JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
1)รวบรวมและประเมินผลข้อมูลทางการดำเนินงานและการเงินของบริษัทในเครือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับประมาณการณ์และผลการดำเนิน...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) ** 1 อัตรา ** - บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้ง...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
24 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
4 . Accounting Department Manager / ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนด้านบัญชีของบริษัท 2. วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ 4. หาแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการอบรมทั้งใน และนอกสถานท...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกค่าใข้จ่ายด้านต้นทุน - ตรวจสอบุดจ่ายด้านต้นทุนห้เป็นไปตารอบการจ่าย - จัดให้มี cost sheet ทางด้านงานขายและบริการ - จัดให้มีการรายานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและรายละเอียดประกอบงบด...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ระบุข้างต้น

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
7 . Accounting Manager ***บางนา-ตราด กม.18***Urgently Required !
- Supervise, Manage and Responsible for taxation & -Accounting month end, quarterly, annual closing process and related reports to all stakeholders. - Ensure that consolidated account is done properl...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 60,000 – 70,000 THB
24 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
10 . Finance and Accounting Manager
• Ensure smooth day-to-day operation of the finance and accounting function within the company • Handle a full set of accounting activities, including month-end closing, balance sheet reconciliation,...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 80,000-100,000
24 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ ในสมุดรายวันซื้อ 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ ในสมุดรายวันทั่วไป 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ ในสมุดรายวันค่าใช้จ่าย 4. ตรวจสอบและควบคุมกำกับดูแ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ลาดพร้าว 37
1. ปิดงบการเงินรายเดือน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือน 3. จัดทำพร้อมตรวจสอบรายงานทางภาษี ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดูแลงานด้านตรวจสอบและลงบัญชี 1.1ด้านบัญชีลูกหนี้ 1.2ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1.3ตรวจสอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร สำนักงานบัญชี 3.ดูแลงาน...

บริษัท อินเตอร์พริ้นท์ อิมเมจิงค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและธุรการ ประจำสาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการบัญชี (Senior Accounting Manager)
1.พัฒนาระบบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำงบการเงิน รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกตรงและตรงเวลา 3.วางแผนและจัดการนำส่งภาษี 4.พัฒนาเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีความรู้และทำงานร่วมกันได้ดี

บริษัท วัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ผลตอบแทนตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
16 . Accounting Manager/Supervisor (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
24 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย 2. จัดทำต้นทุน 3. จัดทำ BOI 4. เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
18 . บัญชีวิเคราะห์รับสมัครด่วน !
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและวิเคราะห์ -สรุปและนำเสนอข้อมูลได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี
- ผู้จัดการบัญชี ทำงานที่ลาดพร้าว 94 เงินเดือน 30,000-35,000 - เจ้าหน้าที่บัญชี ทำงานที่สมุทรสาคร เงินเดือน 18,000-20,000

บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลาดพร้าว 94 / 1 อัตรา , โรงงานสมุทรสาคร / 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-35,000
24 ก.ค. 62
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ