JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 214 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชี** 1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ -เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบ...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
19 ส.ค. 62
2 . Senior Accountant รับสมัครด่วน !
· Control and management of the accounting department, all the accounting system planning to be accurate. · Review accounting reports & accounting document (all vouchers). · Review the correct...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 30-45
18 ส.ค. 62
3 . Finance & Accounting ManagerUrgently Required !
- ดูแลบัญชีทั่วไปในบริษัท - ดูแล ควบคุม Budget - ดูแล ควบคุมการลงบัญชี - ดู Cash Flow - ปิดงบ

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 60,000-70,000
18 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ส.ค. 62
5 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมายของฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีการเงินให้เหมาะส...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- ทำต้นทุนการผลิต, ทำด้านจ่ายเงิน-รับเงิน (ลูกหนี้-เจ้าหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร / แบบภาษี - จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - บริหารดูแลพนักงานในแผนก...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 62
8 . หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 62
9 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
18 ส.ค. 62
10 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
- เป็นผู้จัดทำบัญชี วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี - มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีส่งผู้บริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความสมบ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ส.ค. 62
13 . Accounting Manager ***บางนา-ตราด กม.18***Urgently Required !
- Supervise, Manage and Responsible for taxation & -Accounting month end, quarterly, annual closing process and related reports to all stakeholders. - Ensure that consolidated account is done properl...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 60,000 – 70,000 THB
18 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
18 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
18 ส.ค. 62
16 . บัญชีและการเงินอาวุโส
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บรษัท ที-กรุงเทพฯ จำกัด
เงินเดือน 26,000 บาท
18 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าส่วนบัญชีทรัพย์สิน
1. การลงรายการทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินรายตัว สร้างหมายเลขทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจนับบัญชีทรัพย์สิน 3. ดำเ...

TD Tawandang
เงินเดือน 25,000 - 35,000
18 ส.ค. 62
18 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีก่อนส่งให้สรรพากร จัดเตรียมรายงานบัญชีกระทบยอดรายเดือน -ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากรเรื่องภาษี -ดูแลจัดการด้านบัญชีประจำวัน -ดูแลการปิดบัญชีรายเดือนและ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน 23,000-25,000
18 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาเกษตร-นวมินทร์)
- ควบคุมดูแลการรับวางบิล และการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ในส่วนที่สาขาดูแลให้ครบถ้วนถูกต้อง - สรุปและจัดทำรายงานภาษีซื้อในแต่ละเดือนของสาขา ให้ถูกต้องทันภายในกำหนดเวลา - ควบคุมดูแลเอกสารการขาย และก...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (NHK Logistic)รับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการด้านบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป - รายงานผลประกอบการต่อฝ่ายบริหาร - จัดทำ BUDGETING & TAX PLANNING - บริหารค่าใช้จ่าย ภายใต้ BUDGETING - ปิดงบ - หากผ่านงานธุ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
 พบ 214 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ