JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ ITรับสมัครด่วน !
1. ทดสอบ Application ต่างๆ 2. ทำงาน Document 3. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน

Thailand YellowPages
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
2 . นักศึกษาฝึกงาน ธุรการ (Admin)รับสมัครด่วน !
ดูแลและจัดทำเรื่องจดหมายต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนลูกค้า เพิ่มและอัปเดทฐานข้อมูลโปรไฟล์ธุรกิจฟรีให้กับบริษัท และนำเข้าข้อมูล คีย์ข้อมูลธุรกิจใหม่ให้กับเว็บไซต์ Yellowpages ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thailand YellowPages
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
3 . นักศึกษาฝึกงาน (Content Re-writer) **มีเบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วันรับสมัครด่วน !
“ จัดทำโครงการเป็นนักข่าวสายบันเทิง ออกหาข่าว ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การเขียน Content Update ข้อมูลลงเว็บ ”

Thailand YellowPages
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
4 . นักศึกษาฝึกงาน Databases รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่รับผิดชอบ : - ตรวจสอบข้อมูล จัดการกับฐานข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับพี่ๆ ในทีมหรือลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย การทำงาน : ทำงานร่วมกับพี่ๆ ในทีม ประมาณ 10 คน ในบรรยากาศแห่งการแลก...

Thailand YellowPages
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
5 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ สัญญาจ้าง 6 เดือน
- ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการกับทีมจัดซื้อในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เช่น รายงานยอดขาย การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า การทำโปรโมชั่น - ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 ก.ค. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน
- นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ฝึกงานประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล การสรรหาพนักงาน - นักศึกษาช่วยงานด้านการตลาด / ฝึกประสบการณ์ด้านเอกสาร การประสานงานภายนอก,ภายใน - นักศึกษาฝึกงานด้าน...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
7 . นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา Writer (กรุงเทพฯ)
- ทำหนังสือท่องเที่ยว - ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาจีนหรืออังกฤษ - ทำงานเขียนต่าง ๆ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกสำรวจภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
8 . นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา GIS&Survey
-สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES -นำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ -จัดทำแผนที่ Vetor Tile เพื่อแสดงผลบน Mapmagic -หากคุณมีความรู้ความสามารถในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ฝึกงานด้านงานบุคคลในส่วนงานสรรหาว่าจ้าง - ดูแลงานเอกสาร คีย์ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท - เวลาทำงาน 09.30 - 18.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
10 . นักศึกษาฝึกงาน
- งานด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา - งาน Product designer สามารถใช้โปรแกรม Rhino, Autocad จำนวน 1 อัตรา - ช่างติดตั้งอลูมิเนียม สามารถใช้เครื่องมือช่างได้ จำนวนหลายอัตรา (กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ วุฒิ...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
11 . นักศึกษาฝึกงาน แผนกการเงิน (ฝึกงานสิงหาคม 62 เป็นต้นไป)
รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ในแผนกการเงินที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น *** ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. *** สามารถฝึกงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 62 เป็นต้นไ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 300 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
12 . นักศึกษาฝึกงานด้านภาษาจีน
-ประสานงานกับพนักงานต่างชาติ และจัดทำรายงาน -ดูแลงานด้านเอกสาร -ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

FESSOPY CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
13 . นักศึกษาฝึกงาน(ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)
- ยินดีรับน้องๆนักศึกษาฝึกงานในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานใหญ่ - ฝ่ายที่มีได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่าย Creative, ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายปฏิบัติการครัว,...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
23 ก.ค. 62
14 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
MEZZO COFFEE เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท เมซโซ่ จำกัด สอนจริง ! รู้จริง ! ได้ลงมือทำจริง ! เปิดรับน้องๆ ที่สนใจและพร้อมจะเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานเตรียมก้าวสู่ชีวิตการทำงา...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
หลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
23 ก.ค. 62
15 . นักศึกษาฝึกงานแผนก เขียนแบบ /Marketing / Graphic / HR / บัญชี / IT / ช่างติดตั้ง
ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. แผนก การตลาด 2. แผนก กราฟฟิค 3. แผนก ทรัพยากรบุคคล 4. แผนก บัญชี 5. แผนก ไอที 6. แผนกประเมินราคา (เขียนแบบ)

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
23 ก.ค. 62
16 . นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (นักวิชาการ / Graphic Design / HR)รับสมัครด่วน !
ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้ • สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ • สายงานการตลา...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน 310 บาท
23 ก.ค. 62
17 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายขาย (Trainee)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - หาฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเสนอบริการ - ดูเเละเว็ปไซต์ เเละ ช่องทางอื่นๆ ที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเเละขอความช่วยเหลือ - ประสานงานลูกค้า กับฝ่ายอื่นๆ - ทำเอกสารสรุป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
23 ก.ค. 62
18 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
- นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล ช่วยงานด้านการสรรหา - นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด ฝึกประสบการณ์ด้านการขาย ช่วยงานด้านการขายสินค้าประจำห้าง ลงพื้นที่จริง -...

บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 100-200 บาท/วัน
23 ก.ค. 62
19 . นักศึกษาฝึกงาน
1. งานด้าน IT ฝึกงานและ Support ระบบของบริษัท 2. งานด้าน ออกแบบ Graphic Design 3. งานด้าน มัลติมีเดีย การถ่ายรูป ถ่าย และตัดต่อ VDO 4. งานด้าน ประสานฝ่ายขาย และการตลาด 5. งานธุรการทั่วไป ดูแล...

บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด
23 ก.ค. 62
20 . นักศึกษาฝึกงาน (Chinese Speaking)
-แปลเอกสาร เป็นล่ามให้กับแผนก -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ