JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษ
- ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรแกรมรับสมัครด่วน !
- รับงานจากผู้จัดการฝ่าย DIGITIZING - แยกเอกสารส่งแผนกลองตัวอย่าง - สแกนงานต่างๆ - ทำแพทเทริ์นต่างๆ - ระบุสีจากโปรแกรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ