JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านการรับ/การจ่าย เช่น การออกใบแจ้งหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารงานประมูลต่างๆ - ทำสรุปรายการรับ/จ...

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(สัญญาจ้าง)
-จัดทำเอกสารแแผนกต่างๆและรายงานของแผนก -ประสานงานทั้งภายในและบริษัทภายนอก -รวบรวมเอกสารและจัดทำข้อมูล -งานตามที่ได้รับมอบหมาย

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ