JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 239 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager *** พหลโยธิน/จตุจักร***Urgently Required !
- Supervise team closing month-end/year-end financial statement on due date - Ensure that consolidated account is done properly according to company guideline and must comply as necessary with the gr...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 50-60K
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน!!
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้ 2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทำบัญชี

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
18 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
18 มิ.ย. 62
5 . Head Accounting of Department (หัวหน้าฝ่ายบัญชี) สถานทีปฎิบัติงาน ซอยปรีดีฯ 26
1.ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี 2.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเ...

บริษัทในเครือ สุพรรณิการ์ กรุ๊ป
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
18 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Senior Accountant) Urgently Required !
- ทำ Cash Flow ประจำเดือนของบริษัทส่งฝ่ายบริหาร (รายงานรับจ่ายประจำเดือน) - จัดทำแบบรายงาน ภงด.3,53 เพื่อนำส่งสรรพากร - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบ ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากร - จัด...

บริษัทในเครือ สุพรรณิการ์ กรุ๊ป
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 - 30,000 บาท
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย 2. จัดทำต้นทุน 3. จัดทำ BOI 4. เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
9 . Accounting Supervisor/Assistant (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 90,000 (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี เพื่อการบริหารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและวิเคาระห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามกำหนดเวลา 2.จัดทำรายงานทางบัญชี งบการเงิน และการนำส่งภาษีฯ ของบริษัทย่อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน 3.สนับสนุนข้อมูลและประส...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)รับสมัครด่วน !
- ทำการรับวางบิลและออกใบนัดรับเช็ค - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน , ปรับปรุงบัญชี - ควบคุมและตรวจสอบรายได้จากระบบที่จอดรถให้ถูกต้อง - จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารด้านรับ (bank Reconciliation) - ปฏิ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
14 . Accounting Manager (Payable) @BTS Asok (919063)
- Keeping track of all payments and expenditures, purchase orders, invoices, statements, etc - Reconciling processed work by verifying entries and comparing system reports to balances - Managing a...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000
18 มิ.ย. 62
15 . Senior Accountant
Job Description: - Responsible for control the daily Accounting & Finance process including general ledgers, cash management etc. - Manage the financial activities in compliance with statutory and ...

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000
18 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
18 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.บริหารจัดการในเรื่อง AP Payment & Cash Flow, Cash Forecast Monitoring, Asset Control 2.บริหารจัดการเรื่อง all tax, Wht, Vat and corporate income tax 3.บริหารจัดการในเรื่อง Reconciling transaction,...

PM Group Co., Ltd.
18 มิ.ย. 62
18 . Senior Accounts Receivable
1.จัดทำ Invoice / ใบปลดหนี้ รายการขายในประเทศ และต่างประเทศ 2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.สรุปยอดขาย ของพนักงานขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 4.จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และบันทึกบัญชีลงในระบบของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานและทำแบบการยื่นเสียภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา 3.ดูแลรับผิดชอบ และติดตามเอกสารประกอบก...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
20 . รอง ผจก.แผนกบัญชี (โรงงานขวดบรรจุ)
-ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารและบันทึกบัญชี -บันทึกรายการทรัพย์สินเข้าในระบบAX,บันทึกรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน,จัดทำใบกำกับภาษีขายในกรณีมีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินบริษัท -บันทึกราย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
18 มิ.ย. 62
 พบ 239 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ