JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . Event
1.คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมที่สนับสนุนนโยบายองค์กร 2.ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 3.ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารการออก PR , จัดซื้อ , จัดจ้าง 4.ช่วยงานด้านเซตตั้งบูธ พื้นที่โปรโมชั่น และพื้น...

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Coordinatorรับสมัครด่วน !
ประสานงานติดต่อลูกค้า และประสานงานติดต่อภายใน

Direct Asia (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . ผู้ประสานงาน แถวแยกรัชโยธิน เงินเดือน 20,000++ โทร.เล็ก0982572533ด่วนรับสมัครด่วน !
- ประสานงานพนักงานขับรถและผู้บริหารต่างชาติ - จัดทำรายงานภาษาอังกฤษ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามกะ 1) 6.00-15.00 น., 2) 9.00-18.00 น., 3) 12.00-21.00 น.

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 20,000++ ค่าเดินทาง โอที ฯลฯ
19 ก.ค. 62
5 . Dispatcher(เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง)
- ช่วยเหลือร้านอาหารและพนักงานขับรถในการจัดส่งอาหารแก่ลูกค้า - ติดต่อกับพนักงานขับรถขนส่งอาหารในเรื่องต่างๆ เช่น แผนที่ - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพนักงานขับรถส่งอาหารและร้านอาหาร

บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ก.ค. 62
6 . SA coordinator
Responsibility & Authority (Key roles, functions & accountabilities) • Scheduling of inspections, preparing inspection files / handling kit. • System maintenance such as IBMS, Summary report p...

BUREA VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES THAILAND LTD
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ก.ค. 62
7 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19 ก.ค. 62
9 . Project Support / Project Coordinator
เป็นศูนย์กลางของการประสานงานด้านการบริหารจัดการโครงการร่วมกับ Project Manager รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านรายละเอียดของงาน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กร สร...

บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เงินเดือน 12,000 – 17,000
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์ใกล้ BTS สยาม
รับสมัครด่วน!! มากกว่า 100 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับแจ้งเหตุประจำภาครัฐ รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000บาท (มีเงินเดือนประจำ 1,4000 บาท + OT + เบี้ยขยัน + รายได้อื่นๆ ) เปิดรับสมัครตั้...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้ 13,000 - 15,000 ต่อเดือน
19 ก.ค. 62
11 . Business Development coordinator/ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1.แปลเอกสารต่างๆ เช่น แปลในที่ประชุม แปลหน้างาน ทั้งของพนักงานและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน หรือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2.รับผิดชอบในการเข้าร่วมรับฟัง และบันทึกรายงานการประชุม ในส่ว...

PAN ASIA WATERWORKS CO.,LTD.
19 ก.ค. 62
12 . พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา T-One (iรถไฟฟ้าBTS ทองหล่อ)
• ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา • ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก • ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก • ทำงาน 5 วัน /สัปดาห์

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 16,000 + โบนัสเป็นรายเดือนและค่าคอมมิทชั่น
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารงานวีซ่า
- รับผิดชอบงานตรวจสอบเอกสารการยื่นวีซ่า - ดูแลลูกค้าที่มายื่นและตรวจสอบวีซ่า - ประสานงานกับทางสถานฑูต - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Internet Business Network Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประการณ์
19 ก.ค. 62
14 . Project Coordinatorรับสมัครด่วน !
1.ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร และงานธุรการของส่วนงานโครงการ 2.สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน 3.ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 4.ติดต่อและประสาน...

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000+++
19 ก.ค. 62
15 . ธุรการฝ่ายประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามคำสั่ง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ หรือหัวหน้างาน ได้มีการสั่งงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร - ดูแลเอกสารจัดทำแฟ้ม ติดตาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร...

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000.-
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
-จัดทำรายงานส่งลูกค้าในหน่วยงาน -ดูแลพนักงานในหน่วยงาน -ดูแลทุกอย่างในหน่วยงาน -ประสานงานกับสำนักงานใหญ่

N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . Building Services Supervisor (งานบริหารอาคาร) ประจำ ลาซาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารผ่านระบบกล้อง CCTV. 2. ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎระเบียบของอาคาร 3. ตรวจสอบการทำงานของทีมในการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคาร 4. ปฏิบั...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
1.งานเอกสาร ฝ่ายปฏิบัติการ 2.งานธุรการทั่วไป 3.ประสานงาน ภายในและประสานงานบริการลูกค้า

บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
18 ก.ค. 62
19 . ธุรการ
- เป็นผู้ช่วยและติดตามงานผู้จัดการฝ่ายโครงการ - ติดตามงานเเละตรวจสอบงานพนักงานภายในแผนก - สรุปวาระการประชุม งานสัมมนาลูกค้าสัมพันธ์ทั้งภายในเเละภายนอกองค์ - จัดทำเเบบฟอร์ม เอกสารต่างๆภายในองค์กร ...

บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
20 . ธุรการ
-จัดการงานด้านเอกสาร และ ประสานงานทั่วไป -ทำงาน จ-ศ และหยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

JPJ Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ