JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 555 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการคลังสินค้า
- ออกบิลขายสินค้าตามใบจัด - ออกBarcodeสินค้า - ออกเอกสาร เช็คสินค้า จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่ง - ตอบ Chat ดูแลลูกค้า Online - ประสานงานทั่วไป ดูแลลูกค้าหน้าร้าน

บริษัท คาโอน่า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000-15,000 บาท หรือ พิจารณาจากประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ - ดูแลงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดตามงานและประสานงานกับทุกฝ่าย - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ผู้ช่วยเลขานุการ - ...

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
5 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานด้านเอกสาร - เตรียมเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( เฉพาะพิการด้านแขน/ขา และการได้ยิน )
- คีย์ข้อมูลลงในระบบของบริษัท - จัดเรียงเอกสารต่างๆ - ประสานงานภายในบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,900 บาท
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลงานธุรการเอกสารต่างๆภายในแผนก ติดตามและอัพเดทข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของรถขนส่ง **ทำงาน จันทร์-ศุกร์**

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Auditor)
- ตรวจสอบการทำงานพนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่ - วิเคราะห์การทำงาน , เสนอแนวทางแก้ปัญหา - ทำไฟล์ Present - ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ - ออกตรวจสาขาทั่วประเทศ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . Admin officer (กลางคืน)
Ensure daily, for sufficient petty cash, to run the nightly operations smoothly (general setting) Set up petty cash for cashiers and PR (entrance) Settle cashiers and PR once stations closed by...

Ibiza Company Co., Ltd
เงินเดือน 25,000-
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของสายงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เอกสารค่าใช้จ่ายรายเดือน - ช่วบริหารจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน หมวดเครื่องสมองกลให้เป้นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารสายงานโครงสร้างพื้นฐา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำฝ่ายเขียนแบบ )
1. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. เข้าประชุมร่วมกับผู้ออกแบบ เพื่อจดบันทึกต่างๆ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Administration Officer )
• จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติด้านงานเอกสาร • ดูแลข้อมูลให้บริการ และประสานงานภายในและภายนอกองค์กร • จัดเตรียมการประชุมต่างๆ,บันทึกรายงานการประชุม,เอกสารประกอ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการดูแลสำนักงาน
• ต้อนรับผู้มาติดต่อ  บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ • ดูแลสำนักงานให้เรียบร้อย    • ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบต่องานโอเปอเรเตอร์ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . ธุรการประสานงาน
คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี๋ยวกับเอกสารภายในแผนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆ กับหน่อวยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . รับสมัคร Admin Officer ประจำสำนักงานใหญ่ Foodxcite Co., Ltdรับสมัครด่วน !
1.Responsible for administration work (Documentation) in field support division. 2.Handle documentations, reports and general office administration. 3.Coordination among Internal and External partie...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000++
19 มิ.ย. 62
16 . ธุรการซ่อมบำรุง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสาร/รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ 2. บันทึกและจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องมือ อุปกรณ์ 3. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรฯ เพื่อตรวจสภาพความพร้อ...

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
18 . ธุรการทั่วไป
- ติดต่อประสานงาน - ดูแลลูกค้า

KOUROSH CO.,LTD
เงินเดือน 18,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกสรรหา ( Prat - Time)
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ทั้งหมดภายในแผนก 2. ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อผู้สมัครงาน และตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน 4. จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกส...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 350 บาท/วัน
19 มิ.ย. 62
20 . Admin (Game & Application)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เทสเกมหรือแอปที่ดูแล และคิดกิจกรรมต่างๆ

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 555 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ