JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 235 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้ 2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทำบัญชี

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
26 มิ.ย. 62
4 . Accounting Manager *** พหลโยธิน/จตุจักร***Urgently Required !
- Supervise team closing month-end/year-end financial statement on due date - Ensure that consolidated account is done properly according to company guideline and must comply as necessary with the gr...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 50-60K
26 มิ.ย. 62
5 . Accounting Manager (Payable) @BTS Asok (919063)
- Keeping track of all payments and expenditures, purchase orders, invoices, statements, etc - Reconciling processed work by verifying entries and comparing system reports to balances - Managing an...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 THB
26 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน!!
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าบัญชีและการเงิน (บริษัท ล้ำยุค ฟู๊ด จำกัด) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานภาษีและควบคุมการจัดทำบัญชีด้านรับ-จ่าย -ปิดงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ -ตรวจสอบแบบ ภ.ง.ด 1 3 53 ภ พ 30 -วิเคราะห์บัญชีรายการค้าและรายการค้าง -ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับร...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
8 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
10 . Supervisor - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระ (Overdue) ของลูกค้าทุกช่องทางขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายสัปดาห์, ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้ของระบบลูกหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายผลตอบแท...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน มากกว่า 20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - GL ( สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และบันทึกบัญชีลงในระบบของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานและทำแบบการยื่นเสียภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา 3.ดูแลรับผิดชอบ และติดตามเอกสารประกอบก...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
-ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี -ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน -ตรวจสอบ และดูแลการบริหารเอกสารทางด้านบัญชี -จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
26 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Asst.Accounting Manager)รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด - ปิดงบการเงินของบริษัท

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
26 มิ.ย. 62
15 . Senior Finance Manager (Based on Ladkrabang)
- Prepare report and monitor daily, weekly, monthly logistics financial performance with analysis. - Prepare, monitor and control CAPEX and OPEX at Distribution Center including PR/PO. - Business pa...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
17 . Senior Accounts Receivable
1.จัดทำ Invoice / ใบปลดหนี้ รายการขายในประเทศ และต่างประเทศ 2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.สรุปยอดขาย ของพนักงานขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 4.จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายงาน...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้างานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเพื่อรายงานงบการเงินต่อผู้จัดการบัญชีและการเงิน 2.ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายก่อนส่งให้เเคชเชียร์จ่าย 3.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเจ้าหนี้ก่อนส่งให้เเคชเชียร์จ่าย 4.จัดทำแบบภาษีมูลค่...

R.X. Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
20 . Accounting Manager
Execute the Month-end closing, consolidate financial report for Holding company Prepare the cash-flow report and handle for the cash management. Supervise financial transactions within the compa...

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ / Wellington College International School Bangkok
เงินเดือน Based on experiences
26 มิ.ย. 62
 พบ 235 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ