JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง ประจำสำนักงานนางลิ้นจี่
- ตรวจเช็คStock และจัดทำรายงานสรุป - ตรวจเช็คและจัดทำTAG - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ