1 มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีรายเดือน จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย งบดุล เสนอต่อคณะกรรมการ 2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.1 ภงด.1 ก ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ภงด.54 นำส่งประกันสังคม 3 จัดเก็บเอกสารด...

สมาคมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
เงินเดือน 18,000-22,000
15 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- พิมพ์งาน ถ่ายเอกสารงาน บัญชี - ช่วยงานเอกสารบัญชีเกี่ยวกับ AR - ปิดงบบัญชีรายเดือน - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส. ตามเวลาที่ตกลง

Ming Muang Property Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000+
14 ก.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีซื้อ, เปิดใบกำกับภาษีขาย - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 - บันทึก AR, AP - คิดค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย **ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (08.30 น. - 1...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
14 ก.ย. 62
6 . บัญชีทั่วไป
สรุปยอดขาย ส่งภาษีต่างๆ ประกันสังคม และอื่นๆ

AP DESIGN THAILAND
เงินเดือน 15,000 - 20,000
14 ก.ย. 62
7 . พนักงาน Auditรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า - ตรวจงานตามสาขาต่างๆ ได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.วี.ซี.คาร์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนนโยบาย วางแผนงานบัญชีและปฎิบัติให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ขององค์กร 2. วางระบบและรูปแบบขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงาน (Work Flow ) ในแต่ละส่วนงานตามระบบบัญชีและมาตราฐาน 3. ควบคุมตรว...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, จัดซื้อสินค้า - ทำสรุปภาษีส่งสรรพากร - ทำสรุปข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - ทำรายการเบิกจ่ายประจำเดือน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
13 ก.ย. 62
10 . Accounting Officer
1. จัดทำใบแจ้งหนี้, RV, PV, ใบเสร็จรับเงิน 2. สอบถามรับเช็คกับลูกค้า 3. Update ข้อมูลในระบบ My Account ทุกวัน 4. จัดทำรายงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา 5. กระทบยอด Bank Statement ทั้งรับและจ่าย 6...

บริษัท ข้าวกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000
13 ก.ย. 62
11 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- Budget, KPI, ปิดงบการเงิน - Details วิเคราะห์งบ by company/business/department/project - จัดทำรายงานสรุปรายได้และต้นทุนงานรับเหมา รวมทั้ง cash monitor - Running cost, ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
13 ก.ย. 62
12 . AR Supervisor / AR Officeรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารวางบิล เก็บเงินชองลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเส้นทางการเก็บเงินในส่วนที่รับผิดชอบ - แจ้งปัญหางานต่าง ๆ ในส่วน วางบิล, เก็บเงิน, ลูกค้า - ติดต่อลูกค้า, ทวงหนี้

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท
13 ก.ย. 62
13 . Accounting Officer (Bangkok Office)Urgently Required !
1. Prepare financial statement and analysis expenses and revenue trends and close financial statement. 2. Verity the document any accounting transactions before record to accounting system such as Ac...

PSS Group
13 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ออกใบกำกับภาษีขาย /ใบแจ้งหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ 2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ติดตามเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า และบริการ ตามดิวการชำระเงินของลูกค้า 3. จัดเตรียมเอกสารนำฝากเช็ค และเงินสด กับทางธนาคา...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 -14,000
13 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการบัญชี
รับผิดชอบงานด้านการงานบัญชี ทำงานสัปดาห์ ละ 6 วัน (ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์)

บริษัท อะเบ๊าท์เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 13,000-25,000
13 ก.ย. 62
16 . ผู้จัดการส่วนบัญชีบริษัทในเครือ
1.จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบรายการปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน,รายไตรมาส,รายปี ให้ถูกต้องตามเวลาและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2.วางแผนและจัดทำประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน...

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
13 ก.ย. 62
17 . บัญชี-การเงิน
1.จัดทำเอกสารวางบิล /ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี 2.ติดต่อสำนักงานประกันสังคม 3.ติดตามและทวงถามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 4.เคลียร์เงินสดย่อยของพนักงานที่เอามาเบิก 5.ออกใบหัก ณ ที่ จ่าย 6.จัดทำใบนำฝากเพื่...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บอยเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท : พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
13 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารจัดการงานทั่วไป
- จัดทำเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน, งบการเงินและรายงานทางการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - งานจัดซื้อ - งานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบุคคล ...

HSM MACHINERY CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
13 ก.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (สำหรับวันเสาร์ ครึ่งวันทำงานที่บ้านได้) - ตรวจสอบรายการสินค้าเข้าสต็อกกับใบส่งของ - ตั้งรายได้และลูกหนี้ในระบบบัญชี - บันทึกบัญชีรายได้อื่น - จัดทำ Receive...

The Cosmetics
เงินเดือน 16,000 - 20,000
13 ก.ย. 62
20 . Account Payable
- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้...

บริษัท เบส แอร์โร(ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000
13 ก.ย. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ