JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 508 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin HR
1. ดูและและควบคุมงานเอกสารเข้าออกภายในสำนักงาน 2. ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. งานอ...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / support
1.งานประจำ 2.ประสานงาน/สอนการใช้งานโปรแกรม TRCLOUD 3.มี Notebook Computer ให้ 4.มีการสอนเพิ่มเติมให้ก่อนทำงาน 5.ทำงานประจำที่บริษัทวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
ทำงานที่ Central Silom Tower (สีลมเก่า ตรงข้ามวัดแขก) เวลาทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8:30-18:00 น. ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำ ได้สิทธิ สวัสดิการบริษัท Central group - โบนัส, ขึ้นเงินเดือนประจำป...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ประจำสีลม)
- รับผิดชอบงานเอกสารของแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - เจรจาต่อรองราคา - ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (พนักงานประจำ - สำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - วางบิลร้านค้าเช่า / ติดตามหนี้ / ออกใบเสร็จ - เบิก - จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 09.00-18.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ) - ตำแหน่งนี้เป็น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 12,500 บาท/ เดือน + ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท/ เดือน
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ประจำโครงการในกรุงเทพ)
1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับเอกสารและแยกส่งตามแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำใบคำขอสั่งซื้อส่งฝ่ายจัดซื้อ 5.จัดทำการเคลียร์เงินล่วง...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงาน - จัดทำเอกสารงานด้านการตรวจสอบอาคารและการออกแบบอาคาร - รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริพเพิล ที ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
22 ก.ค. 62
8 . ธุรการ
จัดเตรียมเอกสาร (อาจมีพูดคุยลูกค้าเพื่อสอบถามข้อสงสัย)เพื่อทำหน้าบิล (อาจมีทำใบวางบิล/ใบส่งของชั่วคราว/ใบปะหน้า บางกรณี) แล้วนำส่ง ทางแฟกซ์ อิเมล์ และไลน์ ตามที่ลูกค้าสะดวก เพื่อให้ทำการแจ้งชำระเงิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริการลูกค้า
1.รับผิดชอบงานเอกสารฝ่ายขายและเอกสารทั่วไป 2.ประสานงานลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยของลูกค้า 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิวอาร์เอส ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ช่วยงานสำรวจข้อมูล,สืบค้นข้อมูลทาง Internetตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ติอต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ช่วยงานเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำ...

บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 15,000 - 18,000บาท
22 ก.ค. 62
11 . ธุรการ/ บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร เเละ รับผิดชอบเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ประสานงานทั่วไปกับบริษัทต่างๆ - นับ stock เเละดูเเล inventory ของร้าน - ดูเเล order ของร้าน

ChikaLicious Dessert Bar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
12 . ธุรการจัดซื้อ
- จดบันทึกข้อมูล - จัดเก็บ จัดหาเอกสาร - ตรวจรับของ - ประสานงานภายใน

บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000
22 ก.ค. 62
14 . Helpdesk (ประสานงานรับงานแจ้งซ่อมงานช่างระบบ) โซนฝั่งปทุมธานีรับสมัครด่วน !
•พิมพ์รายละเอียดข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับเรื่องมาจากสาขา •รับเรื่องและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง Mobile Team เพื่อส่งให้ดำเนินการแก้ไขงานที่ได้รับมาแต่ละสาขา •สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของงานช่าง •งานอ...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน - ประจำอาคารลูกค้า **โซนพร้อมพงษ์รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำอาคาร และคุวบคุมการสั่งซื้อของสำนักงาน 2. ประสานงานและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ตรวจสอบเอกสาร PR & PO 4. ดูแลรับผิดชอบ / ส่งข้อมู...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารอาคาร
- จัดทำเอกสารภายในองค์กร และเอกสารภายในแผนกบริหารอาคาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ดูแลพนักงาน Outsource ( แม่บ้านและพนักงานรับส่งเอกสาร ) - จองที่พักสำหรับพนักงานฝ่ายขายที่่เข้ามารับการอบ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 ก.ค. 62
17 . Administrator (ถนนพัฒนาการ)
Support แผนกบัญชีการเงิน - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง / อัพเดทข้อมูลต่างๆ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก งานสัญญาจ้าง ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8....

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
22 ก.ค. 62
18 . Collection officer ( ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์)
- คีย์ข้อมูล ติดตาม ประสานงาน จัดทำเอกสารลูกหนี้ - โทรศัพท์/ติดตามลูกค้า เพื่อแจ้งเรื่องยอดชำระเงิน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-17.30** ** งานสัญญาจ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,500 ( ไม่รวม OT )
22 ก.ค. 62
19 . Administrator Staff (Contract)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Pivot VLookup ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริซอย2)
- ตรวจสอบเอกสารประจำวันของแผนกต่างๆ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - จัดทำสรุปเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (8.30-18.30 น.)

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน 15,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 508 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ