JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำหรับคนพิการผู้หญิง)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร เตรียมเอกสาร 2.คึย์ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 3.ออก PO ตามที่หัวหน้างานสั่ง 4.จัดเรียงเอกสาร จัดส่งเอกสารตามรายการ 5.รับโทรศัพท์

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.30 น.- 19.30 น.(รวมเวลาพัก1ชม.) หยุดวันนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์ - คีย์ข้อมูลการสั่งซ...

บริษัท เวล อินดิเพนเดนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. ใช้โปรแกรม excel ได้คล่อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ขยัน ชอบเรียนรู้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ...

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ทาร์เกตติ้ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin รับสมัครด่วน !
เหมาะสำหรับผู้ถนัดในการจัดการประสานงานเรื่องต่างๆ เป็นผู้ช่วย หรือ Support อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ อำนวยความสะดวกให้กระบวนการต่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปตำแหน่งงานอื่นๆได้...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

บริษัท ที อี คิว จำกัด
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานธุรการบัญชี รับ - จ่ายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชี รับ - จ่าย ของบริษัท 2. ติดตาม ทวงถาม ดำเนิน การวางบิล + การรับเช็ค และลงระบบรายรับของบริษัทฯ 3. ลงรายการจ่าย ลงบันทึกรายการภาษีซื้อ ก่อนส่งเอกสารให้ สำนักงานบัญชี ในทุกๆเดือน 4. ดูแ...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง และโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . ประสานงานทั่วไป / เลขานุการ
บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. พิมพ์เอกสาร 2. จัดทำรายงาน 3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 4. ประสานงานทั่วไป 5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Enraf-Nonius Medical Equipment Co.,Ltd.
18 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และช่วยดูแลเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ช่วยจัดทำแฟ้ม และช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . พนักงานธุรการ
จัดทำใบเสนอราคา วางบิลรับเช็ค จัดเก็บเอกสาร

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ **ไม่พิจ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
12 . Internal Support Officer
- Issue Invoice, PO and receipt of suppliers. - Follow up overdue customers to collect debts for the company. - Pack the products and check the order before delivery. - Replenishment of samples / c...

Easmed Co., Ltd.
17 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1.ทำงานด้านเอกสาร 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.งานคีย์ข้อมูล

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
14 . พนักงานธุรการ/คีย์ข้อมูล (ประจำกรุงเทพ)
- คีย์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารส่งให้ลูกค้า

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
14 มิ.ย. 62
15 . พนักงานฝ่ายธุรการ
1. ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ 2. จัดทำใบเสนอราคา/ บิล/ เอกสารสำหรับฝ่ายขาย 3. จัดทำเอกสารอื่น ๆ และจดหมายต่าง ๆ 4. ดูแลรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี เอ พี ไซแอมกรุ๊ป จำกัด
14 มิ.ย. 62
16 . Administrative Officer
-ประสานงานติดต่อกับลูกค้า -ตอบอีเมลลูกค้า -นัดหมายประชุม -ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน -รับหรือโทรติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ -ป้อนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องก...

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน N/A
13 มิ.ย. 62
17 . Admin/ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ประสานงานทั่วไป - เปิด PO - สั่งซื้อสินค้า - ทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมราวรรณ แพ็คกิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ