JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin officer
1.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก 2.งานด้านเอกสาร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

The Supersub Co., Ltd.
23 ก.ค. 62

Kokoro Development Co.,LTD
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
3 . Reception / Administrator
- จัดทำเอกสารในการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุป รายงานการประชุม - ประสานงานติดตามประเด็นจากการตรวจสอบภายใน

10.Design (บริษัท ดีไซน์เอเจนท์เฟิร์ม จำกัด)
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ,งานครุภัณฑ์ จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลเด้น คลาสสิค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . ธุรการ/โอเปอร์เรเตอร์
1. งาน Admin ทั่วไป โอเปอร์เรเตอร์ และช่วยบริหารจัดการเรื่องๆต่างๆให้กับผู้บริหาร 2. บริหารจัดการประสานงานโครงการและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย 3. จัดเก็บเอกสาร และจัดทำเอกสารสัญญาเพื่อเสนอลูก...

บริษัท ไอดาส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ