JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝีกงานการตลาดออนไลน์ *เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน*
- เปรียบเทียบราคากลางสินค้า - ติดต่อประสานงานการตลาดกับลูกค้า - จัดทำเอกสารทั่วไป - ค้นหาข้อมูล และเรียบเรียง Content ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
26 มิ.ย. 62
2 . นักศึกษาฝีกงานคลังสินค้าและขนส่ง *เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน*
- ตรวจเช็คสภาพสินค้าวันหมดอายุ - นับสินค้าเข้าออกจากสต็อก พร้อมลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง - ตรวจเช็คความสะอาดภายในคลังสินค้าทุกวัน - จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ