JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 509 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริการลูกค้า
1.รับผิดชอบงานเอกสารฝ่ายขายและเอกสารทั่วไป 2.ประสานงานลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยของลูกค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิวอาร์เอส ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
2 . ธุรการ/ บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร เเละ รับผิดชอบเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ประสานงานทั่วไปกับบริษัทต่างๆ - นับ stock เเละดูเเล inventory ของร้าน - ดูเเล order ของร้าน

ChikaLicious Dessert Bar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000
21 ก.ค. 62
4 . Helpdesk (ประสานงานรับงานแจ้งซ่อมงานช่างระบบ) โซนฝั่งปทุมธานีรับสมัครด่วน !
•พิมพ์รายละเอียดข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับเรื่องมาจากสาขา •รับเรื่องและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง Mobile Team เพื่อส่งให้ดำเนินการแก้ไขงานที่ได้รับมาแต่ละสาขา •สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของงานช่าง •งานอ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน - ประจำอาคารลูกค้า **โซนพร้อมพงษ์รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำอาคาร และคุวบคุมการสั่งซื้อของสำนักงาน 2. ประสานงานและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสาร PR & PO 4. ดูแลรับผิดชอบ / ส่งข้อมู...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารอาคาร
- จัดทำเอกสารภายในองค์กร และเอกสารภายในแผนกบริหารอาคาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ดูแลพนักงาน Outsource ( แม่บ้านและพนักงานรับส่งเอกสาร ) - จองที่พักสำหรับพนักงานฝ่ายขายที่่เข้ามารับการอบ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 ก.ค. 62
7 . Administrator Staff (Contract)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Pivot VLookup ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
21 ก.ค. 62
8 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
21 ก.ค. 62
9 . ธุรการคลังสินค้า
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -บัญทึกข้อมูล สรุปงาน จัดทำรีพอท -ดูแลสต็อกในส่วนงาน -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-14,000 บาท
21 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานด้านเอกสาร - เตรียมเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( เฉพาะพิการด้านแขน/ขา และการได้ยิน )
- คีย์ข้อมูลลงในระบบของบริษัท - จัดเรียงเอกสารต่างๆ - ประสานงานภายในบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,900 บาท
21 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Auditor)
- ตรวจสอบการทำงานพนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่ - วิเคราะห์การทำงาน , เสนอแนวทางแก้ปัญหา - ทำไฟล์ Present - ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ - ออกตรวจสาขาทั่วประเทศ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของสายงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เอกสารค่าใช้จ่ายรายเดือน - ช่วบริหารจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน หมวดเครื่องสมองกลให้เป้นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารสายงานโครงสร้างพื้นฐา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (รับแต่พนักงานพิการ)รับสมัครด่วน !
-บันทึกข้อมูลสถถิติต่างเกี่ยวกับพนักงาน -บันทึกการฝึกอบรมพนักงงาน -บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฝ่าย

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin Officerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของบริษัทฯ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
21 ก.ค. 62
16 . Officer - Card Data Analysis
• ทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านป้องกันการทุจริตและระบบด้านการอนุมัติการใช้วงเงินของธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อสนับสนุนโครงการตามแผนธุรกิจขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของหน่วยงาน ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Part-time)Urgently Required !
-งานธุรการทั่วไปอาทิเช่น ดูแลและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมการบริษัทเซ็นต์ -ช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างแผนก -ตรวจเช็คให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามขั้นตอน -งานอื่นๆตามมอบหมาย

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 75บาท/ชั่วโมง
21 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลบริการต้อนรับลูกค้า ตอบคำถามการให้บริการ รับจองคิวนัดหมาย ประสานงานเอกสารทั่วไป ดูแลด้านรับชำระเงินของลูกค้า งานธุรการจัดการทั่วไปของบริษัท ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท เดอะมูฟคลับ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
21 ก.ค. 62
19 . Admin19,000 บาท/ เดือน ไม่จำกัดวุฒิ/ทำงานเป็นกะได้/เพศชาย เท่านั้น (อ่อนนุช 53)
- ดูแลคนขับรถบริษัท - เตรียม เอกสารสำหรับคนขับ และรอรับเอกสาร - เติมเงินในบัตรสำหรับค่าทางด่วนให้คนขับ - ติดต่อรับเรื่องประสานงาน คนขับเรื่องเอกสาร และ อื่น

Transcosmos (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท
21 ก.ค. 62
20 . Sale & Property Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line, Website และสื่อช่องทางต่างๆ 2. อัพเดทและนำข้อมูลไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง 3. ประสานงาน​ จัดหา ผู้เช่า ตึก คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
 พบ 509 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ