JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามที่หน่วยงานต่าง ๆขอมา ออกใบสั่งซื้อ สินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับใบขอซื้อจากหน่วยงานและโรงงาน ตรวจสอบราย...

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซี้อและ ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
-งานจัดซื้อทั้งกระบวนการ -เปรียบเทียบ Vender -การจัดทำ Stock Asset -งานธุรการบัญชี -งานเอกสารทั่วไป -รายงานการจัดซื้อ

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000
19 ส.ค. 62
3 . พนักงานน้ำมันสายการบิน
- ประสานงานการจัดซื้อน้ำมันสายการบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คำนวณราคาขายน้ำมัน Jet A-1 ให้กับลูกค้า - ออกเอกสารใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนด - ต...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2) ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า 4) เจรจาติดต่อซื้อขาย...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-ติดต่อผู้ขายต่างประเทศ -จัดทำเอกสารในงานจัดซื้อต่างประเทศ -เจรจาต่อรองราคาและขยายเครดิตจากผู้ขาย -สรรหาผู้ขายรายใหม่ -ประสานงานกับบ.ชิปปิ้ง -ตรวจสอบและอัพเดทใบ Certification

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ฝ่ายขาย

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง -วัสดุก่อสร้าง/Sup.จัดซื้อ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
*งานจัดซื้อ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสินค้าตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายและเปรียบเทียบราคา - พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List) - ร่วมวิเคราะห์ปัญหา...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
8 . พนักงานจัดซื้อและประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้า INVOICE และ PACKING LIST - ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารให้กับ Shipping and forwarder - จัดทำเอกสารออกของติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
19 ส.ค. 62
9 . Supplier Quality Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Lead the supplier approval process by assessing manufacturing, technology capabilities, Health, Safety and Environmental risks and define process parameters and criteria to ensure supplier process c...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
10 . Overseas Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.Sourcing for new products and find alternative suppliers upon request. 2.Compare and negotiate for competitive price, Leadtime and payment terms. 3.Work closely with suppliers to ensure quality of...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพื่อจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ หมวด ทรัพยสิน, IT,งานก่อสร้าง, งานวิศวกรรม งานตกแต่ง, ซ่อมบำรุงต่างๆ (ยกเว้นเครื่องมือแพทย์), วัสดุสิ้นเปลือง-ช่าง ให้กับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าจัดซื้อ
1.รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ 2.แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อห้เจ้าหน้าที่จัดซื้อเพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสิ...

บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ประมูล และเปรียบเทียบราคาสินค้าทุกประเภท 2.ร่วมเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณภาพสินค้า การจัดส่ง และการชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไข 3.ค้นหาผู้ขายรายใหม่หรือแหล่งขายส...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดระบบและบริหารงานงานจัดซื้อ 2.หาซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของสินค้าและราคาเพื่อทำการขอใบเสนอราคา 3.เปิด PO เพื่อนำเสนอผู้บริหารฯ เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ 4.จัดเก...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
1-2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62

บริษัท อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
16 . Senior Purchasing Officer
- สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าทั่วไป ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดกา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
17 . Overseas Purchasing Officer ( เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)
- ประสานงานและจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งดูแลติดตามการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงดำเนินการส่งออกสินค้าตามที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนการเคลมสินค้ากับผู้ขาย/บริษัทป...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
18 . Buyer Officer
Responsibilities: 1) Study both competitors and market data to identify trends for new product types or styles, or for changes to customer behaviour. Attend international trade fair...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
19 ส.ค. 62
19 . พนักงานจัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าตามใบ PO/PR พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้ส่งตามกำหนด 2. สรรหาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** ปฏิบัติงานวัน...

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายขาย E-Commerce
- ดูแลภาพลักษณ์ และการสื่อสารในการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ของบริษัท - จัดการข้อมูลสินค้า บนช่องทางขายออนไลน์ - วางแผนจัดการคำสั่งซื้อทางออนไลน์ - วางแผนแคมเปญและโปรโมชั่น บนช่องทางการขายออนไลน์ - ดู...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000 + Commission
18 ส.ค. 62
 พบ 261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ