JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศและต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - เปิด PO และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า - ดูแลงานด้านการจัดซื้อ นำเข้า-ส่งออก ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา
- สรรหาและติดต่อร้านค้าในการเจรจาต่อรองราคาการสั่งซื้อหรือว่าจ้าง - ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ร้านค้าต่างๆ - ติดตามร้านค้าให้ส่งสินค้าภายในกำหนดเวลา - หาข้อมูลและสืบราคาสินค้าต่างๆ ในตลาด เพื่อประโย...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา(Sourcing Officer)
-จัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง -ติดต่อ Supplier เพื่อขอตัวอย่าง และราคา -เปิด PO -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักงานใหญ่ CW Tower รัชดา ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)
Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) - ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป - ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จ...

OISHI Group
เงินเดือน 15,000 - 23,000
24 ส.ค. 62
25 . จัดซื้อต่างประเทศ / Oversea Procurement Officer (English & Chinese Language)รับสมัครด่วน !
1. Manage all purchasing activities and coordinate with related departments to ensure that company get the best benefits (best price, terms and condition) 2. Co-work with Buyer to review & analyse su...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 30,000 บาท
24 ส.ค. 62
26 . จัดซื้อ / ธุกรการ
1. จัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง วัตถุดิบ-อุปกรณ์สำนักงาน-งานบริการ 2. จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตาม Status ของ PO 3. ประสานกับ Supplier และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้...

บริษัท วี.เจ.เอ็กซ์. จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
24 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแลด้านการจัดซื้อ - คัดเลือกและเปรียบเทียบผู้ขาย - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-ติดต่อผู้ขายต่างประเทศ -จัดทำเอกสารในงานจัดซื้อต่างประเทศ -เจรจาต่อรองราคาและขยายเครดิตจากผู้ขาย -สรรหาผู้ขายรายใหม่ -ประสานงานกับบ.ชิปปิ้ง -ตรวจสอบและอัพเดทใบ Certification

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานก่อสร้างตกแต่งภายใน)
- จัดหา Supplier ในการซื้อวัสดุใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทได้รับทางเลือกที่ดีที่สุด - ติดต่อประสานงานซื้อสินค้ากับ Supplier - ต่อรองราคา / กำหนดรูปแบบการชำระเงิน / วางเครดิต - จัดการเอกสารทางด้า...

W&S Decoration Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อระหว่างประเทศ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองการจัดซื้อระหว่างประเทศ 3.บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า,ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ส.ค. 62
31 . จัดซื้อบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับสมัครด่วน !
จัดซื้อสินค้าตามโครงการต่าง ๆ และเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองราคา ดูแลเรื่องสเปคสินค้าและเปิด PO แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงานได้

Asa Furniture Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
32 . ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 2.คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3.ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำการสั่งซื้อ 4.ตรวจเช็ครา...

บริษัท คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปทท) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สรรหาและต่อรองราคากับ Supplier เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สต็อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเช่น กับผู้ขาย คลังสินค้างานขนส่ง เป็นต้น - งานอื่นๆตา...

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 ส.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 ส.ค. 62
35 . Overseas Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านกับผู้ขาย 2. งานด้านต้นทุนราคาการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing material costs & prices)  3. งานด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบ (Products & Qu...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 ส.ค. 62
36 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อต่างประเทศ (สื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ดี)
- ติดต่อ/ประสานงาน ซัพพลายเออร์ ต่างประเทศ รายเก่า/ใหม่ - จัดหาสินค้าใหม่ ตามความต้องการของฝ่ายสินค้า/โรงงาน - จัดทำเอกสารการนำเข้า ส่งออก

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
37 . Supplier Quality Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Lead the supplier approval process by assessing manufacturing, technology capabilities, Health, Safety and Environmental risks and define process parameters and criteria to ensure supplier process c...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
38 . Overseas Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.Sourcing for new products and find alternative suppliers upon request. 2.Compare and negotiate for competitive price, Leadtime and payment terms. 3.Work closely with suppliers to ensure quality of...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่จัดหา Supplierรับสมัครด่วน !
- ขึ้นทะเบียน Supplier ตามรายการวัสดุก่อสร้าง - เปรียบเทียบ และต่อรองราคากับ Supplier - จัดเกรด Supplier ตามคุณภาพของงานทุกปี - จัดทำสรุปรายชื่อ Supplier - จัดทำการประเมิน Supplier รายใหม่ - ปร...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2) ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า 4) เจรจาติดต่อซื้อขาย...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ