JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
บริหารระบบบัญชีของบริษัททั้งหมด เพื่อนำงบด้านบัญชีมาใช้บริหารงานด้านการเงินให้มีสภาพคล่องตัวทางธุรกิจทั้งด้านรับและจ่าย

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62

บริษัท แอมเพิล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
16 ก.ย. 62
5 . Accounting Department Manager / ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนด้านบัญชีของบริษัท 2. วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ 4. หาแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการอบรมทั้งใน และนอกสถานท...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกรและสำนักงานเขต 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวา่งแผนภาษี 4....

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชี และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2. ตรวจสอบและยื่นภาษี ต่างๆ เช่น ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 3.ดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน และ จัดทำรายละเอียด งบการเงิน 4.ดูแลระบบงานคลังสินค้า 5.ดูแล...

บริษัท เจมส์ เอ็กซิบิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
8 . หัวหน้าฝ่าย บัญชี การเงิน (ประจำเวียดนาม)รับสมัครด่วน !
1. ปิดงบบัญชี ตามระบบของบริษัท 2. ประสานงานกับ สำนักงาน บัญชีเวียดนาม และตรวจงบจาก สนง บัญชี 3. ควบคุมดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินเดือน และการเบิกจ่ายทั้งหมด 4. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสิน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
9 . Senior Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ตรวจรับเอกสารวางบิลและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินในระบบ รวมทั้งการออกเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด จั...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
10 . Senior Accounting Officer / Supervisor
•ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี •ดูแลกำกับการจัดการงบทางบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ •วิเคราะห์และพัฒนาระบ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
11 . หัวหน้าบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน - ปิดต้นทุนหนังสือ/ปิดต้นทุนบริการ/Asset - ทำ Budget - ปิดงบการเงินและเซ็นต์รับรองงบการเงินได้

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ย. 62
12 . สมุหบัญชี
1.ดูแลระบบบัญชี พร้อมปิดงบการเงินได้ 2.สามารถบริหารและจัดการภายในแผนกได้เป็นอย่างดี 3.สามารถสอนและมอบหมายงานให้ พนักงานอื่นได้ 4.วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข พร้อมรายงานถึง FC และ MD ได้ 5.สามารถเซ็น...

บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000
16 ก.ย. 62
13 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี (Inventory) ใกล้ BTS บางจาก
1. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากคลังสินค้าให้ถูกต้องและตรงกัน 2. เปรียบเทียบกระทบยอดสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนระหว่างบริษัท King PowerกับJim Thompsonและรายงานผู้จัดการเพื่อบันทึกบัญชี 3. จัดทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
15 . Accounting Manager
RESPONSIBILITIES - Manage daily operations of accounting transaction and process - Verify and ensure that accounting transaction are properly record timely, accuracy and align with - Responsible f...

บริษัท สุภารา จำกัด
16 ก.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย - ตรวจสอบการรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน - ปรับปรุงการตรวจสอบทางระบบบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวด - ตรวจสอบเพื่อยื่นภาษี - ปิดงบบัญชีบริ...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-35,000
16 ก.ย. 62
17 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
18 . Cost Accountingรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 3. วิเคราะห์ คำนวณ ต้นทุนการผลิต 4. ทำกา...

Gems Pavilion Group Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
19 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ประจำเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลการจัดทำและบริหารงานด้านระบบบัญชีและการเงิน วางแผนภาษี งานบัญชีต้นทุน ตัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารการเงินต่างๆ 2. รับผิดชอบในการปิดบัญชี และรายงานด้านการเงินและบัญชีประจำเดือน ประจำไตรภาค และปร...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
16 ก.ย. 62
20 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
16 ก.ย. 62
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ