JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . Accounting Manager (1 year contract)
 Review Account Payable transaction  Bank reconciliation  GL reconciliation for account codes under responsibility  Inter-company reconciliation  To provide support data for deferred tax and ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 50,000 THB
22 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2. วางแผนภาษี 3. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ 4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ 5. ตรวจแบบที่นำส่งสรรพากร 6. ตรวจสอบ GL , ตรวจรับ-จ่าย 7. จัดทำรายงานสรุป...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Real Estate)รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการป...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
7 . GL Specialist - Tax & Invoice (ไม่ใช่งานขายประกัน สังกัดแผนกบัญชี)
Job Descriptions: • Preparing monthly tax report and tax filing (PND 1 (agent) , PND 3, PND 53, PND 54, PP30, PP36, Por Thor 40, Stamp duty) in a timely manner. • Monitoring and review...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
8 . Accounting Manager
- Manages the company’s closing accounting entries, provide preliminary reviews and make appropriate adjustments to the company’s financial statements to ensure that they are accurate, reliable and in...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
1.ทำบัญชีและปิดงบได้ 2.รู้จักและเข้าใจระบบการเงินการคลังของประเทศ กฎหมายและนโยบายการเงินรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ 3.วางแผนพัฒนางานที่เกี่ยวข้องและระบบการเงิน 4.วางระบบบัญชีของบริษัทตามความต้องการของธ...

บริษัท ซีโฮป อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
22 ส.ค. 62
10 . สมุห์บัญชี รับสมัครด่วน !
• วางระบบงานทางบัญชี ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด • วางแผนภาษี (Tax Planning) • วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทร...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
11 . General Accounting Manager
1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted ...

EASY BUY CO.,LTD.
22 ส.ค. 62
12 . Senior Accountant รับสมัครด่วน !
· Control and management of the accounting department, all the accounting system planning to be accurate. · Review accounting reports & accounting document (all vouchers). · Review the correct...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 30-45
22 ส.ค. 62
13 . Finance & Accounting ManagerUrgently Required !
- ดูแลบัญชีทั่วไปในบริษัท - ดูแล ควบคุม Budget - ดูแล ควบคุมการลงบัญชี - ดู Cash Flow - ปิดงบ

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 60,000-70,000
22 ส.ค. 62
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรว...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชี-การเงิน 1. วิเคราะห์งบการเงิน, จัดทำงบการเงินประจำเดือน 2. วางแผนจัดทำงบประมาณ และติดตามเปรียบเทียบงบประมาณ 3. ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานการบันทึกบั...

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย 2. จัดทำต้นทุน 3. จัดทำ BOI 4. เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
17 . financial & Accounting Costing Manager
- Supervise day to day operation of all accounting teams (GL , Finance & Inventory & Costing and etc. ) - Supervise Fixed Assets - Support budget and forecasting activities. ...

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-70,000 บาท
22 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าส่วนงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม, จัดทำ, ตรวจสอบงานรับ – จ่าย ของบริษัท และรับผิดชอบด้านบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนทางการบัญชี, จัดทำงบประมาณการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน 3. ปิดงบบัญชีและจัดทำงบการเงิน 4. จัดทำสรุปรายงานท...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการส่วนบัญชีบริษัทในเครือ
1.จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบรายการปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน,รายไตรมาส,รายปี ให้ถูกต้องตามเวลาและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2.วางแผนและจัดทำประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน...

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ