JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 593 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer)
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารฝ่ายธุรการ / ฝ่ายบัญชี (เพื่อนำส่งให้สำนักงานบัญชี) - จัดเก็บเอกสารเข้าออก - สนับสนุนงานฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร - ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภาย...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
22 เม.ย. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- จัดทำรายงานสรุปการขอซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ตามที่ทุกหน่วยงานร้องขอมาตามขั้นตอน - ดำเนินการจัดหา ติดต่อ Suppllier และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพส...

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
22 เม.ย. 62
4 . Administrative officer
- Pick up the telephone. - Verify and report on benefits payments - Manage the filing, storage and security of documents - Oversees and administers the day-to-day activities of the office; develops...

Siam Shiratsuki Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000 baht
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำบันทึกข้อมูล, ดูแลงานเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
22 เม.ย. 62
6 . Admin
-คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร – หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร – คอยดูแลงานด้าน...

บริษัท เบรเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 เม.ย. 62
7 . Admin
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1. ประสานงานด้านเอกสาร 2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 3. จัดเตรียมการประชุม 4. ประสานงานภายใน และภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
9 . ธุรการทั่วไป (ดอนเมือง)
- ทำเอกสารบัญชี - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลและจัดเก็บเอกสาร - ทำงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

Bangkok Staffing Co., Ltd.
22 เม.ย. 62
10 . ธุรการบุคคล
- รับโทรศัพท์ / ต่อสายบันทึกข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์รายเดือน - ดูแลด้านธุรการอาคารสถานที่ - ดูแลด้านงานเอกสารใบลา ใบขอทำงานล่วงเวลา - งานสรรหาบุคลลากร นัดสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ - ทำสื่อประชาสัมพันธ...

บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
22 เม.ย. 62
11 . Education Admin Officer
1. จัดทำตารางเรียนทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว รวมถึงการจัดตารางเรียนชดเชยในกรณีที่มีการยกเลิกคลาสเรียน 2. บริหารจัดการตารางสอนของครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. จัดทำตารางสอนและการจัดห้องเรียนปร...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
เงินเดือน 18,000 + Incentive
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดทำเอกสารใบตรวจสอบ PO. เพื่อตรวจรับวัตถุดิบให้ถูกต้องและครบถ้วน การจัดตรียมเอกสารและระบบเพื่อให้คลังต่างๆ เตรียมวัตถุดิบให้ Vendor รวมถึงการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร - ดูแลรับผิดชอบการตัดจ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ Business Center
- รับโทรศัพท์ลูกค้า โอนต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง - ตรวจรับจดหมาย และพัสดุลงทะเบียน ก่อนกระจ่ายต่อให้ผู้เช่าพื้นที่ (ประมาณ 15 ห้อง 500 ตารางเมตร) - ออกใบแจ้งหนี้ และ รับเช็คผู้เช่าพื้นที่เช้า (ประ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารส่งรายงานประจำเดือน - ประสานงานหน่วยงานแต่ละโครงการ - เตรียมเอกสารการประมูล - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
22 เม.ย. 62
15 . ธุรการสำนักงาน
1. จัดทำฉลาก ระบุรายละเอียดของสินค้า 2. จัดเก็บเอกสาร ต่างๆ 3. พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีซิสชั่น สลิตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสพการณ์และความเหมาะสม
22 เม.ย. 62
16 . ธุรการ
จัดทำเอกสาร ประสานงานฝ่ายเซลล์

บริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย)จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป
22 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (GA)
1. ดำเนินงานด้านธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมเพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้งาน 2. ดำเนินงานด้านการจัดหา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์กร รว...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
22 เม.ย. 62
18 . เสมียนอพาร์ทเม้นท์ **ไม่รับสมัครผ่านทางอีเมลล์**รับสมัครด่วน !
ช่วยงานธุรการทั่วไป ดูแลรายรับรายจ่าย ต้อนรับลูกค้า ทำบัญชีเบื้องต้น ฯลฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะพัฒนา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000.-บาท + โอทีพิเศษหากทำงานวันหยุด
22 เม.ย. 62
19 . ธุรการโครงการประจำ พัทยา
-ทำค่าเเรงพนักงานรายวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
20 . Administration
- ติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร - จัดเตรียมเอกสารประชุม หรือออกเอกสารใดๆ ตามมอบหมาย - รวบรวมเอกสารจากพนักงานเพื่อส่งต่อให้บัญชี - สนับสนุนฝ่ายขาย เช่น ทำเล่มเอกสาร , พิม...

SGI Technology Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
22 เม.ย. 62
 พบ 593 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ