JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป): Interlink Telecom PLC.รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก เช่น กสทช 2. งานด้านเอกสาร 3. ทำรายงานค่าใช้จ่าย 4. ดูแลทรัพย์สินผ่านผู้ดูแลศูนย์ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Interlink Communication Public Co., Ltd.
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมคิดจัดทำโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน/องค์กร 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหา...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
22 ก.ค. 62
3 . Museum Operating Officer
1.ตรวจสอบยอดขาย Museum Shop รายวันและเงินสดรับให้ถูกต้องทุกวัน พร้อมนำส่งบัญชี 2.ควบคุมสินค้าทั้งหมดใน Shop 3.ประสานงานติดตั้ง รื้อถอน ขนส่ง จัดแสดง ผลงานศิลปะ 4.ประสานงานจัดทำสัญญาส่วนแบ่งค่าลิขสิ...

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
18 ก.ค. 62
4 . Building Attendant เจ้าหน้าที่อาคาร
ให้บริการ ประสานงาน ระหว่าง ผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร วางแผน ควบคุม ดูแล การทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง (Outsource)เพื่องานบำรุงรักษา และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสำนักงาน เพื่อสุขอนามัยของผู้ใ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ