JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี และการเงิน
- จัดทำ BUDGET PLAN และควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบการรับชำระจากลูกค้า และติดตามการรับชำระให้ตรงกำหนดเวลา - ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ตัวเลข ปัญหา และนำเสนอวิธีการปรั...

บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
26 ส.ค. 62
3 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
4 . Senior Accounting Officer/ Assistant Accounting Manager
- Oversee the accounting department under the guidance of the accounting manager. - Administer preparation of monthly and yearly financial reports and performs analysis. Report the financial results ...

บริษัท อุ๊คบี จำกัด ( OOKBEE CO., LTD. )
เงินเดือน 25,000 - 40,000
26 ส.ค. 62
5 . Senior Account (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเอกสารการตั้งหนี้และการจ่ายชำระเงินภายในประเทศ และเอกสารการจ่ายอื่น - ตรวจWHT,VAT ซื้อและขายพร้อมทั้งรายงาน และทำการเปิดVATพร้อมยื่นสรรพากรในเวลาที่กำหนดทัน - จัดทำและบันทึกการตั้งเจ้าหนี้การค...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 -27,000
26 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง -ปิดงบการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 62
8 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - GL ( สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
11 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 27,000 - 35,000
26 ส.ค. 62
13 . Accounting Supervisor / พนักงานบัญชีอาวุโส (สำนักงานบัญชีARAC)
- จัดทำบัญชี ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีกับลูกค้า - บริหารทีมงาน ฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
26 ส.ค. 62
14 . เลขานุการ (บัญชี/การเงิน)
- ตรวจเช็คเอกสาร payment - ตรวจบัญชีค่าใช้จ่าย - ตรวจข้อมูลบัญชีคลังสินค้า - เปรียบเทียบราคา/คุณภาพ - หา suppliers ใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนอื่นๆ - ดูแลจัดการบัญชีคลังสินค้าและ logis...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- ทำต้นทุนการผลิต, ทำด้านจ่ายเงิน-รับเงิน (ลูกหนี้-เจ้าหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร / แบบภาษี - จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - บริหารดูแลพนักงานในแผนก...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
16 . หัวหน้างานบัญชี
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการแผนกบัญชี(ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท การออกใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชี เอกสารเบิกจ่าย ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้อง - ดูแลระบบบัญชีและการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ส.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชี - ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก/ใน - จัดทำงบประมาณของบริษัท ฯ พร้...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ