JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ โอเปอเรอเตอร์ (สำหรับคนพิการผู้หญิง)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร เตรียมเอกสาร 2.คึย์ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 3.ออก PO ตามที่หัวหน้างานสั่ง 4.จัดเรียงเอกสาร จัดส่งเอกสารตามรายการ 5.รับโทรศัพท์ จากผู้ติดต่อภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - รับเฉพาะคนพิการ
- จัดทำเอกสาร รายงานประจำสัปดาห์และรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร - รับสายโทรศัพท์ และโอนสายโทรศัพท์ ไปยังแผนกต่างๆ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- งานด้านเอกสารต่างๆทางตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเอกสารและข้อมูลทางด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ ภายในและนอกองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
4 . พนักงานธุรการ(รายวัน) ประจำพระราม 3 ด่วน !!รับสมัครด่วน !
- Support งานต่งๆภายในทีม เช่น งานติดต่อประสานงาน งานเอกสาร คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ เป็นต้น - ติดต่อประสานงานด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400 บาท/วัน
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำพระราม3)
- ติอต่อประสานงานทั้งภายใน เเละภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานต่างๆในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิ์ภาพ - จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน - งานอื่น ๆ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
6 . ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
- ดูแลด้านเอกสารต่างๆ - จัดเก็บและค้นหาเอกสารได้เป็นอย่างดี - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จำกัด
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ /ประสานงานทั่วไป (Admin)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสอบถามและเสนอราคา 2. ประสานงานกับฝ่ายช่างภายในทำตารางงาน Service 3. ทำใบเสนอราคางานบริการ และงานขายอะไหล่ 4. เคลียร์ค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เอามาเบิก 5. ประสานงานเรื่องกา...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บอยเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท : พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
22 ส.ค. 62
8 . ธุรการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
1. คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม RMS 2. งานเอกสาร 3. งานติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
9 . Admin Officer (Chinese Language)
- Receiving and returning Supplier/Customer. - Design for data detail, catalog accurately. - Supported report and Coordination account team. - Service customer. - Contact customers on-site and...

บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัทในเครือ อีตัลไทย กรุ๊ป
22 ส.ค. 62
10 . Admin officer (กลางคืน)
Ensure daily, for sufficient petty cash, to run the nightly operations smoothly (general setting) Set up petty cash for cashiers and PR (entrance) Settle cashiers and PR once stations closed by...

Ibiza Company Co., Ltd
เงินเดือน 25,000-
22 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ / รวบรวม / ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายใน-ภายนอก - จัดทำรายงานฯ ประจำเดือน - ดูแลระบบการควบคุมเอกสาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ (ห...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แถวสวนหลวง สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. จัดทำเอกสาร/ Report สรุปส่งให้กับทางหัวหน้างานทุกเดือน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/โต้ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ, รับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษมาทำต่อ 3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกแผนก 4. ปฏิบัติตาม...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
13 . ธุรการประสานงาน Office
- ดูแลงานด้านบัญชี เปิด Invoice ใบเสร็จรับเงิน วางบิล รับเช็ค สรุปภาษีซื้อ ขาย - บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป - ประสานงานด้านฝ่ายขาย - ประสานงานขายต่างๆ เรื่องตัวอย่าง รวมถึงด้านเอกสารต่างๆ ...

บริษัท อาร์.เจ. คัลเลอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่ (เพศชายเท่านั้น)
- ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาและจุดบริการรวมถึงการจัดหาช่างเพื่อดำเนินการเข้าซ่อมแซม - ประสานงานกับสาขาและจุดบริการในด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบค...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 -14,000
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสาร NCB,DDS,MGM - จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิกอุปกรณ์สำนักงานในแผนก - แสกนและจัดเรียงเอกสารการสมัคร/สัญญา เตรียมส่งให้จัดเก็บที่ data Safe - ตอบข้อมูลทาง E-Mail และติดต่อลูก...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,500 - 14,000
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่ (เพศหญิงเท่านั้น)
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของสาขา - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสัญญา ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าเช่าพื้นที่ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยง...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,500 - 14,000
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (รายวัน) :450/วัน
- พิมพ์งานเอกสารประจำวันของฝ่ายกฎหมาย - แสกนเอกสาร จัดเก็บเอกสาร สำนวนฟ้องต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 450
22 ส.ค. 62
18 . Admin Supervisor (ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจการทำงานของทีมธุรการและธุรการทนาย - ควบคุมและตรวจเอกสารเบิกจ่ายของแผนก - เจรจากับลูกค้ากลุ่มที่ถูกดำเนินคดี - ดำเนินการต่อสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่า - ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเอ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์/อาวุโส
- ประสานงานราชการกับสำนักงานที่ดิน - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดิน - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการโอนเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าภายในโรงการ - ตั้งเบิกงบประ...

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ติด BTS ช่องนนทรี รับสมัครด่วน!
คีย์ข้อมูลลูกค้าลงระบบ ทำงานเอกสารที่ด้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - เสาร์ 09.00- 18.00

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันละ 350 บาท
22 ส.ค. 62
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ