JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Managerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินการ และการประสานงานให้โครงการที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลความก้าวหน้า และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 3. ประสานงานกั...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . Admin BD (ธุรการงานก่อสร้าง, ธุรการช่าง) รับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการขยายสาขา, การรีโนเวทสาขา ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้นและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ - ดูแลเกี่ยวกับการทำเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึง...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . Supply Chain Officer / Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนประสานงานการสั่งซื้อสินค้ากับฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า และผู้ผลิต 2. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายเพี่อวางแผนการผลิต และสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมและรายงานผู้จัดการ 3. บริหารการจัดการวัตถุดิบเพี่อให้สอด...

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา(Sourcing Officer)
-จัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง -ติดต่อ Supplier เพื่อขอตัวอย่าง และราคา -เปิด PO -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . Purchasing Manager
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
26 มิ.ย. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
26 มิ.ย. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
9 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารและยา
- ขออนุญาตเครื่องสำอาง แก้ไขปัญหาเรื่องที่ไม่ได้รับการอนุญาต - รวบรวมข้อมูลและพิมพ์ข้อมูล สคบ.สินค้าใหม่ เพื่อนำไปติดบนผลติภัณฑ์ที่จะนำออกขายสู่ตลาดให้ถูกต้องตามกฏหมาย - มีความรู้กฏหมาย เรื่องการนำ...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . ธุรการคลังสินค้า
-จัดทำ,จัดเก็บ,ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกคลังสินค้า -ตรวจเช็ดเสต๊อกสินค้าคงเหลือ -ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าตาม order -รับสินค้าเข้าคลังและส่งสินค้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-สนับสนุนงานขาย เพื่อประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขายกับลูกค้า -จัดทำใบเสนอราคาและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชาย -จัดทำเอกสารการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง -ประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขาย...

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . พนักงานธุรการบัญชี รับ - จ่ายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชี รับ - จ่าย ของบริษัท 2. ติดตาม ทวงถาม ดำเนิน การวางบิล + การรับเช็ค และลงระบบรายรับของบริษัทฯ 3. ลงรายการจ่าย ลงบันทึกรายการภาษีซื้อ ก่อนส่งเอกสารให้ สำนักงานบัญชี ในทุกๆเดือน 4. ดูแ...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง และโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
15 . Administrationรับสมัครด่วน !
- ดูแล และจัดทำเอกสารต่างๆ - ตรวจสอบใบสั่งขาย - คีย์สินค้าเข้าระบบ

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับโทรศัพท์ (สำหรับคนพิการผู้หญิง)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร เตรียมเอกสาร 2.คึย์ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 3.ออก PO ตามที่หัวหน้างานสั่ง 4.จัดเรียงเอกสาร จัดส่งเอกสารตามรายการ 5.รับโทรศัพท์ จากผู้ติดต่อภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Oversea Purchasing) รับสมัครด่วน !
- เสนอและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา ดำเนินการจัดซื้อ - จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ(Purchase Requisition),ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย,จัดทำการ...

เครือ เวท โปรดักส์
26 มิ.ย. 62
18 . Admin Officer รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)(Regulatory Affairs Officer )รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน - ตรวจสอ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท ที อี คิว จำกัด
26 มิ.ย. 62
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ