JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Supervisor/Assistant (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 90,000 (ตามประสบการณ์)
16 มิ.ย. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ผู้ช่วย ผจก.ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้ 2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทำบัญชี

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
16 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
16 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
7 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
15 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
9 . Supervisor - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระ (Overdue) ของลูกค้าทุกช่องทางขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายสัปดาห์, ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้ของระบบลูกหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายผลตอบแท...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน มากกว่า 20,000 บาท
15 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - GL ( สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จั...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลและรับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนระบบงานทางด้านบัญชี 2. ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกการเงินต่าง ๆ ในระบบให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน อนุมัติการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินก...

บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, รับเงิน 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ 3. ดูแลและควบคุมงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. ปรับปรุงรายการล...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลลูกหนี้การค้า 108 DC (รายการขาย,ชำระหนี้) ระบบ SPC System และ Accstar 2. บันทึกยอดขาย, ภาษีขาย และรับชำระหนี้, Plan เงินสดรับ(Week)และรายการที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน 3. เปิดใบลดหนี้ผลต่...

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
15 . Manager - Finance & Accounting
•Managing overall AP, AR & Finance team. •Reviewing and verifying all day-to-day accounting transaction; ensuring that transactions are captured in the proper accounts as specified in the policies. ...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 60,000 - 75,000
15 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
15 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการส่วนบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผน (ประจำสำนักงาน อ่อนนุช)รับสมัครด่วน !
- งานบัญชีทั้งระบบ - งานต้นทุนโรงงาน - งานวางแผนและการวิเคราะห์ต่าง ๆ - งานส่งออก-นำเข้า - บริหารและพัฒนาทีมงาน ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์) ** สามารถเดินทางไปดูโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเท...

บริษัท พิราป สทาช จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
18 . Accounting & Finance Manager
* Performs full accounting activities (month-end and year-end procedures, general accounting function) in accordance with accounting procedures and standard and ensures that such activities are comply...

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายงาน...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
20 . Assistant Accounting Manager ทำงานใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครด่วน !
1. Due date controlling, Decision making, Kaizen and Accounting Regulation of all process support to concern. 2. Teamwork management, Push forward and support to subordinate be a good Cooperation rol...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท/เดือน
15 มิ.ย. 62
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ