JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Part-time)Urgently Required !
-งานธุรการทั่วไปอาทิเช่น ดูแลและจัดเตรียมเอกสารให้กรรมการบริษัทเซ็นต์ -ช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างแผนก -ตรวจเช็คให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามขั้นตอน -งานอื่นๆตามมอบหมาย

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 75บาท/ชั่วโมง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงาน - จัดทำเอกสารงานด้านการตรวจสอบอาคารและการออกแบบอาคาร - รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริพเพิล ที ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
19 ก.ค. 62
3 . Document Controller (Quality Management System) [T01019]
- Work under the environmental management system manual and structure of company. - Control about recording quality data completely and clearly by having the good ways to save and destroy it. - Cont...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 27,000 (Depend on skills and experience)
19 ก.ค. 62
4 . ธุรการด้านเอกสาร
1.คีย์ข้อมูล 2.จัดหมวดหมู่และควบคุมบัญชีรายการเอกสาร 3.สามารถโทรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ควบคุมเอกสารกลางและศูนย์ควบคุมเอกสารย่อยของแต่ละหน่วยงาน 5.รับผิดชอบดูแล ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เร...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
5 . Admin HR
1. ดูและและควบคุมงานเอกสารเข้าออกภายในสำนักงาน 2. ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. งานอ...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ชุมชน-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย - ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารการ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (โครงการพระราม3)
- จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายต่างๆของบริษัท - ติดตามงานเพื่อเบิกจ่ายให้ตรงกับงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับวางบิล กับทางผู้รับเหมา - ต้อนรับลูกค้า...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
8 . ธุรการ และประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท 3.จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่หัวหน้ามอบหมายงานให้ 4.รับแรงกดดันจากลูกค้าและหัวหน้างานได้ เวลาท...

บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
9 . ธุรการทั่วไป
1. คีย์ข้อมูลลงระบบ 2. หาเอกสาร / จัดเก็บเอกสาร / เดินเอกสารตามแผนก 3. ตรวจสอบเอกสาร 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน รายชิ้นงาน (ตามความสามารถ)
19 ก.ค. 62
10 . Receptionist / Administrator
รายละเอียดของงาน: 1. ปฎิบัติงานต้อนรับโดยเนันทักษะการใช้โทรศัพท์ 2. ต้อนรับและดูแลลูกค้าและแขกที่เข้ามาติดต่อ 3. จัดการจดหมายเข้า-ออก และจัดส่งให้กับแผนกต่าง ๆ 4. ดูงานการทั่วไป เช่น พิมพ์เอกสาร, ...

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
11 . พนักงานคีย์ข้อมูล/ธุรการ (ประจำธนาคารตึกเคทาวเวอร์)
1.คีย์ข้อมูล Data Entry 2.ประสานงาน 3.ตรวจสอบเอกสาร 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถาม Line@ : @onestopservice

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 12,500
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin Officerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของบริษัทฯ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
19 ก.ค. 62
13 . ธุรการจัดซื้อ
- จดบันทึกข้อมูล - จัดเก็บ จัดหาเอกสาร - ตรวจรับของ - ประสานงานภายใน

บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
14 . Admin
1.จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ, ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสั่งซื้ออุปกรณ์-วัสดุ ทรัพย์สินต่างๆ, การวางบิล-ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำทะเบียนคุมสต...

Siamese Asset Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
15 . Admin (ธุรการประจำไซด์งาน)
1.จัดทำใบแจ้งหนี้, ทวงถามหนี้ค้างชำระในแต่ละเดือน 2.จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยและทะเบียนคุมเงินค่าใช้จ่าย 3.จัดรายการเบิกงบประมาณหน่วยงาน 4.รับเรื่องแจ้งซ่อมและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.จัดทำ...

Siamese Asset Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
16 . พนักงานธุรการ
รายละเอียดของงาน - คีย์ข้อมูล - ประสานงานทั่วไป - งานธุรการ จัดเอกสาร จัดทำตัวอย่างงานพิมพ์ - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ประจำโครงการในกรุงเทพ)
1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับเอกสารและแยกส่งตามแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำใบคำขอสั่งซื้อส่งฝ่ายจัดซื้อ 5.จัดทำการเคลียร์เงินล่วง...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . เสมียน
เสมียน

บริษัท ไท่ซุ่น 1999 จำกัด
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
19 . Administration Support Officer ประจำAIS สำนักงานย่อยอาคาร SCT(Contractual Staff)
1.จัดทำข้อมูล /เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2.ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท
19 ก.ค. 62
20 . Administration Support Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.วิเคราห์หาสาเหตุของความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) 2.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บริหารพิจารณา 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบความผิดปกติของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + Ot + สวัสดิการพนักงาน
19 ก.ค. 62
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ