JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โทรศัพท์
- โทรติดต่อเพื่อเสนอสินค้า มีข้อมูลให้ติดต่อ (สินค้าขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย) - โทรเชิญผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ - โทรสอบถามข้อมูลต่างๆ (ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย) - โทรสัมภาษณ์ ทำแบบสอบ...

Canvassco (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน 500 - 700 บาท/วัน
16 ก.ย. 62
2 . พนักงานประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานได้ 21 ส.ค. - 30 พ.ย. 2562)
- หาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า - โทรศัทพ์ติดต่อประสานงาน และสอบถามข้อมูลกับลูกค้า - บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ส่งอีเมลล์ประสานงาน, ให้ข้อมูลลูกค้า - งานเอกสารภายในบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

Reed Tradex Company Limited
เงินเดือน 800 บาท ต่อวัน
12 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ