JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย (ปฏิบัติงาน อาคาร ITF สีลม)รับสมัครด่วน !
- แจ้งเตือนประกันภัยหมดความคุ้มครองกับ CEO ผจก.บัญชี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงติดตามข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำประกันภัยจากผู้ประสานงาน - กำหนดทุนเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามหลักการ - ส่ง...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM) Urgently Required !
1. ติดตามข่าวสาร ข้อบังคับ และนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงผังองค์กรของหน่วยงานราชการ 2. ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยห...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ค. 62
3 . พนักงานประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุม บริหาร และจัดการสต๊อก อุปกรณ์ และวัตถุดิบ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร -อื่นๆ

S&P Formulator Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
4 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 10...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
5 . ธุรการและประสานงานทั่วไป
- จัดเตรียม และเรียบเรียงข้อมูลเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร - จัดเตรียม และเรียบเรียงข้อมูลเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต - ปฎิบั...

บริษัท ธัญญทิพย์เคมีเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ