JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ย. 62
2 . Senior Manager to AVP – Budget, Accounting & Reports
Be responsible for supervise and coach Accounting, Reporting & Budgeting team and support the IFRS17 Implementation plan

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 62
3 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
4 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
18 ก.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดทำบัญชีทั่วไป - การลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จให้ทันเวลาให้กับผู้บริหาร - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทแ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
18 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
18 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานบัญชี
- ตรวจสอบรายการจ่ายในระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) จากรายงานทางการเงิน - ตรวจสอบรายการหักลบกระทบยอดเงินจากลูกค้าสินเชื่อที่ชำระเข้าสู่ระบบการรับชำระทุกช่องทางของบริษัทฯ (AR) - รับผิดชอบต่อการแยกประเภทบัญชี...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งานระห...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
11 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
1.ตรวจสอบเอกสารและทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ซับพลายเออร์ 2.ยื่นภาษีและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและการบัญชีแก่พนักงานและลูกค้าได้ 4.ติดตามรายงานการใช้จ่ายจริงและ...

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
18 ก.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- เป็นงานที่ต้องดูแลผลประโยชน์ขององค์การ โดยการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงาน อื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย - ต้องบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลา เนื่องจาก...

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านบัญชี และด้านภาษีต่างๆ ของบริษัท - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯให้ทันตามกำหนด - สร้างระบบควบคุมภายในที่ดี ในระบบงานบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน - บริหารบุคลากรภายในแผนกบ...

บริษัท เหล็กลีลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
17 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ออกเอกสารเพื่อสั่งจ่ายลูกค้า 2.ออกเอกสารภายใน Pretty Cash ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบริษัท และตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ทำเบิก 3.ออกเอกสารวางบิล และ Tax Invoice ทางลูกค้าที่เราทำงานให้เพื่อเรียกเก็บเงินต...

Alright Combination Centric Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 23,000
18 ก.ย. 62
18 . Accounting and finance senior supervisorรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรายได้ - สรุปยอดขายหน้าร้าน - ใช้ระบบ POS เครื่องคิดเงินหน้าร้าน - จัดเก็บเอกสารบิลรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ - ส่งรายงานยอดขายประจำเดือน - จัดทำสต็อกการ์ด - ปิดงบต้นทุน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง -ปิดงบการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบบัญชีและการเงิน งบ...

บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ