JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝีกงานการตลาดออนไลน์ *เบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วัน*
- เปรียบเทียบราคากลางสินค้า - ติดต่อประสานงานการตลาดกับลูกค้า - จัดทำเอกสารทั่วไป - ค้นหาข้อมูล และเรียบเรียง Content ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
16 มิ.ย. 62
2 . นักศึกษาฝีกงานคลังสินค้าและขนส่ง *เบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วัน*
- ตรวจเช็คสภาพสินค้าวันหมดอายุ - นับสินค้าเข้าออกจากสต็อก พร้อมลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง - ตรวจเช็คความสะอาดภายในคลังสินค้าทุกวัน - จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
16 มิ.ย. 62
3 . นักศึกษาฝึกงาน (ด้าน Online Marketing)
- ทำ Content เขียนบทความสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเกิดปฎิสัมพันธ์ บนโลกออนไลน์ - เก็บข้อมูล ประสานงาน ช่วยทำแผนการตลาดออนไลน์ หาโฆษณาผ่าน social network - เรียนรู้การจัดก...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ